2014 - az utolsó artpool év - ??

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Csiki Emese
Date: 16 Mar 2014 00:32
Subject: Kérés, az Artpool Művészetkutató Központ érdekében
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu
Cc: Artpool Művészetkutató Központ

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karos hallgatójaként, 2007-ben szakdolgozatomat a művészpecsétekről írtam (“Nyoma van, de nincs árnyéka” A gumipecsét mint médium a Mail Art táborában). Ehhez a témához kutatásaimat, az Artpool Művészetktató Központban folytattam.

Nagyon elszomorít, hogy az Artpool jövője ennyire bizonytalan. Hiszen ha nem kap támogatást az államtól, nem fog tudni működni. Pedig az a kincs, ami ott megtalálható, az Magyarországon egyedülálló és rendkívül értékes anyag.

Nem értem, hogy a magyar kultúráért felelős vezetés, hogy hagyhatja, hogy egy ilyen nemzeti kultúrkincs elvesszen.

Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ Fennmaradásáért!

Köszönettel:

Csiki Emese

Pécs, 2014. március 15.

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Viola Porkoláb
Date: 16 Mar 2014 19:14
Subject: levél
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

Porkoláb Viola ötödéves művészettörténész hallgató vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Diplomamunkámat a magyarországi installáció művészet témájában írtam. Ezzel kapcsolatos kutatómunkám nagy részét az Artpool Művészetkutató Központban végeztem, amihez rengeteg segítséget kaptam, hisz rendelkezésemre bocsájtottak olyan kiadványokat, amelyekkel más intézmények nem rendelkeznek.

Az Artpoolnak köszönhetően olyan, az installáció művészet témájához kapcsolódó külföldi szakkönyveket sikerült tanulmányozni, amelyeket a város könyvtáraiban nem lehet megtalálni, és még a könyves üzletekben sem forgalmazzák azokat.
A könyvek mellett fontos korabeli dokumentumokat (meghívók, gépelt interjúk, fényképek, leporellók, sajtócikkek) volt alkalmam vizsgálni. Ezek nélkülözhetetlenek voltak a kutatómunkám szempontjából. Mivel ezek több mint harminc éves anyagok, sehol máshol nem érhetők el, és egyben pótolhatatlanok.

Sajnálattal értesültem a hírről, miszerint az Artpool Művészetkutató Központ nem tudja folytatni működését a kellő anyagi támogatottság hiányából kifolyólag, hisz a 2014-es évre semmiféle működési támogatást nem nyert. Még elkeserítőbb a tudat, hogy a szakma életéből eltűnhet egy ennyire fontos és generációk munkáját segítő kivételes kutatóhely, és, hogy az itt található rengeteg érték szétszóródhat és hozzáférhetetlenné válhat a jövőben.

Az Artpool Művészetkutató Központ az évtizedek óta tartó lelkiismeretes és sokrétű gyűjtési tevékenységnek köszönhetően rengeteg dokumentumot, forrásanyagot, kiadványt, és művet mondhat magáénak. Ezeken keresztül lehetővé teszi az elmúlt 40 év kortárs magyar művészetének, kultúrájának, valamint az új művészeti médiumoknak a kutatását, ami a szakma keretén belül egyre népszerűbb kutatási területnek bizonyul.
Emellett szólni kell az Artpool munkatársainak az érdemeiről is, akik hozzáértéssel és nagy gonddal kezelik ezt a hatalmas anyagot, és segítik a kutatók dolgát. Személyes véleményem szerint érdemes egy olyan intézmény megmentésén fáradozni, amely a múlt és a jelen kulturális értékeit egybegyűjti, őrzi és készséggel bocsájtja az érdeklődő szakemberek rendelkezésére.

Már hosszú ideje beszéd tárgya az, hogy az Artpool valamelyik állami múzeumhoz kapcsolódik, és ennek fényében még megdöbbentőbb a megszűnéséről tudósító hír. Úgy vélem, s ebben sokak egyetértenek velem, hogy egy ilyen intézményi integráció nemcsak az Artpool fennmaradását segítené elő óriási mértékben, hanem az adott intézmény működéséhez is építő módon járulna hozzá. Levelemben többek között ennek az opciónak a fontosságára szeretném a felhívni az Ön figyelmét.

Kérem az Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért.

Köszönettel

Porkoláb Viola

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Áj Fanni
Date: 2014. március 16. 21:57
Subject: Artpool
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

Egy, a magyarországi művészet és kultúra ápolása szempontjából és egyben világviszonylatban, nemzetközileg is rendkívül fontos ügyben szeretném a támogatását kérni.
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium diákjaként az érettségi bizonyítványom átvételéhez elengedhetetlen projektmunkám keretében, melynek részeként, egy esszé megírását kiegészítendő, előadást tartok majd iskolám diákjai és pedagógusai részére, a jelenleg Helmut Spiel! néven Kanadában alkotó, Magyarországon többnyire Molnár Gergely néven ismert író, költő, gondolkodó, esszéista, műfordító, performance- és videoművész és nem utolsó sorban punk- énekes életét, munkásságát, illetve az általa alapított SPIONS, Kelet- Európa első punk- zenekarának történetét dolgozom fel és mutatom be. A tanulmány elkészítéséhez szükséges kutatásaimat az Artpool Művészetkutató Központban végzem.

Az Artpool Művészetkutató Központ archívumában - melynek szolgáltatásai, a közkönyvtárakkal ellentétben, ingyenesen igénybe vehetőek - , nem mellékesen tekintetbe véve azt a körülményt, hogy nem több, mint egy belvárosi bérlakás ad otthont az intézménynek, hihetetlenül nagy mennyiségű és felbecsülhetetlen értékű könyv, album, folyóirat, szórólap és egyéb kiadvány, sok esetben soha meg nem jelent és sehol másutt hozzá nem férhető kézirat, levél, mozgókép, fénykép, hanganyag áll az érdeklődő rendelkezésére.

Csak Molnár Gergely kézirataiból hat irattartóra való található meg az Artpool polcain. Olyan, Magyarországon nem forgalmazott alkotásokat tekinthetek itt meg, mint Andy Warhol és Nico B. filmjei, nem beszélve Galántai György és munkatársai egyedülálló, saját készítésű videodokumentumairól. Halász Péter ,,Herminamező - Szellemjárás" című, a 37. Magyar Filmszemle fődíját elnyerő filmjéhez szintén csak itt tudtam hozzájutni, ahogyan a ,,Sznob Internacional" című szamizdat folyóirat számaihoz is.
A ,,Szövegek" címen megjelent, Hajas Tibor összegyűjtött írásait tartalmazó, minden túlzás nélkül hiánypótlónak nevezhető kötet sem láthatott volna napvilágot az Artpool nélkül.

Az Artpool Művészetkutató Központot Galántai György képzőművész, performance- művész és társa, Klaniczay Júlia alapították és működtetik kollégáik segítségével hosszú évtizedek óta, emberfeletti energiákat és kreativitást bevetve. Amellett, hogy a hetvenes évektől a mai napig munkálkodnak Magyarország kortárs művészeti értékeinek megőrzésén, kutathatóvá tételén, terjesztésén, a külföldi kulturális eseményekre is kiterjed a figyelmük, kiterjedt levelezést folytatnak különböző nemzetiségű alkotókkal.
Az archívum mérhetetlen mennyiségű eleme közötti eligazodást igényesen kategorizált weboldal segíti. A portálon évenként megjelenő beszámoló alapján figyelemmel követhetjük az Artpoolban folyó intenzív munkát.

http://www.artpool.hu/institute/2013.html

A 2013- as beszámolóból kiderül, hogy nem kevesebb, mint 45 kutató kezdhette el szakdolgozata vagy egyéb projektje készítését ebben az évben az Artpool jóvoltából. Lévén közülük az egyik, személyesen is megtapasztalhattam e világszínvonalon működtett intézmény munkatársainak remek szakmai hozzáértését, segítőkészségét, nyitottságát, precizitását.

Az Artpool által hozzáférhetővé tett anyagok nem a 'valaha valakinek biztosan sokat jelentett' kategóriába tartoznak, ellenkezőleg, kultúránk szerves részét alkotják, inspirálják az elkövetkező nemzedékeket és örökké bővülnek. Igazi kincsek, melyekre nagyobb az érdeklődés és igény, mint gondolnánk. Bizonyítja ezt, hogy mennyi egyetemista fiatal fordul meg az archívumban.

Éppen emiatt sokkolt a hír, hogy a magát évek óta különös nehézségek árán fenntartó Artpool idén semmilyen működési támogatást nem kapott és néhány hónapon belül megszűnhet. Ha ez bekövetkezne, felbecsülhetetlen értékű szellemi termék válna hozzáférhetetlenné, mi több, kallódna el örökre. Galántai György és Klaniczay Júlia majdnem fél évszázada tartó munkája veszne kárba. A könyvégetések kora újra él.

Elfogadhatatlannak tartom, hogy Magyarország kultúráért felelős megbízottjai nem biztosítják az Artpool fennmaradását. Ha ez a hazánkban egyedülálló intézmény megszűnne, minden bizonnyal külföldön sem keltene pozitív sajtóvisszhangot. Köztudott, hogy hosszú ideje fontolgatják az Artpool egyesítését valamely állami múzeummal. Szükségszerű lenne ezt a végső kapaszkodót jelentő lépést azonnal megtenni. (Kis állami segítséggel a New York- i MoMA- nál is nagyszerűbb múzeum jöhetne létre az Artpool gyűjteményét felhasználva.)

Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ megmentéséért.

Segítségét előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Áj Fanni

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

Feladó: Brückner János
Dátum: 2014. március 17. 10:56
Tárgy: Artpool Művészetkutató Központ
Címzett: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Kulturáért Felelős Államtitkárság!

Tisztelt Halász János Államtitkár Úr!

Képzőművészként, és volt ELTE-BTK magyar szakos hallgatóként, ösztöndíjasként, és hétköznapi, kultúrát fogyasztó és megőrizni kívánó állampolgárként úgy érzem, mindannyiunk közös ügye az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradása.

A kortárs magyar kultúra - képzőművészet, irodalom, film, fotó, színház, tánc, performansz - ezer szállal kötődik a neoavantgárd hagyományhoz, melynek örzője és letéteményese az Artpool. Itt ugyanis olyan dokumentumokat őriznek és tesznek hozzáférhetővé bárki számára, amelyeket máshogy nem lehetne megismerni: ez az intézmény mind hazai mind nemzetközi kontextusával együtt dokumentálja és bemutatja a magyar kultúrának ezt a szeletét.

2010-ben, ELTE-BTK magyar nyelv és irodalom szakos hallgatóként sok időt töltöttem el az Artpoolban, hogy a szakdolgozatom (Intermediális jelenségek a neoavantgárd irodalom és képzőművészet terén) témáját alaposabban kutathassam. Az ott eltöltött idő nem csupán remek lehetőséget nyújtott arra, hogy elmélyülten kutathassam a témámat, hanem meggyőzött arról is, milyen elsőrangú és a magyar kultúra szempontjából alapvető fontosságú munka zajlik az Artpoolban.

Korunk kultúrájához, és saját magunk megértéséhez alapvető fontosságú a különböző hagyományok ismerete, de legalábbis a lehetőség, hogy ezekhez a tartalmakhoz bárki hozzáférhessen. A megismerés lehetősége nélkül csupán az irracionalitás kiszámíthatatlan, ingoványos talaja marad. Azt gondolom, felelős vezetőként ennek a lehetőségnek a kizárására kell törekednie mindenkinek, preferenciák nélkül, az értékmentés jegyében.

Ezért kérem, minden lehetőséget felhasználva tegye meg a szükséges lépéseket, hogy az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradhasson, és ne vesszen el a magyar kultúra egy nagyon fontos szelete. Az egyetlen lehetőség, arra, hogy mindazt az értéket, amit számunkra felhalmoztak az előttünk alkotók és gondolkodók megőrizzük és továbbadjuk az utánunk következő generációknak, az a hosszútávú gondolkodás és -gondoskodás. Ez tudja biztosítani, hogy ne kelljen a korlátozott ismeretek és a kulturális kincsek hiányában kialakuló szélsőségek miatt mindig mindent újra és újra a nulláról elkezdeni.

Kérem, ne hagyja, ne hagyjuk elveszni közös értékünket, az Artpoolt!

Megértő figyelmében bízva,

Üdvözlettel,

Brückner János

---
Brückner János
www.brucknerjanos.com

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Major Virag
Date: 17 Mar 2014 11:46
Subject: Az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu
Cc: Artpool Művészetkutató Központ

Tisztelt Államtitkár Úr!

Visegrádi kutatói ösztöndíjam alatt folytattam 2012-ben kutatást az OSA Archívumnál „Aktív archívum“ témában. Ehhez kapcsolatos kutatásaimat az Artpool Művészetkutató Központban is folytattam, ahol olyan dokumentumok álltak rendelkezésemre, melyekkel egyetlen más magyar intézmény sem rendelkezik, és mivel ez az intézmény önmaga egy aktív archívum.

Ez az egyetlen olyan intézmény, amely a kommunista rendszer alatt rendszerezetten rögzítette és archíválta az avantgarde művészeti tevékenységeket, de egyben tevékenységével igyekezett lehetőségeket teremteni, alkotásokat előhívni, és így egy aktív archívumként működött és működik. Ha az Artpool nem lenne, ezek a történelmi és művészeti emlékek jelentős része örökké elveszett volna.

Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy az Artpool Művészetkutató Központ működése, mivel az idei évre semmilyen működési támogatást nem kapott, teljesen ellehetelenült és ez a különleges és egyedülálló kutatóhely pár hónapon belül megyszűnhet, az ott jelenleg kutatható dokumentumok pedig hozzáférhetetlenné válnak vagy szétszóródnak. Míg az Artpool intézményesülése és archívumként való professzionalizálódása előtt, azaz a kezdet kezdetén működhetett egy ilyen archívum úgymond lelkesedésből és önszorgalomból, mára ez, az intézmény komolysága, mérete, jelentősége okán teljes mértékben elképzelhetetlen!

Meggyőződésem, hogy bárki, aki valaha is személyesen járt az Artpool Művészetkutató Központban, meggyőződhetett arról, hogy micsoda hatalmas bőségben találhatók azok a dokumentumok, kiadványok, művek, melyek az elmúlt 40 év kortárs magyar művészetének, kultúrájának, valamint az új művészeti médiumoknak a kutatását lehetővé teszik.
Tapasztalhatta, hogy az Artpool munkatársai milyen gondossággal és hozzáértéssel kezelik és teszik hozzáférhetővé ezeket az anyagokat.

Aki személyesen nem járt az Artpoolban, az is nyomon követheti az intézmény munkáját a minden évben közzétett és interneten is elérhető szakmai beszámolóból, mely részletesen bemutatja az ott folyó nem akármilyen munkát.
Tudjuk, hogy évek óta szó van arról, hogy az Artpool valamelyik állami múzeumhoz kapcsolódik, és ennek fényében még megdöbbentőbb a megszűnéséről tudósító hír. Nem értjük, miért nem lehet ezt az intézményi integrációt azonnal megvalósítani és megmenteni az Artpoolt.

Elképzelhetetlennek tartom, hogy a magyar kultúráért felelős vezetés hagyja hogy egy ilyen, számára ajándékként felajánlott nemzeti kultúrkincs elvesszen.

Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért.

Köszönettel

Major Virág

további levelek

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??

Artpool | kereső | kapcsolat