2014 - az utolsó artpool év - ??

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: József Havasréti
Subject: artpool
Date: 2014. április 17. 13:52:20 CEST
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Halász János államtitkár részére
Kultúráért Felelős Államtitkárság, EMMI

Tisztelt Államtitkár Úr!

Kollégáimhoz csatlakozva szeretném hangsúlyozni az Artpool Művészetkutató Központ kiemelkedő tudományos és kulturális jelentőségét, az ott folyó munka, valamint a gyűjtemény felbecsülhetetlen értékét.

2003 óta végzek kutatásokat az Artpoolban, mely doktori disszertációm, valamint több könyvem és habilitációs munkám megírásához biztosított forrásokat, valamint tudományos asszisztenciát, ezért közelről ismerem az ott folyó munka magas színvonalát, a gyűjtemény értékét, a munkatársak szakértelmét, segítőkészségét. Az Artpool a nemzetközi művészettörténeti, kultúrtörténeti, politikatörténeti kutatásoknak is elismert színtere. Emellett szeretném hangsúlyozni, hogy az Artpool több évtizedes működése olyan szellemi értékeket hozott létre, melyeket minden, a magyar kultúra iránt elkötelezett személy, illetve intézmény joggal lehet büszke; az Artpool magyar kulturális érték.

A fentiekre való tekintettel kérem Államtitkár Urat, hogy az intézet munkáját támogatni, finanszírozását biztosítani szíveskedjék.

Pécs, 2014. április 17.

Tisztelettel

Dr. Havasréti József
egyetemi docens

PTE BTK
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

Feladó: Noémi Herczog
Dátum: 2014. április 18. 11:29
Tárgy: Az Artpool védelmében
Címzett: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

Megdöbbenve értesülök arról, hogy az Artpool Művészetkutató központ semmilyen működési támogatásban nem részesül és pár hónapon belül megszűnhet. Meggyőződésem, hogy az állam és a közszolgálat feladata az értékek védelme és a következőkben röviden leírom, miért elképzelhetetlen, hogy felelős állami vezetés ne vegyen tudomást egy helyette felépített, kvázi ajándékként az ölébe hullott kutatóközpont fenntartásáról.

Az Artpool-ban Szentjóby Tamás műveit kutattam először, akinek munkáiról jóformán sehol máshol nem találunk forrásokat, felvételeket. Tökéletesen egyedi, máshol fel nem lelhető anyagokat gyűjtöttek össze az itt dolgozók.

Az Artpool továbbá olyan archívum, ami az általa archivált anyagok szellemiségének megfelelően nélkülöz mindenfajta olyan tekintélyelvűséget, amit egyébként az archívumok képviselni szoktak: bürokráciát, a kutatás megnehezítését, nehézségeket, legalábbis itt, Kelet-Európában. Az Artpool kincseket rejt, olyan anyagokat az alternatív művészetről, olyan metszetet a különböző műfajok között, amelyek a kortárs szakkutatót leginkább érdekelhetik, besorolhatatlanságuk miatt az adott szakarchívumokban mégsem találunk róluk semmiféle információt.

Az Artpool dolgozói olyan emberek, akik anti-archívumként, vagyis közönségorientáltan, az ember és érdeklődése, érdeklődése tárgya felé fordulva, könnyedén, magukat nem túlságosan komolyan véve, annál nagyobb szolgálatkészséggel, rugalmassággal dolgoznak. Nem az archívum porossága hat rájuk hanem az ott archívált alkotások. Egyetlen ilyen kutatóközpontot ismerek Budapesten.

Elképzelhetetlennek tartom, hogy a magyar kultúráért felelős vezetés hagyja, hogy egy ilyen, számára ajándékként felajánlott nemzeti kultúrkincs elvesszen.

Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért.

Köszönettel,

Herczog Noémi

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Láng Eszter
Subject: ARTPOOL
Date: 2014. április 18. 22:33:30 CEST
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu; kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Halász János államtitkár részére
Kultúráért Felelős Államtitkárság

Mint sokan a hazai művészeti közéletből, magam is abban bízom, hogy az Ön támogatásával, az Artpool ügyének felkarolásával elérhető az intézmény fennmaradása, ily módon a magyar és a nemzetközi modern, avantgárd és kortárs művészet legjelentősebb archívumának megőrzése és további gyarapítása. Az Artpool Művészetkutató Központ nemcsak hazánkban, de nemzetközi viszonylatban is elismert gyűjtemény, közfunkciót ellátó kutatóhely, nemzetközi kitekintéssel és kapcsolatokkal rendelkező kulturális-művészeti intézmény. Képzőművészeti tevékenységem korai szakaszában magam is itt ismerkedtem meg számos képzőművészeti vonulattal, a nemzetközi és hazai áramlatokkal, s azóta is figyelemmel kísérem – ahogy sokan mások is – az itt folyó tevékenységet, hírleveléből tájékozódom a nemzetközi művészeti folyamatokról.

Kérem tehát Államtitkár urat, tegyen meg mindent az Artpool hosszú távú, kiszámítható működésének biztosításáért, hiszen nem hagyhatjuk veszni, szétszóródni, megsemmisülni az itt tárolt óriási anyagot, nem engedhetjük veszendőbe menni az itt folyó, a legújabb képzőművészeti folyamatokra irányuló, a jövő számára felbecsülhetetlen értéket előállító tevékenységet.

Szívélyes üdvözlettel, bízva támogatásában:

Láng Eszter képzőművész
4025 Debrecen, Piac u. 45-47. II/2.
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/lang-eszter-7628

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Antik Sándor
Subject: levél az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért
To: kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu
Date: Saturday, April 19, 2014, 8:39 PM

Tisztelt Halász János Államtitkár Úr!

Sajnálattal vettem tudomást a budapesti Artpool Művészetkutató Központ anyagilag ellehetetlenült helyzetéről szóló híreket, aminek következtében működésképtelenné válhat 2014-től ez a jeles művészeti intézmény.

Én, mint kolozsvári képzőművész, az 1980-as évektől kerültem kapcsolatba a Galántai György és Klaniczay Júlia által publikált Artpool kiadványokkal, amelyek inspirativen hatottak a mi művészetfelfogásunk alakulására akkoriban. Követtem az Artpool Archívum megalakulását és a későbbi Művészetkutató Központ tevékenységét, amelyet az egyik legfontosabb Közép-Kelet-Európa aktív művészeti archívumként értékelek. Az Artpool alternativ intézményszervezése, kutatási rendszere modellként szolgált számos alakuló határontúli magyar művészeti alapítvány számára. Művészeti és egyetemi oktatóként használom az Artpool kortárs művészeti publikációit és naprakész online információ forrásait. Ugyanakkor az Artpool gyűjteménye és adatbankja forrásként szolgálhat azon fiatal erdélyi kutatók számára is, akik a közelmúlt művészetének és kultúrájának tudományos igényű feldolgozására vállalkoznak. Tudtommal, ilyen típusú rendezett adatbankkal még nem rendelkezik egyik erdélyi művészeti intézmény sem.

Bízom abban, hogy Artpool Művészetkutató Központ nem fog ellehetetlenülni és a művészeti intézményeknek ez a szegmentuma is megkapja a működéséhez szükséges anyagi támogatást. Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért.

Köszönettel,
Dr. Antik Sándor, egyetemi docens,
a nagyváradi PKE Képzőművészet / Reklámgrafika oktatója

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Oliver Botar
Subject: Artpool
Date: 2014. április 24. 19:21:16 CEST
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Dear Mr. Halász,

I am writing this letter to express my deep concern about the future of the Artpool Art Research Center and to ask you to continue the Hungarian government's generous support of this worthy institution.

I am a professor of art history at the University of Manitoba in Winnipeg, Canada. I was born in Toronto of Hungarian parents and have been working on Hungarian themes in art history and other fields since my student days in the late 1970s. I have organized exhibitions of Hungarian art in New York, at Rutger's University in New Jersey, at the American-Hungarian Foundation in New Brunswick, at the Janus Pannonius Museum in Pecs, in Oshawa in Ontario, and at the Nemzeti Galeria in Budapest. An exhibition of mine on Moholy-Nagy is currently on display in Winnipeg and will be on display in Berlin this coming fall. I have written a number of books on Hungarian art and artists, have published numerous articles and book chapters and have lectured on three continents on Hungarian and Hungarian-related themes.

György Galántai and Júlia Klaniczay are prominent figures in the artworld both of Hungary and abroad. They have built up an institution of international importance. It would be a shame if, just at the moment when the Hungarian art scene of the 1970s and beyond is gaining international recognition (e.g. from The Centre Georges Pompidou in Paris and the Museum of Modern Art in New York), that it should shut its doors due to a lack of funding. Artpool is the most important collection of Hungarian work relating to this period in the world. I cannot stress strongly enough how important Artpool’s collection is for the history of art, and Hungary's reputation as a nation where culture is appreciated and promoted.

Please renew support for this worthy institution before it is forced to shut down due to a lack of funds. If that happened, it would be a loss of import not only to Hungarian culture but to the culture of the international art community.

Yours Sincerely,

Oliver A. I. Botar
Professor, Art History
School of Art
University of Manitoba
Winnipeg, Canada

további levelek

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??

Artpool | kereső | kapcsolat