2014 - az utolsó artpool év - ??

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Szőnyei Tamás
Subject: Az Artpool támogatása
Date: April 26, 2014 12:21:57 AM GMT+02:00
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.kabinet @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

Az 1956-1990 közötti időszak kutatójaként, a kulturális élet megfigyeléséről és a "nem kívánatos" fejlemények elhárításáról szóló könyveimen dolgozva (Nyilván tartottak - Titkos szolgák a magyar rock körül, 2005; Titkos írás - Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet, 2012) , valamint a Szamizdat - Alternatív kultúrák Közép- és Kelet-Európában 1956-1989 című nemzetközi együttműködésben megvalósult kiállítás magyar változatának munkatársaként (2004, Millenáris) egyaránt nélkülözhetetlen segítséget nyújtott számomra az Artpool Archívum. Gyűjteményében számos olyan anyagot és adatot találtam, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy pontosabb képet alkothassak az általam kutatott területeken történtekről, az Artpool munkatársai részéről pedig mindig komoly hozzáértést és őszinte segítőkészséget tapasztaltam. Lelkesedést - és igen: közszolgálati elhivatottságot.

Az, amire az életüket tették fel immár több, mint negyven éve: a nemzeti kulturális örökség része - akkor is, ha a dolog természetéből adódóan nem számíthat milliók érdeklődésére. A hiánya viszont az egész országot tenné szegényebbé. Egy ilyen intézménytől ma, Magyarországon nem várható el, hogy profitot termeljen - egy felelős kulturális politikától viszont elvárható, hogy az itt őrzött és gyarapított értéket felismerve és elismerve megfelelő szinten támogassa a működését.

Ennek átgondolását és az Artpool - legalább a korábbi évek gyakorlatához hasonló - támogatását kérem Öntől.

Üdvözlettel:

Szőnyei Tamás

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Petra Stegmann
Subject: Support of Artpool
Date: 2014. május 6. 16:53:40 CEST
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Mr. János Halász
Minister of State for Culture
Potsdam, 6 May 2014
Dear Sir,

as a Potsdam-based curator who has visited Artpool’s vast archives many times I am turning to you to express my concern about the difficult funding situation at the Artpool archives. Artpool holds a very unique collection of documentation and artworks of post-war Hungary and international alternative art movements as well as a great documentation of the interartistic exchange.

From 2007 to 2011, I curated the travelling exhibition FLUXUS EAST, which was shown in Berlin (Künstlerhaus Bethanien), Vilnius (Contemporary Art Centre), Kraków (Bunkier Sztuki), Budapest (Ludwig Museum), Tallinn (Kumu Art Museum), Copenhagen (Nikolaj Kunsthal), and Oslo (Henie Onstad Art Centre). The show presented the contacts between the global Fluxus network and artists in Central Eastern Europe from 1962 onwards. Artpool was a very important and cooperative partner in this project. Its unique collection of documents, films, and art works of alternative art movements enabled research on the topic of Fluxus in Hungary. Also Julia Klaniczay and György Galantai, as well as Artpool’s competent staff have supported research in advice, professional support, in allocating crucial documents and art objects for the exhibition, and in establishing contacts with artists and art institutions in Budapest. To name just a few objects and documents, Artpool was present with correspondence between Hungarian artists and Fluxus artists; documentation (fotos) of the activities of Balatonboglar, and Artpool, especially in regard to Fluxus; documentation of György Galantai’s (together with Julia Klaniczay and G.A. Cavellini) performance „Homage à Vera Muchina“; issues of Samisdat magazines, concerning Fluxus; parts of Artpool’s Fluxus collection (Flux ping pong and rackets); artists stamps and selected mail art projects.

A great number of international scholars and curators were fortunate to have the same experience. Also for them the Artpool archives have facilitated or helped with the organisation of their, internationally renowned projects and they have expereinced the same competent support through Artpool’s directors and staff as I have.

In the interest of my colleagues and myself, I kindly ask you to support Artpool’s activities also in the future.

Yours sincerely

Petra Stegmann

PETRA STEGMANN | ALBERT-EINSTEIN-STRASSE 25 | 14473 POTSDAM |
TEL. +49-331-2712266 | FAX +49-331-2712267 | MOBIL +49 176 32618742 |
EGO@INARCADIA.DE | WWW.THELUNATICSAREONTHELOOSE.TUMBLR.COM

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

Feladó: Dóra Sós
Dátum: 2014. május 26. 16:03
Tárgy: az Artpool Művészetkutató Központért
Címzett: janos.halasz @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

Művészettörténész / bölcsész stb. hallagatóként az Eötvös Loránd Tudományegyemen alapszakos szakdolgozatomat az 1970-es, ’80-as évek szamizdat folyóirataiból írtam, ezen belül Szkárosi Endre Új Hölgyfutár c. projektéről, amely sokat tett az összművészeti szellemiség színvonalas bemutatásáért és a művészi és emberi kapcsolattartásért. Ehhez kapcsolatos kutatásaimat az Artpool Művészetkutató Központban folytattam, ahol olyan dokumentumok álltak rendelkezésemre, melyekkel egyetlen más magyar intézmény sem rendelkezik – és beláthatóan sok ideig nem is fog. Az ott fellelhető anyagok a mesterszakos szakdolgozatomnál is elengedhetetlenek voltak. E tanulmány most jelenik meg az idei Könyvhéten A lexiák nyomában címmel a Képírás Könyvek sorozatban. Ehhez, és többi tudományos írásomhoz (mint pl. Mi is AL?, Média-retró – az Új Symposion ’84-es számai) elsősorban a magyar alkotókhoz kapcsolódó sokszínű gyűjteményt használtam, mely az interjúktól, levelektől egészen a meghívókig és katalógusig rendelkezésemre állt. Állandó segítségemre volt az adatbázis, mely több ezer kronológiailag, tematikailag rendszerezett tételével lehetővé tette számomra a filológiai kutatást, egy-egy korszak rekonstruálását.

Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy az Artpool Művészetkutató Központ működése, mivel az idei évre semmilyen működési támogatást nem kapott, teljesen ellehetelenült és ez a különleges és egyedülálló kutatóhely pár hónapon belül megyszűnhet, az ott jelenleg kutatható dokumentumok pedig hozzáférhetetlenné válnak vagy szétszóródnak. Ebben az esetben az én kutatási területem, melyet az ELTE BTK összehasonlító irodalomtudományi iskolájában végzek, gyakorlatilag elveszti legfőbb forrását. Az én szakmai tevékenységem épp az archívumban található anyagok szakszerű feldolgozása, rendszerezése, mely későbbi kutatásra, gondolkodásra nyit teret hasonló érdeklődésűek számára.

Meggyőződésem, hogy bárki, aki valaha is személyesen járt az Artpool Művészetkutató Központban, meggyőződhetett arról, hogy micsoda hatalmas bőségben találhatók azok a dokumentumok, kiadványok, művek, melyek az elmúlt 40 év kortárs magyar művészetének, kultúrájának, valamint az új művészeti médiumoknak a kutatását lehetővé teszik.

Tapasztalhatta, hogy az Artpool munkatársai milyen gondossággal és hozzáértéssel kezelik és teszik hozzáférhetővé ezeket az anyagokat

Aki személyesen nem járt az Artpoolban, az is nyomon követheti az intézmény munkáját a minden évben közzétett és interneten is elérhető szakmai beszámolóból, mely részletesen bemutatja az ott folyó nem akármilyen munkát.

Tudjuk, hogy évek óta szó van arról, hogy az Artpool valamelyik állami múzeumhoz kapcsolódik, és ennek fényében még megdöbbentőbb a megszűnéséről tudósító hír. Nem értjük, miért nem lehet ezt az intézményi integrációt azonnal megvalósítani és megmenteni az Artpoolt.

Elképzelhetetlennek tartom, hogy a magyar kultúráért felelős vezetés hagyja, hogy egy ilyen, számára ajándékként felajánlott nemzeti kultúrkincs elvesszen.

Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért.

Köszönettel,

Sós Dóra

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Balazs Trencsenyi
Subject: Az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradása
Date: 2014. június 3. 11:17:31 CEST
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

Az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradása érdekében fordulok Önhöz. A budapesti Közép-európai Egyetem oktatójaként régóta intenzív együttműködésben állok az Artpoollal: 2010 és 2013 között évről-évre meghirdettük a történész mesteri program keretei között az “Approaches to Counter-Cultural Movements in East-Central Europe, 1960-1990” c. kurzusunkat illetve filmvetítésekkel egybekötött előadássorozatunkat, amely a késő szocializmus ellenkultúráját igyekezett feltérképezni a régióban, különös figyelmet fordítva a monolit kommunista államrendszereket kikezdő és a civil társadalom kereteit tágító művészeti kezdeményezésekre. A kurzuson részt vevő diákok saját alapkutatást is végeztek, amihez nagyon sok esetben az Artpool különleges és a régióban egyedülálló gyűjteménye és archívuma szolgáltatott anyagot és szakmai segítséget.

Az Artpool nemcsak különleges tudományos bázis, hanem a közép-európai kultúrák egyik fontos közvetítője illetve a kutatási és oktatási funkciók ötvözésének példaadó intézményeként is funkcionál. Az előadássorozat eredményeképp egy tematikus szám is megjelent a szocialista korszak zenei ellenkultúrájáról, Mapping the “Merry Ghetto.” Musical Counter-Cultures in Eastern Europe, 1960-1990 (East Central Europe, 2011/1-2) címmel, ami a téma első regionális keretbe ágyazott feldolgozása. Mindebben az Artpool szerepe rendkívül jelentős volt és ezért is követtem különös aggodalommal e különleges értékű Művészetkutató Központ finanszírozási nehézségeiről szóló híradásokat.

Bízom benne, hogy a számos kutatási, művészeti és oktatási intézmény felszólamlása nyomán az Artpool további üzemeltetésének kérdése megnyugtató módon rendeződik és ennek mielőbbi elősegítésében előre is köszönöm az Államtitkár Úr közbenjárását és fáradozását.

Tisztelettel,

Trencsényi Balázs, Ph.D.
Egyetemi docens, Történelem Tanszék
Central European University

további levelek

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??

Artpool | kereső | kapcsolat