AL 2, 1983. február, - 24. o.

E. I. ÖNKÉNTES J. A. KÖLTŐ HALÁLÁN MERENGVE CINIKUSAN TISZTELETTUDÓ GONDOLATTÖRMELÉKEKET PRÉSEL KI MAGÁBÓL

1.      A sínre feküdt, hogy a rémek
ágyában meg ne öljék.
Egy vonat arra lófrált,
benne az egész ország,
hatalom és dicsőség.

2.      Fáradt volt, lefeküdt s innen
új történet következik.
Fáradt volt, lefeküdt, sínen
szunyált egy kicsit.

A világ feldübörgött
és rajta megállt.
A vonat nesztelen jött
és így is ment tovább.

3.      A sínen heverészett
most áll talapzaton,
nem akar véget
érni a borzalom

4.      Fel akart szabadulni már,
de álmos volt módfelett
hogy ne lopja a drága időt,
a felszabadulás előtt
durmolt egy keveset.

Sajnos túl keskeny ágyon
húnyta le a szemét.
Talán megkísértette őt,
hogy a felszabadulás előtt
lelép?

Az is meglehet, hogy
nem akart semmi mást,
csupán egy önmaga
testére szabott felszaba-
szaba-szabadulást.

5.      Feneke vala foltozott
becsülete helyett.
Fájdalmas éneke pénzt hozott
neki de nem eleget.

6.      Fáradt volt, lefeküdt s innen
kezdődik az új történet.
Mások heverésznek a sínen,
mely közben intézmény lett.

A vonat titkos célja,
ahányszor ott halad át,
hogy gyarapítsa J. A.
síntársulatát.


Ritkán járok temetőbe, s ha egyszer így bejutottam, akkor már nem is megyek ki onnan, míg egy másik írást is fel nem olvasok

Ezek után áttérnék az előadást képviselő harmadik témakörre. Szerelmes jellegű írásokat olvasnék, ha ennek nevezhetők ezek. Mostanában egy cikluson dolgoztam, részben együtt a barátaimmal … Én azt a címet adtam nekik, hogy képzelgések, ők ezt tűrhetetlennek tartották … A lényeges az, hogy megpróbálok olyan prózai és verses szövegeket létrehozni, melyek véget ért gyakorlatomtól eltérően nem pusztán arra törekszenek, hogy az ésszel ellenőrizni próbálják az érzéseket és indulatokat, hanem az eszet és az érzelmet az indulatok kontrollja alá próbálják helyezni ..........................................................

Most felolvasok egy verset ebből a témakörből, amely olyan léha, amilyen én vagyok vagy szeretnék lenni.


[1983] [Eörsi István] [AL] [online publikációk] [artpool] [kereső]