AL 8. (1984 február) - TARTALOM       

Beszélgetés Papp Tiborral, a Magyar Műhely szerkesztőjével - 3

Hámos Gusztáv és Ed Cantu: Chérie c. filmje, Kozma György rajza - 9

Petri György:

Nagy Bálintnak

Ezt megbeszéltük

Lehrstück - 10

Rácz Péter: A "Félelem és reszketés" olvasásához - 12

Arnold Dreyblatt vendégszereplése - 16

Eörsi István: Liza és a gipszreliefek - 19

Perneczky Géza "Marx Teszt" akciója - 24

Érmezei Zoltán: Éljen a tüntetőtábla-erdő, mint... ...! - 27

Beke László: Kommentárok Pauer Gyula "Tüntetőtábla-erdő"-jéhez - 34

Szőke Annamária: (Tüntető)táblaerdő. Pauer Gyula művének részleges rekonstrukciós kísérlete - 45

Plussz Studió pályázata - 57

A pronuma bolyok története. Papp Tamás bevezetője Szirtes András filmjéhez - 58

Turcsány Péter: Néma versek - 61

Szkárosi Endre: Jegyzetvázlat-vázlatjegyzet - 64

Király Tamás, Koppány Gizella és Kováts Nóra KOLLEKCIÓ c. bemutatója - 73

Tóth Gábor: Élethelyzet projektum - 74

Halász István: Holelon - 76

Petőcz András: Az AL szerkesztőinek - 78