A/1. Az időben való mozgás absztrakt konstrukció, melyre az adott világban nincs, és soha nem is lesz lehetőség.

A/1.1. Ha az időben való mozgásra volna lehetőség, a jövő lényei a mi jelenünkbe, illetve az ő múltjukba utazást tennének, így észlelhetnénk őket. Mivel ilyesmit nem észlelünk, a feltevés eleve lehetetlen. (Indukció.)

A/2. Az időben való mozgást ún. "kozmikus cenzúra" tiltja.

A/2.1. Ha a kozmikus cenzúra nem tiltaná, a világ idő-anarchikus állapotba kerülne, kaotikussá válna, tönkremenne.

A/2.11. Így az okozati folyamatok, az evolúció végül is a kiegyenlített káosz, "entrópia" állapotába kerülnének.

A/2.2. Voltak már időanarchikus világok, a végtelen múltban, és tönkre is mentek. Ezért nincsenek.

A/2.21. Ez a világ azért létezik, mert a végtelen kísérletezés révén olyan törvényei alakultak ki, melyek az időanarchia lehetőségét kiküszöbölték. Ezért van.

A/2.22. A "Kozmikus cenzúra" fogalma a fentiek szerint a biológiai természetes kiválasztódás kozmogóniai megfelelőjének tekinthető.

A/3. Az időbeli mozgást felsőbbrendű, istenszerű lény akadályozza meg.

A/3.1. Aki a világot teremtette, s törvényei által az "idő-utazás" ellen "programozta" be.

A/3.2. Még nem létező, de a fejlődés folyamán esetleg éppen az emberből kialakuló istenszerű lény, aki jelenünket, mint saját kialakulásának folyamatát szemléli, és hogy ezt meg ne zavarja, nem avatkozik bele.

A/3.21. Csak akkor avatkozik bele, amikor múlt-utazási kísérletet tapasztal.

A/3.211. A múlt-utazás módját felfedező kor lényei szembetalálják magukat egy, a még távolabbi jövőben élő és működő istenszerű lény tilalmával.

A/3.221. A jövőben létrejövő istenszerű lény feltételezésével semmi változtatást nem kell eszközölnünk a jelenlegi "naiv" világszemléletünkön, és egyfajta módon a mitológiák értelmezését is megadja.

A/3.222. A mitológiák "véletlenül", illetve természetes kiválasztódás kényszere által jöttek létre, melyeket a jövőben kialakuló istenszerű lény, mint saját programját ismeri fel és hagyja jóvá. ("És látta Isten, hogy jó.")

A/3.223. A jövőben létrejövő, a múltba visszatekintő, a múltra hatni képes, de nem akaró istenszerű lényről, a jelenre vonatkoztatva azt se lehet állítani, hogy van, - hiszen még nincs, és azt sem, hogy nincs, - hiszen lát minket és hatni is tudna, ha akarna - és akar is, ha idő-anarchiához vezető idő-utazást tapasztalna.

A/3.3. Az időbeli utazás megvalósíthatóságának feltalálásával egyidőben a jövő lényei között létrejön egy olyan jellegű megállapodás, mint az incesztus-tilalom volt az emberiség eddigi történetében, de ami az idő-utazást tiltja.

A/3.31. Az esetleges törvényszegések (mitológiában: bukások) hatástalanításának valamilyen módját megtalálják, miáltal a kivételeket érvényteleníteni képesek.

A/3.311. Bizonyos "fertőzött" időszakok kiiktatása és visszavezetése az eredeti érintetlen állapotba. (Mit.: megváltás.)

A/3.3111. "Fertőzött" időszaknak tekinthető a múlt-utazás érkezési pontjától a múlt-utazás indulási pontjáig terjedő teljes intervallum. (Mit.: kiűzetéstől - feltámadásig.)

A/4. Az idő-utazás nem lehetséges, mert minden civilizáció mielőtt az idő-utazás lehetőségéhez eljutna, törvényszerűen elpusztul.

A/4.1. Önmagát pusztítja el.

A/4.2. Felsőbbrendű lény pusztítja el.

A/5. Az idő-utazásokat a világegyetemben már létrejött magasabbrendű civilizáció akadályozza meg.

A/5.1. Magasabbrendű, totális hatalmú civilizáció pusztítja el az utazás képességével rendelkező bármely más civilizációt. (A kozmikus cenzúra egyik változata.)

A/5.11. Lényegi különbség a földiből kialakuló és máshol létrejött magasabbrendű civilizációk között nincs.

A/5.111. Hacsak az nem, hogy földön kívüli civilizációról még nem tudunk.

A/5.112. A földi civilizációról tudunk.

A/5.113. Semmi sem biztosítja, hogy valaha más civilizációról tudni fogunk, vagy hogy létezik.

A/5.114. Semmi sem szól bizonyító erővel az ellen, hogy az általunk ismert földi civilizáció ne fejlődjön és végtelen lehetőségeibe ne terjedjen ki.

A/6. Minden időben tett utazási kísérlet katasztrófához vezet.

A/6.1. Kozmikus katasztrófához.

A/6.11. Mellyel egy világperiódus lezárul.

A/6.2. Helyi katasztrófához.

A/6.21. Mely által az a bizonyos civilizáció, mely az idő-utazást megkísérelte, semmisül meg.

A/7. Az idő-utazáshoz végtelenül nagy, vagy elérhetetlen mennyiségű energia szükséges.

A/7.1. Valami olyan, ami mennyiségben, vagy minőségben az adott világban nem lelhető fel.

A/8. Az utazási kísérlet az utazó pusztulásához vezet.