FLUXUS ANTOLÓGIA


[Ben Vautier írások]

Ben Vautier

Legújabb gondolataim a fluxusról*


Fluxus és plurikulturalizmus
Ha a fluxus nyitott az életre, az azt jelenti, a fluxus nyitott a sokféleségre, mert az élet sokféleségből áll. De ha a fluxus nyitott a sokféleségre, akkor nyitott valamennyi kultúrára. El tudom képzelni, hogy egy eszkimó eszkimó fluxussal közelít a fluxushoz, egy német német fluxussal stb., stb. Namármost. A sokféleség magában foglalja a különbözőséget. Van tehát valami közös nevező, amely egyesíti mindezen kultúrák fluxusait, és ha van ilyen közös nevező, az nem egy új imperializmus lehetséges alapja?

Fluxus és művészet
Meg kell a fluxusnak változtatnia a művészetet?
Vagy hagyja úgy, ahogy van, vagy tüntesse fel hasznavehetetlennek, vagy egyáltalán ne törődjön vele?

Mindenki lehet fluxus. Fluxusnak lenni könnyű
mondd, ez művészet
mondd, ez nem művészet
lásd a valóságot valahol a sajt és a big bang között
vedd le a cipődet
tűnődj a lábujjaidon

Fluxus
Hogy lehet a fluxus művészettörténetté, amikor a fluxus a művészettörténet ellen harcol?
Ami szép a fluxusban,
az az, hogy egy kávéházban ülünk, mosolygunk, nevetünk, sört iszunk és undokságokat mondunk azokról, akik nincsenek jelen

Esti fluxus-imádságunk
„Add, Uram, hogy anonimabb legyek Beuysnál, Maciunasnál, Brechtnél.”

A fluxus vicc,
de ha a művészetre gondolok, és feltételezett fontosságára, nem érzem vicces kedvemben magamat.

Henri Flynt
a fluxus legradikálisabb állítása: „rombold le a komoly kultúrát” (H. Flynt)
de hogy mit értett ezen Flynt, az már egy másik kérdés

Jean Dupuy
akarja és nem akarja a dicsőséget

A fluxus némelyek fejében csak ennyi:
hohó! pillanatok alatt igen gazdag leszek

A fluxus nacionalizmusa
Észrevetted már, hogy noha minden kiállítás hangsúlyozza a fluxus kozmopolitizmusát, mégis, nemzeti okokból, minden kiállítás bizonyos művészeknek kedvez mások helyett?
A német kiállítás Beuyst és Vostellt futtatja, a miénk Maciunast, Szöulban Paiké a vörös drapériás dicsőség, Japánban Yoko a sztár stb.

Fluxus
1962–1963-ban a fluxus revelációként hatott rám, a művészet megoldásaként, valami radikálisan újként.
Harminc év múltán elvesztette varázsát, már csak ego és pénz

Fluxus-művészek fluxus-bölcsességet játszanak
Folyton nagy mondásokkal jönnek elő, amikről úgy gondolják, mély bölcsességeket rejtenek, mint Filliou, amikor azt mondja: „meglátjuk”, vagy Ben, amikor azt mondja, a művészet mindig ugyanaz

Miből is van a fluxus
Knížák sosem értette meg a fluxust, mindig összekeverte a színházzal. Allison az édes szimbólumokkal. Dick szokványos verseket ír.
Az intermédia művészeinek abszolút semmi közük a fluxushoz. Csupa avantgárd izé.

Miért érdekli az embereket a fluxus?
Mert intelligensek vagyunk? nem
mert alkotók vagyunk? nem
mert kreatív zenészek vagyunk? nem
mert radikálisak vagyunk? nem
mert az újdonságot képviseljük? nem
mert pénzt tudnak csinálni belőlünk? igen

Találd ki,
ki mondta: „A fluxus 90 százalékig romantikus lomtár”?
Válasz: Henry Flynt.
Találd ki, ki hiszi azt, hogy 70 százalékig igaza van?
Válasz: Ben.

A fluxus nagyapái
Cage
Satie
Dada
Zen
Marx
Buffalo Bill

Fluxus-elmélet
bármi művészet
a művészetet le kell vinni a szegényekhez
a művészet ostobaság
és bárki lehet művész, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdekel bennünket, fizetnek-e

Új fluxus-sláger
Fáradt vagyok
aludni akarok.
Egy félórával ezelőtt
fluxusoztam
és a fejembe szállt.

Soknemzetiségű fluxus
Érdekes lenne, ha a fluxus igazán soknemzetiségű jelleget ölthetne, de kétségeim vannak; a dada gagává vált; a fluxus ostobává; mindenki csak magán rágódik

A fluxus más mint a pop-art
mert a fluxus-művészet világában mindenki ingyen akar valamit a másiktól, a pop-artban mindennek ára van

A fluxus és az ego
A fluxus sosem jelentette be hivatalosan, hogy el akarja pusztítani vagy meg akarja változtatni az egót.
De hogy a fluxus céljai valóra váljanak, az egónak meg kellett változnia,
ami lehetetlennek bizonyult,
úgyhogy a fluxust megbukottnak tekinthetjük.

A fluxus történelmet csinál
vagy a történelem csinálja a történelmet?
Ben Vautier háromszor ment vécére tegnap, ez fluxus-történelem?
Ha, ahogy John Cage mondta, valami mindig történik, akkor a történelem mindig történik.
Beethoven vagy vízcseppzene, egyformán történelem, ha minden történelem, nincs szükségünk többé a történelemre.

Fluxus-elméletek
Flynt elmélete túl komplikált, semhogy ki lehessen igazodni rajta, de van néhány igen érdekes túlzása, például „az emberiség elpusztítása”.
Ben elmélete szerint a fluxus áttörés, nem csupán egy változat, azaz valami egészen újat mond. A művészet szemléletének új útját.
Beuys elmélete a mindenki művész és a közvetlen demokrácia.
Ben úgy gondolja, hogy Beuys elmélete 90 százalékig demagógia, azaz képmutatás.
Maciunas elmélete szerint a művészetnek vissza kell térnie eredeti funkciójához:, a szórakoztatáshoz, és populárisnak kell lennie, nem pedig az elit szája íze szerint valónak.
Ben úgy gondolja, hogy Maciunasnak 60 százalékig igaza van abban, hogy a művészet változzon meg és legyen vicces, de nincs igaza, amikor azt hiszi, hogy anti-elit lehet.
Philip Corner elmélete a realitás. Ne bántsd a realitást, csak mutass rá.
Dick Higgins elmélete az intermédia, azaz a semmit nem mondás. (Én intermédia-ellenes vagyok.)
Eric elmélete az, hogyan találhatna egy elméletet, amivel fontos lehetne.

A fluxus fontossága
Nem tulajdoníte a fluxus túl sok fontosságot a nemfontosságnak?
Nem tulajdoníte a fluxus túl kevés fontosságot a fontosságnak?

Fluxus
A fluxusban mindig találunk valakit, aki már előbb csinálta

Untat, hogy a fluxusról írok
Semmi mondanivalóm, már mindent elmondtam a fluxusról.
Csak az ego-problémája maradt.
Ma a fluxus a fluxus köldökét nézi.

Mi jön
Mi jön a fluxus után
hová menjünk, ha a fluxus az élet
utána jön a halál

Fluxus kontra művészet
A fluxus sokkal fontosabb lehet, mint amilyennek látszik, ha elfogadjuk, hogy a művészet sokkal kevésbé fontos, mint amilyennek látszik,
vagy hogy a művészet kevésbé pozitív, mint hisszük

A fluxus hazugsággá vált
Ha a politikában minden hazugság, a fluxusban miért ne lenne az?

Fluxus: Nyomorúságos álmot láttam, benne tíz öreg művésszel,
akik egy-egy lépcsősoron gyalogoltak a dicsőség felé

Hogy a fluxus jól működik, és rengeteg múzeumunk van,
az főleg azért van, mert a fluxus-kiállítást könnyű összeütni, mert olcsóbb, mint a minimal vagy a pop.

Fordította Sajó Tamás


[*] Részletek a Real Bull shit 0. számából, Multhipla Edizioni, Milano, 1993. Magyarul: Válogatás Ben Vautier írásaiból, i. m. 29–33.