CLOTHES MAKE THE MAN?
The life of the statue vivante - In the present • Az élő szobor élete - A jelenben

A RUHA TESZI AZ EMBERT?

The refunctioned object as statue vivante at an exhibition at the end of Felvonulási tér. Art–life identity. Statue + statue = statue.
  

Az átfunkcionált tárgy az élő szobor használatában egy kiállításon a Felvonulási tér végén. - Művészet-élet azonosság. - Szobor + szobor = szobor.The birth of the statue vivante / its life (1980-84) Az élő szobor születése / élete

meeting Socialist Realism (Székesfehérvár, 1981) találkozás a szocreállal

(Szombathely, Savaria Museum / Múzeum, 1981)
clothing exhibition | stonework | textile store roomruhakiállítás | kőtár | textilraktár

photo documentation - exhibition (Velem, 1981) fotódokumentáció - kiállítás

Walk along Felvonulási tér (Budapest, 1983) Séta a Felvonulási téren

Border Signs - minimal action (Breitenbrunn, 1984) Határjelek - minimális történés

Subjective Artpool (Artpool Subjectif, Marseille, 1993) Szubjektív Artpool


1983 | Cavellini | Galántai | Artpool | searchkereső | Artpool | Galántai | 1983