Installation Project 98 · Installáció Projekt 98
(1) Mióta készítesz installációt?

10 éve. Az installációk megvalósítása lehetséges a happening keretein belül (igen kevés időt vesz igénybe az elkészítése, és bármiből összeállítható, ami rendelkezésre áll) éppúgy, mint egy koncepcionális projekt keretein belül (megtervezve, hosszabb előkészületekkel, könyveléssel stb.).

(2) Mivel indokolod, hogy installációt készítesz, és nem valami mást?

Minden (művészi) technikának van egy saját, egyedi poetikája, amelyet maga hoz létre. Én nem csak installációkat készítek, de a teljesebb érzékelés érdekében jó ha az installációt is felvesszük a palettánkra. Az installációk részei annak az egésznek, amit modern művészetnek hívunk.

(3) Mit gondolsz a munká(i)dról?

Munkáim bizonyítják az energiámat, a jelenlétemet itt és most.

(4) Milyen különbségeket látsz az általad ismert installációk és a saját munkád között?

A mai művészek által használt anyagok köre viszonylag behatárolt (a környezetünkben fellelhető dolgok - melyekkel dolgoznak - többnyire mindennaposak, nem nevezhetőek újaknak, csak a művészek egyéni megközelítése /installációs palettája/ lehet szokatlan, illetve eredeti.) Nincs különbség a különböző művészek által megalkotott installációk között, ha csak nem a gondolatok/ötletek szintjén. A probléma csak az , hogy egy installációt létrehozó ötletek és anyagok száma korlátozott.

(5) Mit gondolsz a hagyományos mű és az installáció viszonyáról?

Jelenleg az installáció egyértelműen hagyományos művészeti ágnak nevezhető.

(6) Mi határozza meg egy installáció méreteit és anyagait?

Egy installációt bármilyen méretben és bármilyen anyagból létre lehet hozni; nincsenek és nem is lehetnek megkötések. Anyagok és méretek nélkül is készíthetőek installációk.

(7) Tudnál-e mondani egy legkisebb és egy legnagyobb installációt?

Az Internet és egyéb különböző technológiák megjelenésével és fejlődésével az installációk fizikai mérete elveszítette jelentőségét. Általánosságban a "legnagyobb" és a "legkisebb" installáció egy horizontális skála lehetne, de talán van értelme vertikálisaknak is.

(8) Van-e olyan tárgy vagy idea, amely nem installálható?

Bármilyen tárgy vagy gondolat installálható szimbólumok segítségével; ami bármi lehet. Következésképpen nem létezik olyan tárgy vagy gondolat, amelyet ne lehetne installálni.

(9) Milyen szerepe van a környezetnek az installálásban?

A művészet problémája mindig az összefüggések, a kontextus problémája. A funkcionalizálás és különösképpen az újra-funkcionalizálás mindig művészeti probléma.

(10) Látsz-e valamilyen okot, ami az installáció lehetőségeit korlátozza?

A megvalósításához szükséges energia hiánya.

(11) Szívesen készítesz-e felkérésre vagy megrendelésre installációt?

Ez teljesen mindegy.

(12) Mi a véleményed az installáció megőrzéséről?

A műalkotások megőrzésére való törekvés érthető, ismerve az ember természetét, ami meglehetősen konzervatív. Ugyanakkor az installáció esetében archiváláskor "le kell küzdeni az anyagok ellenállását" tervek, videó stb. segítségével. Az eredetiség kérdése problémássá válik. Az installáció megőrzése (értsd: konzerválása) inkább az értékteremtő rendszerekre vonatkozik (archívum - gyűjtemények - múzeumok - kulturális emlékek stb.), inkább a kultúrszférára, mint magára a művészetre. A "megőrzés vagy meg nem őrzés" kérdésére való határozott válasz nyilvánvalóan csak hülyeség lehet, ezért van az, hogy ezt a problémát mindenki a maga módján oldja meg, és kétségtelenül mindegyiküknek igaza is van.

(13) Megállapítható-e egy installáció értéke, és milyen módon?

Minden tárgy "megadja" a maga felhasználásának módját, ("egy torta azt akarja, hogy megegyék"). Ezért a társadalom létrehozta az intézményesítés mechanizmusát, amelyben az emberek különböző körei megegyeznek az árakban. A művészetekben - szélsőséges esetekben - az árakat hatóságilag szabják meg, és olyan magasra, amilyenre csak akarják. A kérdés csak az, hogy lesznek-e emberek, akik megveszik, példának okáért ezt az installációt ennyi pénzért.

(14) Egy dokumentumban megőrzött installációra milyen szerzői jogok érvényesek?

A szerzői jog problémája mindig a pénz körül forog, és az emberek naivak, hogy azt hiszik, hogy az eredetiség számít. De az élet a helyükre teszi a dolgokat...

(16) A te kérdése(i)d és a rá adott válasz(ok):

Ki vagyok, hol vagyok és miért? Ezekre a kérdésekre nem tudom a választ.

Dmitry BULATOV (RU)

work/munka