Galántai György kápolnaműterme - 1970

[kápolna projekt] [kontextus 1970]

1970 tavasz - Galántai a kápolna tatarozásához és a programok beindításához művésztársakat keres. Áprilisban megismerkedik Magyar József grafikussal, aki másokat is beszervezve, felajánlja segítségét.

1970. május 30. - Meghal Czövek Jenő, a kápolnaműterem megvalósulását elősegítő balatonboglári plébános.

1970. június 10-től -A kápolna kollektív tatarozása, az ablakok elkészítése, védőrácsok és a bejárati faajtó felszerelése, vakolás, meszelés. Kiállítás előkészítő munkálatok: posztamensek és paravánok, irányítótáblák készítése. A tatarozási munkákban (anyagilag vagy fizikailag) Balogh Ferenc, Csáji Attila, Haris László, Magyar József, Molnár V. József, Tóth József, valamint több falubeli segített Galántainak.

1970. június 28 - július 5. - Próbakiállítás Galántai György grafikai munkáiból.

1970. július 6-7. - A meszelés befejezése. A kiállításon július 26.-ig Magyar József, utána a kiállítók egymást váltva ügyelnek.

1970. július 8 - augusztus 15. - Csáji Attila, Galántai György, Haris László, Magyar József, Molnár V. József, Papp Oszkár kiállítása.

1970. július 22. - Az év Az év leporelló-katalógusának megbeszélése és összeállítása Budapesten. A katalógus kinyomtatását az akkoriban nyomdászként dolgozó Molnár V. József vállalja.

1970. július 26. - A Kápolna Tárlat avató ünnepsége: Bevezetőt mond Tóth József karnagy. Megnyitó beszéd: Rónay György költő, műfordító. Műsor: Csengery Adrienne énekel Kecskés András lantkíséretével.
A kéthetente, vasárnaponként rendezett műsorok szervezője: Szőcs Zsuzsa

1970. augusztus 9. - Nagy Attila verseket mond, Gyurkovits Tibor a költészet és festészet kapcsolatáról beszél, Sztankovits Béla gitározik.

1970. augusztus 13. -A Somogyi Néplap főszerkesztője Kápolna Tárlat című tudósításában nem titkolt gyanakvással fogadja a fiatal művészek kezdeményezését:
"Nem a hivatalos és elfogadott kultúrpolitika közbeiktatását hiányolom - jóllehet tömeges rendezvényről van szó - ... a vállalkozás eszmeiségével, ki nem mondott, de érezhető tartalmával vitatkozom."

1970. augusztus 16-25. - Demeter István, Haris László, Ilyés István, Magyar József, Papp Oszkár, Péterfy László kiállítása.

1970. augusztus 23. - Mezei Ottó előadása a kiállított munkákról és a Gesualdo Ének Együttes (Reményi Károly, Tardi László, Tarkó Magdolna, Witkowsky Erika) koncertje.

1970. augusztus 25 - szeptember 3. - Csáji Attila, Csutoros Sándor, Molnár V. József, Pauer Gyula, Temesi Nóra kiállítása.

1970. augusztus 30. - Károlyi Amy verseiből ad elő, Weöres Sándor költészet és képzőművészet kapcsolatáról beszél, Sztankovits Béla gitározik

1970. szeptember 3-13. - Csiky Tibor, Csutoros Sándor, Galántai György, Haraszty István, Lantos Ferenc, Pauer Gyula, Türk Péter kiállítása.

1970. szeptember 6. - A Postás Kamara Együttes koncertje

1970. szeptember 10. - A boglári tanácsi képviselőkkel folytatott beszélgetésekben felmerült, hogy a temetődomb és környékének rendbehozatalához segítséget nyújtatnának. Galántai ehhez és egy művésztelep kialakításához Szenczi Ottó és Hevessy Károly építészhallgatók segítségével terveket és költségbecslést készít és megküldi a községi tanács elnökének.

1970. szeptember 13-23. - Gyermekrajz kiállítás a balatonboglári általános iskola rajzszakkörének munkáiból, a Lengyel Kultúrával közös szervezésben.

1970. szeptember 15. - Galántai tárgyalást kezd a Gaál Gaston család képviselőjével a tulajdonukban lévő szomszéd kápolna bérbevételéről és elkészíti egy bérleti szerződés tervezetét.

1970. szeptember 27. - Földédesanyám címmel Faragó Laura és Jancsó Adrienne magyar népköltészeti műsora. (ősbemutató)

1970. november-december - A balatonboglári községi tanács VB ülésén előterjesztik a Temetődomb rendezésével és a művészteleppel kapcsolatos, Galántai György által javasolt terveket. 1971-re betervezik a tanácsi költségvetésbe a vízvezeték kiépítését, WC létesítését, a villanyvilágítás bevezetését, valamint a kápolnadomb parkosítását, melyre 80-100.000 Ft-ot szánnak. A fejleményekről – a tervekkel és az üggyel szimpatizáló – Salamon János üdülési előadó folyamatosan tájékoztatja Galántait

1970. november-december - Kápolnatárlat Budapesten a boglári programok továbbfejlesztése céljából kiállítást kezdeményez, amely végül R-kiállítás néven valósul meg Csáji Attila szervezésében, december 14-17. között a Műegyetem R épületében. A kiállítást Aczél György is megtekinti.

[kápolna] [projekt]   [artpool] [kereső]