TÜKÖR / MIRROR / SPIEGEL / MIROIR

48. Petr Štembera (Fague, Csehszlovákia) Tükör 1-5. – Fotó, 18,6 x 21,5.

1   2   3   4   5


48. Petr Štembera (Prague, Czechoslovakia) Mirror 1-5. – Photographs, 18.6x21.5 cm.

TÜKÖR / MIRROR / SPIEGEL / MIROIR