Kivonat az Artpool Művészetkutató Központ
2012 évi szakmai beszámolójából


2012-ben úgy tűnt, az Artpool számára az év legnagyobb eredménye az lesz, ha a költségvetésünk több mint harmadának elvesztése (a Főváros teljes támogatásának 2011 évtől való megszűnése) ellenére sikerül az Artpool Művészetkutató Központot fenntartani, biztosítani az archívum folyamatos kutathatóságát, segítően kiszolgálni a folyamatosan növekvő kutatói érdeklődést, eleget tenni az egyre nagyobb számban érkező magyar és külföldi kiállítási kölcsönzési, kölcsönzéssel kapcsolatos digitalizálási kéréseknek, ill. külföldi kölcsönzések esetében a szállítással kapcsolatos időigényes csomagolási és adminisztrációs feladatoknak.

Az éves tevékenységünket áttekintve azonban – számunkra is szinte meglepő módon – ennél jóval többet sikerült elérnünk.

Szinte hihetetlen, hogy 2012-ben is sikerült úgy végezni a munkánkat, hogy az Artpool szolgáltatásaira számító magyar és külföldi partnereinket ne kelljen terhelnünk súlyos problémáinkkal és hogy az Artpool iránti bizalom továbbra is töretlen maradjon. Az idegőrlő tárgyalások, a hónapokig tartó demoralizáló bizonytalanság, a hatalmas személyes áldozatok, a finanszírozásunkkal kapcsolatos remények és csalódások, a hivatali levelezésekkel és telefonálásokkal töltött "haszontalan" és elvesztegetett idő immár csak "bizalmas háttérinformációként" érdekes, ha az év során megvalósultakat nézzük:

Sikerült megtartani az Artpool P60 kiállítóteret és az archívum is továbbműködhet a Liszt Ferenc tér 10-ben. 2012 augusztusában végül az éves szakmai munkánkhoz szükséges pénzügyi forrásokhoz is hozzájutottunk (az EMMI megmaradó, sőt a Főváros kiesésését még valamennyire kompenzálni is igyekvő projekttámogatása révén).

A kutatók folyamatos fogadása (2012-ben 196 alkalommal) és az ezzel párhuzamos, az Artpool dokumentumaira és gyűjteményeire támaszkodó feldolgozó–elrendező munka mellett jelentősen bővítettük az artpool.hu-n elérhető művészeti tartalmat, valamint számos művészettörténeti jelentőségű 1992 és 2012 között készült videódokumentumot tettünk elérhetővé a youtube videómegosztó portálon, ahol videóarchívumunk már több mint 300 darabja kutatható.

Hét jelentős hazai és nemzetközi kiállítás megvalósulásában működtünk közre, kilenc saját eseményt szerveztünk, ezen belül egy 10 napos bemutatót a Kapolcsi Művészetek Völgye keretében.
Lehetőségeinkhez mérten folytattuk a kortárs eseményeket gyűjtő–dokumentáló munkát, a – nemzetközi cserekapcsolatokon keresztül – kiadványok gyűjtését–cseréjét. Könyvtárunk több mint 200, főleg külföldi kiadású új kiadvánnyal / szakkönyvvel gyarapodott. (43 művészeti szakkönyvet egy kivételes könyvtárgyarapítási pályázat keretében, NKA támogatással szerezhettünk be.)
A magyar közelmúlt kortárs művészeti projektjeinek bemutatását célzó programunk keretében megjelentettük (az NKA miniszteri keretének támogatásával) az 1995 és 2006 között kiadott Leopold Bloom asszamblázs magazint és a köréje szerveződő Bloomsday fesztiválokat dokumentáló "Leopold Bloom planetoida" kötetet, melynek bemutatójával újraindíthattuk a felújított Artpool P60 kiállítótér eseményeit.

Befejezéséhez közeledik, négy évi gyűjtő, rendszerező, előkészítő és szerkesztő munka eredményeképp az Artpool több mint 30 éves működését mintegy 1000 illusztrációval, több mint 500 oldalon részletesen bemutató angol nyelvű dokumentumkötet. Megjelentetését 2013 tavaszára tervezzük.

Az év során folytattuk az Artpool hosszú távú működtetésével kapcsolatos elképzelések kidolgozását, az archívum és gyűjtemények – szándékaink szerinti – magyar állami tulajdonba adásával kapcsolatos szakmai menetrend végiggondolását a NEFMI / EMMI Múzeumi Főosztállyal és a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködve.

Az Artpoolban szakmai gyakorlatukat végző egyetemisták bevonásával megkezdtük az archívum anyagának előkészítését egy múzeumi szabványnak megfelelő nyilvántartásba vételhez.

2012-ben az Artpool – alábbiakban részletesen felsorolt – szakmai teljesítménye mögött a két alapítón (Klaniczay Júlia igazgató és Galántai György művészeti vezető) kívül Halasi Dóra művészettörténész archivista, Kristóf Márton web-programozó, Benedek Kata, Greskovics Eszter, Kótun Viktor, Sós Dóra ösztöndíjas archívumi gyakornokok és több szakmai gyakorlatos egyetemi hallgató munkája áll.

KIÁLLÍTÁSOK, BEMUTATÓK, ELŐADÁSOK

2012. április 4., Artpool Művészetkutató Központ, Budapest
Klaniczay Júlia előadása az Artpoolról és történetéről az SZTE, BTK, Médiatudományi Tanszék mesterszakos egyetemi hallgatóinak (a csoportot vezette Balog József, a rádiós szakirány felelőse).
Az előadás hangfelvételéből egy kétrészes műsor készült Balog József szerkesztésében, mely a Klubrádió Mecénás c. műsorában került sugárzásra 2012. 07.30-án és 08.06-án (kétszeri ismétléssel), ill. újból 12.29-én és 31-én.

2012. június 12 – július 25.: szellőztetés, Artpool P60, Budapest
Installáció és esemény az Artpool P60 kiállítótér újbóli használatba vétele alkalmából
weboldal: http://artpool.hu/laza/szlogenek.html#2012
2012. július 27 – augusztus 5.: "K3K – Integrál"  videó-, hang-, tárgy-, és képköltészeti installáció, Kapolcs, Kossuth utca 55. – Galántai ház, a Kapolcsi Művészetek Völgye keretében
weboldal: http://artpool.hu/K55/2012/index.html

2012. szeptember 12.,  Artpool P60, Budapest, emlékezés a szituacionista Dixi-re
(Kozma György eseménye)
weboldal: http://artpool.hu/2012/szelloztetes.html

2012. szeptember 20., Artpool Művészetkutató Központ, Budapest
 "Ingerküszöb" Németh Gábor órája a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói számára – Az Artpool tevékenységét bemutatja Klaniczay Júlia és Galántai György

2012. október 10., Artpool Művészetkutató Központ, Budapest
Klaniczay Júlia előadása / intézménybemutatója a Curators' Network Budapest projekten résztvevő 12 nemzetközi kurátor számára

2012. november: tatarozás integrál, Artpool P60, Budapest
Felújítási akció az Artpool P60 kiállítótér újbóli használatba vétele alkalmából. A tatarozó művészek: Hajdu Zsolt, Kótun Viktor és Galántai György
weboldal: http://artpool.hu/2012/tatarozas.html

2012. november 20., Artpool P60, Budapest
A felújított kiállítótér első eseménye az Artpool és a Magyar Műhely közös kiadásában megjelent Leopold Bloom Planetoida c. könyv bemutatója (szerkesztők: Abajkovics Péter és Székely Ákos, a könyvet bemutatta:  L. Simon László, házigazda: Szkárosi Endre); továbbá: "Szombathely Integrál" multimédia installáció (Bloomsday dokumentumfotók, az 1998-as és 2004-es Bloomsday videói, valamint a Leopold Bloom folyóirat lapjai). Projekt- és webterv: Galántai György.
website: http://artpool.hu/2012/planetoida.html

2012. november 26-án Klaniczay Júlia prezentációja “Artpool (Hi)Stories. The origins and activities of the research center” címmel, a Bécsi Egyetem Színház-, Film- és Médiatudomány szakos hallgatói számára (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Vienna, szervező és tanár: Cseh Katalin). a Lectures on the Second Public Sphere. Contributions of the Performance and Intermedia Art in Eastern Europe. szeminárium keretében.

Kiállítási együttműködések

Az Artpool Művészetkutató Központot fennállása óta folyamatosan keresik meg hazai és külföldi intézmények közös projektek (kiállítások, kiadványok, fesztiválok) tervével. Ezeknek az általában sok feladatot és előre nem tervezett kiadást is jelentő, de egyben nagy erkölcsi hasznot is hozó megtisztelő felkéréseknek lehetőségeinkhez mérten kívánunk eleget tenni.
2012-ben a következő kiállítások megvalósítását segítettük elő (kutatással, dokumentum-, fotó-, műtárgy-kölcsönzéssel):

2012. április 21. – június 3.: DATA. Daily Action Time Archive. A self-historification project by Pete Horobin (Street Level Photoworks, Glasgow, Skócia)

2012. május 4 – június 10.: Kontakzóna. Juraj Melis és a szlovák-magyar kapcsolatok (Kassák Múzeum, Budapest)

2012. május 10 – október 28.: Betűk kockajátéka. A párizsi Magyar Műhely öt évtizede (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)

2012. május 25 – augusztus 19.: Sounding the Body Electric. Experiments in art and music in Eastern Europe 1957-1984 (Muzeum Sztuki w Lodzi, Lengyelország)

2012. június 9 – július 27.: "Performing Worlds". Stephen Willats, Pete Horobin, Tracy Mackenna and Edwin Janssen, DUO (Dundee Urban Orchard) kiállítása (Hannah Maclure Centre, University of Abertay Dundee, Skócia)

2012. június 23 – augusztus 18.: Mutually. Archives of non-institutionalized culture of the 1970s and 1980s in Czechoslovakia (Tranzit dielne, Bratislava, Szlovákia)

2012. szeptember 14 – november 11.: Paris Budapest Wien Transfer "Magyar Műhely 50" (Vasarely Múzeum, Budapest)

2012. november 22 – 2013. február 17.: A hang szabadsága. John Cage a vasfüggöny mögött (Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest)

A kiállítások előkészítésével (koncepció, kutatás, anyaggyűjtés, nemzetközi kapcsolattartás, szervezés), megvalósításával (technikai kivitelezés, installálás, asszisztencia stb.) és dokumentálásával munkatársaink 116 munkaórát töltöttek

További oktatási együttműködés

2012. április 19.: “Azonosítatlan repülő tárgy. Erdély Miklós és a neoavantgárd akcionizmus” (ELTE BTK, Olasz Tanszék), dr. Müllner András (ELTE-BTK Média és Kommunikáció Tanszék) előadása. "Az avantgárd irodalom nyelvi és műfaji kontextusai" című szabadegyetemi kurzus programjában

2012. április 23.: "Paik, a Fluxus és a média-művészet" témában az ELTE-BTK Média és Kommunikáció Tanszék MA-s hallgatóinak látogatása (óravezető: Házas Nikoletta) és ismerkedése az Artpoolban folytatható kutatómunkával.

ARCHÍVUM, KÖNYVTÁR, GYŰJTEMÉNYEK

Az Artpool könyvtára, archívuma és gyűjteményei 2012-ben is számos fontos dokumentummal (meghívók, plakátok, katalógusok, folyóiratok, videó- és hanganyagok), több mint 200 új szakkönyvvel, művészkönyvvel, katalógussal és számos további eredeti művel, gyarapodott – nagyrészt adományoknak, cserekapcsolatainknak, intenzív külföldi levelezésünknek és nemzetközi projektjeinknek köszönhetően. 43 fontos külföldi kiadású művészeti szakkönyvhöz NKA támogatással jutottunk.

Kiemelkedő gyarapodást jelent 2012-ben
– Peter Haining az általa a skóciai Dundee-ben létrehozott Attic Archive 1980-as években szervezett nemzetközi kapcsolatművészeti projektjeit és aktivitását dokumentáló, több száz munkát, levelezést, hang- és videódokumentumot tartalmazó nyolc nagy kartondoboznyi anyagát adományozta 2010-ben az Artpoolnak. 2012-ben ezt a gyűjteményt további dokumentumokkal egészítette ki.
– a videóarchívumunk tovább bővült: részben az Artpool saját dokumentumfelvételeivel, Tóth Gábor 2012-ben készített dokumentumvideóival, az FMK eseményeit dokumentáló archív VHS-ekkel, illetve nemzetközi videókiadványokkal.
Az archívum és könyvtár állománya jelenleg több mint 450 folyóméternyi archívumi anyag, ebből az 1960-as évek óta kiadott több ezer kötetnyi könyv, katalógus, kiadvány, több mint ezer művészeti folyóirat számai, 1600 darab, kb. 2300 órányi digitalizált dokumentum- és művészvideó, illetve -dvd, több mint 2 ezer, részben digitalizált hangdokumentum, 15 ezer fotó/dia/negatív, 2500 művészeti plakát/poszter. Az Artpoolban összesen 7230 (ebből 1849 magyar, 5381 külföldi) művész, művészcsoport vagy művészeti intézmény dokumentációja, információs anyaga kutatható.

A kutatást folyamatosan bővülő számítógépes nyilvántartás segíti. Az év során több mint 2300  recorddal bővült, jelenleg 13889 adatot tartalmazó bibliográfia adatbázisban a témák, ill. keresőszavak alapján nem csak az Artpoolban fellelhető egyes kiadványok, hanem a bennük publikált fontosabb tanulmányok, folyóiratcikkek is megtalálhatók.

Külön adatbázis tartalmazza az Artpool archívumában kutatható hanganyagok (2696 record), videókazetták/dvd-k (3623 record), művészkönyvek (2780 record) és folyóiratok (1225 record) adatait, valamint az Artpoolban dokumentált és kutatható művészeti események kronológiáját (8113 record).

SZAKMAI KAPCSOLATOK

Az Artpool Művészetkutató Központ nemzetközileg is egyedülálló intézménye (archívuma és gyűjteményei) rendszeresen célpontja a Magyarországon megforduló, az Artpool által lefedett témákban érdekelt intézményvezetőknek, kurátoroknak, művészettörténészeknek, művészeknek. 2012-ben először látogattak az Artpoolba többek között: Natxo Checa (a Zé dos Bois, Center for creation, production and diffusion of contemporary art kurátora, Lisszabon), Sebastian Cichocki (a varsói Museum of Modern Art igazgatóhelyettese), Luigi Fassi (az ar/ge kunst Galerie Museum igazgatója, Bolzano), Søren Grammel (a Kölnischer Kunstverein igazgatója), Fatima Hellberg (független kurátor és az Electra kurátora, London), Estelle Nabeyrat (független kurátor és kritikus, Párizs), Jiří Ptáček (kritikus, független kurátor és a Fotograf Gallery kurátora, Prága), Alina Şerban (független kurátor, Bukarest), Fatoş Üstek (független kurátor és kritikus, London), Vladimir Čajkovac (független kurátor, Zagráb), Tevž Logar (a Škuc Gallery művészeti vezetője, Ljubljana), Maaike Gouwenberg (független kurátor, az A.P.E /art projects era/ Europe igazgatója és a rotterdami nemzetközi filmfesztivál rövidfilmes programigazgatója, Rotterdam) a Curators Network Budapest projekt keretében; Yunnia Yang (független kurátor, Taiwan), Dr Amy Bryzgel (művészettörténész, University of Aberdeen, Skócia), Walter és Maria Schnepel (neves fluxus műgyűjtők, Bréma), Malcolm Dickson (igazgató, Street Level Photoworks, Glasgow)

A már korábban is meglévő könyvtári cserekapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk és bővítjük. 2012-ben az alábbi intézményektől kaptunk nagyobb mennyiségben kiadványokat és adtunk cserébe fontos magyar kiadványokat: Műcsarnok, Essl Gyűjtemény (Wien), Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (LUMÚ), Erste Foundation (Wien), Médiathèque expérimentale (Bourogne, Franciaország), Dokumenta Archiv (Kassel), Studienzentrum für Künstlerpublikationen, (Weserburg - Museum für moderne Kunst, Bremen), Street Level Photoworks (Glasgow).

TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA

Kutatószolgálat

Az Artpool több, az elmúlt 40 év kortárs magyar művészetét feldolgozó, valamint az ebben az időszakban jelentőssé vált új műfajokat elemző, hosszú távú kutatáshoz, kiállítás-előkészítéshez nyújt segítséget és biztosít, előzetes egyeztetés alapján, archívum- és könyvtárhasználati lehetőséget, illetve az archívumban fellelhető művekről reprodukciót, digitális másolatot.
Az Artpool Művészetkutató Központban külső kutató komolyabb kutatómunkát csak előzetes kutatástámogatási kérelem benyújtásával, annak elfogadása után végezhet.

2012-ben ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés az Artpool archívumában található dokumentumok iránt a magyar és külföldi kutatók (elsősorban Phd dolgozatot írók, ill. már tudományos fokozattal rendelkező kutatók) körében. A nagyobb és személyes kutatások mellett napi rendszerességgel foglalkozunk a világ minden tájáról érkező emailes és telefonos megkeresések, kérdések megválaszolásával, cikkekhez adatok pontosításával, megadásával, illusztrációs anyagok küldésével, közlési engedélyek beszerzésével stb.

2012-ben 196 alkalommal keresték fel kutatók személyesen az Artpoolt (gyakran napi kettőt, de volt hogy egyszerre 3-4 kutatót is fogadtunk). A kutatók (53 magyar és 12 külföldi) főként egyetemisták (az SZTE-BTK, PTE, ELTE-BTK, PPKE-BTK művészettörténet, esztétika, olasz szakos BA, MA, alap-, ill. PhD-képzésben résztvevő hallgatói, a CEU hallgatói továbbá  és az MKE kurátor-képző szakos hallgatói, a MOME design- és művészetelmélet szakos, kultúra-menedzsment szakos hallgatói), illetve művészek, művészettörténészek, művészeti írók, kurátorok, egyetemi tanárok voltak. A külföldi kutatók Franciországból, Oroszországból, Lengyelországból, Szlovákiából, Romániából, Nagy-Britanniából, Németországból, Finnországból, az Egyesült Államokból, valamint Ázsiából érkeztek.

Az év során kutatott témák voltak többek között:
- az archívumból: a Balatonboglári Kápolnaműterem kiállításai és fotódokumentumai, a magyar neoavantgárd, performanszművészet Magyarországon, „R” kiállítás, Artpool projektek és kiadványok, Szétfolyóirat, Flash Art folyóiratok, Hungarian Schmuck, Soros Alapítvány, Crosstalk Video Art Festival dokumentációs anyag, művészek által vezetett művészeti intézmények, helyszínek Magyarországon stb.
- a videóarchívumból: Böröcz-Révész performanszok, Magyar Műhellyel kapcsolatos videódokumentumok, a Balatonboglári Kápolnaműteremmel kapcsolatos archív videó- és dokumentumfelvételek, Háy Ágnes filmjei, Bada Dada, Bernáth/y Sándor, Hajas Tibor, Szentjóby Tamás, Major János, Szkárosi Endre filmek és videódokumentumok, Kovásznai György filmek stb.
 - a hangarchívumból: Arrigo Lora-Totino hangdokumentumok, Magyar Műhely események archív hangfelvételei, Bernáth/y Sándor hangdokumentumok
- a könyvtárból: fluxus, fotó, gender, koncept, kultúrpolitika, mail art, művészkönyv, művészetelmélet, network, performansz, public art, szamizdat, színház, textil, videóművészet, vizuális költészet, zene (új hullám) stb.
- a fotógyűjteményből: Erdély Miklós, Szentjóby Tamás, a Balatonboglári Kápolnaműterem eseményeinek fotófokumentációja

A leginkább kutatott személyek, csoportok voltak:
Marina Abramovic, Attalai Gábor, Bada Dada, Peter Bartos, Bernáth/y Sándor, Böröcz András, Nenad Bogdanovic, Bujdosó Alpár, John Cage, Robert Cyprich, DIXI, Elek István, Erdély Miklós, Robert Filliou, Galántai György, Hajas Tibor, Halász Péter, Hejettes Szomlyazók, Rodolf Hervé, Ray Johnson, Kántor István, Keserü Ilona, Király Tamás, J.H. Kocman, Arrigo Lora-Totino, Magyar Műhely, Major János, Alex Mlynarcik, Nagy Pál, Hermann Nitsch, Orlan, Papp Tibor, Perneczky Géza, Révész László László, Petr Stembera, Szendrő Iván, Szentjóby Tamás, Tamkó Sirató Károly, Tót Endre, Tóth Gábor, Türk Péter, Újlak csoport, Új Zenei Stúdió, Jiri Valoch, Andy Warhol, zenekarok (Bizottság, Vágtázó, Halottkémek)

Archívumi elrendezésre, az elrendezett anyagok visszakereshetőségét biztosító adatok adatbázisba rögzítésére, a bibliográfiai feldolgozásra, a kutatók segítésére és kiszolgálására munkatársaink 2012-ben 1856 munkaórát, a szakmai gyakorlatot teljesítő gyakornokok pedig további mintegy 300 munkaórát fordítottak

2012-ben befogadott és támogatott kutatási projektek voltak:

// Old traumas new conflicts című könyvhöz adatgyűjtés nacionalizmus/nemzettudat témában – András Edit kutatása (MTA BTK MI, művészettörténész)
// Halász Péter – Ambrus Gyöngyvér kutatása MA szakdolgozatához (Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Teatrológia Szak, témavezető: Ungvári Zrínyi Ildikó)
// Művészek által vezetett intézmények, kezdeményezések – Balázs Kata kutatása angol nyelvű előadáshoz "Ephemera fixed" eseményen , Lodz (MTA BTK MI, művészettörténész)
// “The Eternal Network after Globalisation” – Roddy Hunter kutatása doktori értekezéséhez (University of Sunderland, Crumb, Great Britain, témavezetők: dr. Sarah Cook, dr. Beryl Graham)
// Magyar performanszművészet – európai kontextusban – Czirák Ádám kutatása készülő tanulmányához (megjelenés: 2012, Berliner Beitrage zur Hungarologie, BAND 17)
// "Second Public Sphere" of the Hungarian Avant-Garde. Understanding space-constitutive media in the counter culture of the 1960s and 1970s – Cseh Katalin kutatása “Lectures on the Second Sphere. Contributions to the Performance and Intermedia Art in Eastern Europe” című szemináriumához, (Institute für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Hofburg, Vienna)
// A szamizdat terei / The Spaces of Samizdat. A szamizdatokhoz kötődő gyakorlatok vizsgálata, a szamizdat médumának és materiális tulajdonságainak vizsgálata – Danyi Gábor kutatása tanulmányához és doktori disszertációjához (ELTE-BTK, Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszék, témavezető: Szegedy-Maszák Mihály)
// Extended Networks: Ray Johnson’s 1980s Correspondence with Artpool – Roksana Filipowska kutatása MA szakdolgozatához (University of Buffalo, NY, USA, témavezető: dr. Elizabeth Otto)
// Performance in Hungary – Maja Fowkes kutatása 2013-ban megjelenő tanulmányához (Centropa Journal)
// Erdély Miklós: Demokratikus festmény – Giacometti Örs kutatása szemináriumi dolgozatához (ELTE-BTK, tanár: Müllner András)
// Az R-kiállítás, 1970 – Greskovics Eszter kutatása MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Művészettörténet Szak, konzulens: Szőke Annamária)
// Hungarian Schmuck – Iricsek Zsuzsanna kutatása szemináriumi dolgozatához (ELTE-BTK, művészettörténet szak, Művészet és politika a XX. század II. felében című szeminárium, tanár: Véri Dániel)
// Böröcz-Révész performanszok – Iricsek Zsuzsanna kutatása BA szakdolgozatához (ELTE-BTK, művészettörténet szak, konzulens: Szőke Annamária)
// Magyar alternatív színház 1960-1980-as években – dr. Natalia Jakubova kutatása előadásához (OSA archívum, 2012. május)
// Hermann Nitsch Orgia misztérium Színháza: pogány-keresztény rítus mint performansz – Juhász Bálint kutatása szemináriumi dolgozathoz (ELTE-BTK, Művészettörténet szak, Rényi András szemináriuma)
// Performing the Archives – Kácsor Adrienn kutatása félévi dolgozatához és prezentációjához (CEU – History Department, “Interrogating the Archives” című kurzus, tanár: Pető Andrea, Mary J. Jones)
// Performativitás a nőművészetben a hetvenes évek végén Magyarországon – Kangiszer Dóra kutatása BA szakdolgozatához (MKE, Képzőművészet-elmélet szak, konzulens: Mélyi József)
// Marina Abramovic adekvát kifejezési formái poszttraumatikus testtapasztalattal bíró közegben, instabil reliabilitásmutatóknál – Klein László kutatása tanulmány céljából
// "The subversive potential of the moving body. Medialized performance and action art in Central Eastern Europe 1960-1989" – Corinna Kühn kutatása doktori értekezéséhez (University of Cologne, PhD hallgató)
// St.Auby Tamás tevékenysége – Kürti Emese kutatása doktori értekezéséhez és kiállításhoz (ELTE-BTK + Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest)
// A hang alkalmazása a XX. századi képzőművészetben (Új Zenei Stúdió) – Majsai Réka kutatása MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Művészettörténet szak, témavezető: Szőke Annamária)
// “VHK – Akik móresre tanították a halált” c. dokumentumfilmhez – Nagy Júlia, rendező kutatása, anyaggyűjtése (a film premiere: 2012.05.24. Uránia Mozi)
// A Soros Alapítvány és a 80-as évek művészete – Nagy Kristóf kutatása BA szakdolgozatához (ELTE, BTK, Szabad bölcsészet, Művészettörténet szakirány, témavezető: Szőke Annamária)
// A Hejettes Szomlyazók tevékenysége – Tóth Zsuzsanna kutatása kommunikáció szakos MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Kommunikáció-Művészettörténet, Budapest, témavezető: Szőke Annamária)
// Türk Péter munkássága  – Tóth Zsuzsanna kutatása művészettörténet szakos MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Kommunikáció-Művészettörténet, Budapest, témavezető: Szőke Annamária)
// Bada Dada személyiségregénye – Paksi Endre Lehel művészettörténész kutatása, anyaggyűjtés
// "Les artistes dissidents pendant le régime communiste de Roumanie (1970-1989)" – Lucia Popa kutatása doktoi értekezéséhez (Paris, témavezető: Nathalie Heinich)
// Post-Communist Art in post-Communist Europe – Magdalena Radomska kutatása publikációhoz és habilitációjához (Adam Mickiewicz University, Poznan)
// Határterületek – művészkönyv – Rozmann Ágnes kutatása DLA értekezéséhez (MKE, Grafika Tanszék, témavezető: Lengyel András)
// Szamizdat gondolat. Erdély Miklós és Hajas Tibor esztétikája. A magyar neoavantgárd gondolati háttere, esztétikai paradigmáinak beillesztése a kortárs nyugati filozófiai diskurzusba. A történeti traumák csöndje a neoavantgárd üres jelében – Sipos Balázs kutatása szakdolgozatához és TDK-hoz (Színház- és Filmművészeti Egyetem, Színházrendező szak, témavezető: Jákfalvi Magdolna)
// Szentjóby Tamás: Kentaur – Soós Andrea kutatása szakdolgozatához (MOME, Design- és Médiaelmélet szak, témavezető: Tillmann József)
// Orlan – művészet és áldozat – Sós Dóra kutatása előadáshoz (ELTE-BTK)
// A lexiák nyomában – experimentalizmus és hypertextualitás Tamkó Sirató Károly műveiben – Sós Dóra kutatása MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Irodalom- és kultúratudomány, Összehasonlító Irodalomtudomány Szak, témavezető: dr. Bengi László)
// Újlak csoport – Szalai Bori kutatása előadáshoz (Bari, Olaszország, Vessel Art Project szervezése)
// Audience Participation in Hungary – The role of the audience of contemporary art – Szegedi Varga Zsuzsanna kutatása MA szakdolgozatához (Massachusetts College of Art, USA)
// Robert Filliou és az oktatási fordulat a kortárs képzőművészetben – Szilágyi Áron András kutatása szemináriumi dolgozathoz (ELTE-BTK, Esztétika Tanszék, tanár: Házas Nikolett)
// Arrigo-Lora Totino és a vizuális költészet – Szirmai Anna kutatása MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Olasz Tanszék, témavezető: Szkárosi Endre)
// A Magyar Műhely és a magyar performanszművészet kapcsolata – Szkárosi Endre kutatása előadáshoz (ELTE)
// Budapesti köztéri művészeti projektek – Szluka Mariann kutatása szakdolgozatához (MOME, Kultúra-menedzsment szak, témavezető: Germán Kinga)
// Kántor István monográfia – Szombathy Bálint kutatása, anyaggyűjtés
// Rodolf Hervé: On the ground 1989-1994 – Szücs Luca kutatása az OSA Centrális Galériában látható kiállítása kapcsán írandó cikkhez (megjelent a Balkon, 2012/11–12. számában)
// Works and Words című kiállítás, Amsterdam, 1979 – Szücs Luca kutatása MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Művészettörténet szak, témavezető: Szőke Annamária)
// 3T. Művészet és politika a 60-as 70-es években – Thury Zita kutatása szemináriumi dolgozathoz (ELTE-BTK, Művészettörténet szak, tanár: Véri Dániel)
// Divat és performansz a kezdetektől a divatvideóig /Király Tamás/ – Varga Noémi kutatása szakdolgozatához (MOME, design és művészetelmélet szak, témavezető: Veres Bálint)
// Perneczky Géza képzőművészeti munkássága, különös tekintettel az 1970-es években létrehozott konceptművekre, fotókra, mail art alkotásokra – Zombori Mónika kutatása kiadványhoz és kiállításhoz (Perneczky Géza: Yes-No művészet, kArton Galéria, 2012. ősz)
// Bernáth/y Sándor életműve – Zombori Mónika kutatása a készülő monográfiához (megjelent: Neon Galéria, Budapest, 2012, 132 p., ill., színes)
// Konceptuális fotóhasználat – Vass Júlia kutatása MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Művészettörténet Szak, konzulens: Szőke Annamária)
// Attalai Gábor – Fehér Dávid kutatása Attalai Gábor monográfiához (tervezett kiadvány: Vintage Galéria, Pőcze Attila)
// Andy Warhol filmek – Klaniczay Gábor kutatása az "Approaches to counter-cultural movements in East Central Europe, 1960-1990: ‘new wave’ and neo-avantgarde cinema" c. Trencsényi Balázzsal közösen tartott MA kurzushoz (CEU, 2013. január–március)

Artpool saját kutatás

A kutatók segítése céljából végzett kisebb archívumi kutatásokon, valamint a videódigitalizálás és az archívumi elrendezés megkívánta folyamatos kutatómunkán túl két jelentősebb saját – könyvkiadásainkhoz kapcsolódó – kutatási témán dolgoztunk 2012-ben:
– a nemzetközi viszonylatban is jegyzett és elismert magyar assembling magazin, a Leopold Bloom művészkönyv-folyóirat 1995 és 2004 között megjelent 23 számának és a benne szereplő műveknek a beazonosítása az Artpoolban fellelhető példányok alapján
– az Artpool történetét dokumentáló angol nyelvű kiadványhoz szükséges adatok (bibliográfia, kiállított művek adatai, fotódokumentumok) pontosítása – tekintettel a kötetben dokumentált többszáz eseményre.

További archívumi szakmai munka:

– Aktív anyaggyűjtés/dokumentálás
A progresszív kortárs művészeti kiállítások/események folyamatos figyelemmel kísérése és (fotó)dokumentálása, az Artpool tematikájába illő előadások, konferenciák hang-/videó dokumentálása

 2012-ben 150 aktuális művészeti eseményről, ezen belül 25 előadásról/konferenciáról készítettünk fotó-, ill. videódokumentációt

– Videódigitalizálás
videó-digitalizálási projektünk célja, a már digitalizált több mint ezer darabos VHS videógyűjteményünk, valamint Tóth Gábor archív dokumentumvideói után, az újonnan bekerülő videódokumentumokon kívül az Artpool többszáz saját korábbi video8 és Hi8 felvételeinek dvd-re írása és kutathatóvá tétele.
A digitalizáláshoz kapcsolódóan folytattuk a videó-adatbázis feltöltését, mely jelenleg 3623 videódokumentum adatait tartalmazza, ezek részben művészeti események (kiállítások, megnyitók, előadások, performanszok, koncertek) videódokumentumai, részben önálló videómunkák, kísérleti filmek.
A digitalizált videók 2012 végén aktualizált listája internetlapunkról elérhető:
http://artpool.hu/video/
– Hangdigitalizálás
Forráshiány miatt sajnos 2012-ben sem tudtuk folytatni az Artpool gyűjteményében található hanganyagok 2008-ban megkezdett és 3 éven keresztül folyamatosan végzett digitalizálását. A 2010 végéig digitalizált hanganyagok listája internetlapunkról elérhető
http://artpool.hu/sound/

Videóarchívum és a hangarchívum digitalizálására és dvd-k, cd-k készítésére, valamint ehhez kapcsolódó kutatómunkára (személyek, helyszínek beazonosítása) 2012-ben munkatársaink 485 munkaórát fordítottak.

– Fotó- / grafika- / plakát- / műtárgy-digitalizálás
Szintén forráshiány miatt nem tudtuk folytatni a plakátgyűjtemény 2009-ben megkezdett digitalizálását, melynek során az Artpool archívumában található mintegy 1200 darab magyar vonatkozású plakát, valamint Szőnyei Tamás mintegy 1000 darabos zenei plakátgyűjteménye került digitalizálásra és vált kutathatóvá.
Számos mű és dokumentum digitalizálásra került viszont sor az Artpool történetét feldolgozó dokumentumkötet, valamint az egyes kiállításokat bemutató tematikus weblapok előkészítése során.

2012-ben végre komoly előrelépést tettünk a korábbi évek digitalizációs munkája során létrejött archív digitális kép-, videó- és hanganyagok biztonságos megőrzésére, külső tárhelyeken való duplikát tárolására.
– Archívumi elrendezés / feldolgozás
Az év során szakmai gyakorlatukat végző egyetemisták bevonásával megkezdtük az archívumban tárolt dokumentumok egy, a tervezett múzeumi nyilvántartást elősegítő elrendezését, és a még eddig nyilvántartásba nem vett kiadványok adatbázis-beírását.

Kutatói ösztöndíjak / szakmai gyakorlat

Az Artpool Alapítvány ösztöndíjas archívumi asszisztensei voltak 2012-ben: Benedek Kata, Greskovics Eszter egyetemi hallgatók, Sós Dóra és Kótun Viktor PhD hallgatók.
Az Artpool Művészetkutató Központban 2012-ben szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítottunk az alábbi egyetemi hallgatóknak:
Illés Adrienn (ELTE-BTK, Kommunikáció és Médiatudomány), Benedek Kata (ELTE BTK Művészettörténet), Neuberger Eszter (ELTE-BTK Kommunikáció és médiatudomány BA), Sós Dóra Gabriella (ELTE BTK Irodalom szak)
A szakmai gyakorlatra jelentkezőkkel való foglalkozást és részükre egy valóban komoly, a jövőben jól hasznosítható kigészítő tudásanyag átadását igen fontosnak tartjuk.

A gyakornokok munkájának szervezésével, a feladatok megbeszélésével, a betanítással és együttes munkával, illetve a gyakornokok munkájának ellenőrzésével archivistánk 2012-ben öszesen 96 munkaórát töltött.

Hosszú távú kutatási–oktatási–kiállítási–publikációs együttműködések

– Az Artpool, együttműködési szerződés keretében, speciális kutatási lehetőséget biztosít az alábbi doktori iskoláknak: PTE BTK Modernitás-PhD Kultúratudományi Doktori Programja (vezető: Dr. Hadas Miklós) és  ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programja (vezető: György Péter)
– Az ELTE Művészettörténeti Intézete doktori iskolája, az Artpool Művészetkutató Központ és az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete együttműködésével, Szőke Annamária (ELTE) irányításával 2006-ban beindult egy, a Fiatal Művészek Klubja történetét feldolgozó kutatási program, melynek során feldolgozásra kerülnek az FMK több mint 30 éves történetének Artpoolban található dokumentumai (fotók, videók stb.), a korabeli szervezőkkel interjúk készülnek és további dokumentumok kerülnek begyűjtésre és válnak a nyilvános kutatás számára elérhetővé.
– Az Artpool, együttműködési szerződés keretében, az ELTE BTK Esztétika és Művészettörténet szakos hallgatóinak, valamint a PPKE BTK Művészettörténet szakos hallgatóinak lehetőséget biztosít a kötelező szakmai gyakorlat letöltésére.
– 2005 óta biztosítunk féléves internship lehetőséget az Educational Abroad Program of the University of California keretében az ELTEn tanuló művészettörténet iránt érdeklődő diákoknak.
– 1998 óta az Artpool P60 művészeti tér ad otthont időről időre az ELTE  BTK művelődéstörténeti szemináriumának (vezető: Szkárosi Endre), továbbá időről-időre dokumentációs vetítéseket, előadásokat tartunk magyar és külföldi egyetemista csoportoknak, művészettörténészeknek és egyéb szakmai közönségnek itthon és külföldön.
Egyetemi órák az Artpoolban 2012-ben: az SZTE, BTK, Médiatudományi Tanszék MA-s hallgatóinak (témavezető: Balog József, a rádiós szakirány felelőse), a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói számára (Németh Gábor "Ingerküszöb" órája keretében), az ELTE Kommunikáció tanszék, MA-s hallgatóinak (Házas Nikoletta "Paik, a Fluxus és a média-művészet" órája keretében) valamint intézménybemutató a Curators' Network Budapest projekten résztvevő 12 nemzetközi kurátor számára.

KÖNYVKIADÁS, film, publikációk stb.

– Kiadtuk a Magyar Műhely Kiadóval közösen – az NKA miniszteri keret támogatásával – a Leopold Bloom Planetoida kötetet (szerk.: Abajkovics Péter és Székely Ákos, Artpool – Magyar Műhely, Budapest, 2012, 240 oldal), mely a szombathelyi indíttatású Bloomsdayek (Bloom-napi művészeti fesztiválok) 1995 és 2009 közötti eseményeit, utcai akciókat, performanszokat, könyvbemutatókat, kiállításokat dokumentál, valamint számos művet reprodukál a 23 számot megélt Leopold Bloom nemzetközi művészkönyv-folyóiratból.
–  Dokumentumfilm készült a Vágtázó Halottkémek zenekarról “VHK. Akik móresre tanították a halált” címmel (rendező: Nagy Júlia, HVD Corps Kft.) A film premierje 2012. május 24én volt az Uránia Moziban. A film archív anyagainak egy részét az Artpool Videóarchívumában található videó- és fotódokumentumok adták.
– Az év során több magyar és külföldi kiadvány/cikk készült az Artpoolban végzett kutatásra támaszkodva, ill. az archívumban őrzött fotóanyag felhasználásával (lásd a 2012-es bibliográfiát).
– Előkészületben van az Artpool harminc éves történetét feldolgozó és bőséges illusztrációs anyaggal bemutató angol nyelvű könyv (az ERSTE Stiftung és az NKA Miniszteri keret támogatásával). A megjelenés 2013 tavaszára várható.
– Előkészületben van egy, az Artpool kutatási anyagait is felhasználó Tamkó Sirató Károlyról szóló dokumentumfilm (Absolút Film Kft.)

INTERNET INFORMÁCIÓS ANYAG                                                                           
www.artpool.hu

Az Artpool interneten elérhető információja egyedülálló a művészeti intézmények körében. A lapjainkon online elérhető magyar és angol nyelvű kiadványok, tanulmányok, cikkek száma évről-évre bővül. Számos, részben a 80-as években bemutatott kiállítás és dokumentumai (reprodukciók, fotók, hang- és videóanyagok) tekinthetők meg.
2012 során számos új lappal bővült az artpool.hu-n kutatható anyag.
pár példa:
– Elkészült egy új, az Artpool történetét és eseményeit a korábbinál áttekinthetőbben bemutató és összefoglaló magyar és angol nyelvű portál-bejárat, ahonnan közvetlenül elérhető az a több mint 300 dokumentumvideó is, amit a youtube videómegosztóra töltöttünk fel.
– Kiegészült és online kutathatóvá vált az Artpool 1995-ös "A performansz éve" kutatási programjának előadásssorozata (Földényi F. László, György Péter, Klaniczay Gábor, Radnóti Sándor, Szkárosi Endre)
– A Fluxus 50 éves évfordulóját az Artpool egy nagyszabású fluxus kutatólap, a George Maciunas fluxus "névkártyáira" épülő Fluxus@Artpool website elkészítésével ünnepelte.
– a 2012. december 28-i Kamilla nap alkalmából publikussá tettük Erdély Miklós 1998-as műcsarnoki életműkiállításának 2005-ben elkészült website-ját (a 15 éve készülő életműkatalógus szerzőire tekintettel egy szerkesztett/redukált formában)
Már meglévő lapjainkat is technikailag fejlesztettük és bővítettük, újabb képek és szövegek és számos hang- és videódokumentum publikálásával.
Lapjaink nézettsége folyamatosan magas: a nyilvánosan is elérhető webstatisztikánk alapján 2012-ben a naponta átlag 1000-1300 internetes megkeresés során a megnézett lapok száma naponta 6000 és 8.000 között váltakozott (ehhez adódik hozzá a youtube-ra feltöltött videóink nézettségi statisztikája).

Munkatársaink az internet-lapjaink tartalmi előkészítésével fejlesztésével 2012-ben összesen 1450 munkaórát, a weblapok technikai kivitelezésével, programozásával, fejlesztésével 945 munkaórát töltöttek.

Eseményeinkről és rendezvényeinkről rendszeresen postai és email meghívókat, hírleveleket küldünk, mellyel közvetlenül 1700 magyar és 900 külföldi címet érünk el. Híreinket számos online levelező lista és magazin is átveszi.


Fő támogatónk: További támogató:
NKA logo

Szakmai gyakorlat, önkéntes munka, aktuális munkalehetőségek az Artpoolban