kontextus projekt


Tatai Erzsébet: HERMÉSZ ÖRÖKÖSE

4.

"A szépséget egy arra rendelt képességünkkel ismerjük fel, amelynél a saját körébe tatozó dolgok megítélésére semmi sem jogosultabb. De azért a léleknek van itt némi szava, mivel a dolgokat ő veti egybe a benne lakozó ideával, amelyet úgy használnak a szép megítélésére, mint a mérővesszőt az egyenesére szokás." (1)

A műalkotás – még ma is "klasszikusan" és legszélesebb körben – legfőbb funkciójának a kifejezést és a szemlélődő, lélek épülésére szolgáló elmélyülést tartják. Ilyen és csak ilyen értelemben klasszikusak Fekete Géza Péter, Szabó Ágnes és Zics Brigitta munkái. Fekete Géza Péter szövegei mostani formájukban ugyan versekre hasonlítanak, tudnunk kell azonban azt, hogy ezek csak részletei egy tervnek, vázlatai egy animációnak. Ekkép tudható, hogy a jelenleg direkt expresszív–szimbolikus tartalmak majd átalakult formában, átváltozva jutnak csak érvényre. Szabó Ágnes tükörre festett képében megannyi hagyományt egyesítve–sűrítve bontja ki személyes üzenetét. A tükör metaforikus és valódi (a nézőt is megjelenítő-bevonó) vizuális hatásával számolva kisebb-nagyobb buborékokba festi meztelen alakjait (de a szerelmeskedésnek vélhető motívumok kis nem nélküli figurákból állnak), melyek egyszerre idézik fel a csíra-állapotot, és a tökéletességet azért is, mert a gömbök geometrikus szisztémát alkotnak, egy modern és egyben kozmikus rend megteremtésének szándékát tükrözve. Zics Brigitta egy mind tartalmában, mind technikai értelemben összetett és bonyolult hipertextes és hiperteres multimédia alkotást hozott létre, egyúttal klasszikus értelemben felfogott művet teremtett. Általa szerteágazó gondolatok zeg-zugos útjait követhetjük. Edgar Allan Poe és Odilon Redon világában illetve azok Zics-féle interpretáció-jának (virtuális) terében barangolhatunk; a hangok, képek és szövegek szövevényében félhetünk, eltévedhetünk, szoronghatunk és feloldódhatunk, elveszíthetjük magunkat, de magunkra is találhatunk.


(1) Plótinosz, I.6.3. Plotinos: A szépről és a jóról. Istenről és a hozzávezető utakról. Bp. 1998.


[intermédia] [induktor] [1] [2] [3] [5] [6] [7] [csomópont]


[kontextus projekt] [aktuális események] [Artpool] [kereső]