[projekt] [meghatározások] [előadások] [művek] [időbeliség]

KONTEXTUS PROJEKT

-------------------------------

A bemutatók és kiállítások anyagai direkt vagy indirekt dokumentumokkal kiegészített eredeti művek, abból az élményanyagból, amelyben a mű keletkezett és amelyben értelmezhető.
    Az elképzelés szerint egyes esetekben a kiállítás az előadás installációja, de az előadás is lehet dokumentumként kiállítási installáció. Más esetekben a kiállítás mint installáció egyfajta "előadás mód" is lehet, a "mű" és a dokumentum nincs megkülönböztetve, a kiállítás maga az előadás. De ezzel még nem ér véget a történet, mert a "valóságos téri" események információi tovább alakulnak az Artpool honlapján kialakított hálózati helyen, és - on line kontextusban - virtuális installációként az egységes adatstruktúra részévé válnak.

----------------------------------------------------------------

KIÁLLÍTÁS-ELŐADÁS és ELŐADÁS-KIÁLLÍTÁS

-----------------------------------------------------------------

A "Kontextus ahogy" c. kiállítás hat művész egymáshoz lazán kapcsolódó installációja. Személyes tér és tárgy-kontextusaikat szövegben is megfogalmazták, ez szolgált alapul a hálózati lapokon konstruált virtuális előadáshoz.


"Sablontázs a raktárreptérben" című kiállítását kísérő Cserny Márton zenei előadásának és videóvetítésének hangszimultánjához kapcsolódó képanyag a dimenzionista fejlődés-mozgás gondolatát juttatja eszünkbe. A hálózati lapok az előadás-kiállítás kép-hang kontextusainak megfeleltetve készültek.


"Kontextus nullpotok" c. poetikus tér - mint nullpont-kontextus "a monokróm és a semmi" viszonylatában - Galántai György munkája. A monokróm fény és hang változata betöltöti a kiállitóteret, ehhez a mitikus-meditációs térérzethez kapcsolódnak az alig észrevehető kötői szövegek a semmiről. A kiállítási tér a virtuális előadás (egyik modellje) helyszine, mindenki a maga olvasatában látja és hallja, vagyis maga hozza létre az előadást. Az előadás a "kontextus szabad áramlása" által a demokratikus előadás, (egyik modellje) vagy a fluxus előadás (event), de még a szituacionista előadás kifejezéssel is jelölhető.


Pauer Gyula a "kontextus nullpontok" témához kapcsolódva tartotta meg a "Semmi a pszeudó-galaxisban" című demonstrált előadását "[...] álcázom amit mutatni akarok, eltüntetem, amit megmutattam, megmutatom, amit eltüntetek, álcázom az eltüntetést vagy megmutatom az álcázást." Előadása közben szüneteket tartott, ami a hálózati változatban a "kimenő kapcsolat"-ot jelenti. A szünet az előadó-hallgató kontextusban könnyen behozza a semminek azokat a változatait amelyek az előadáshoz kapcsolódhatnak.Jovánovics György

munka alatt


Sugár János

munka alatt

[projekt] [meghatározások] [előadások] [művek] [időbeliség]