LUDWIG MÚZEUM
KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

LUMU - preparations | installing | opening | exhibition tour | finissage | press                                       video

LUMU - előkészületek | rendezés | megnyitó | tárlatvezetés | záróesemény | sajtó

... As his artistic activities unfolded, Cavellini formed two essential convictions. First, art-making is fundamentally a form of behavior. In this he embraced a 20th-century tradition stretching from Dada through Fluxus and Austrian Actionism.

Second, and more distinctively Cavellinian, "art history" and all that accompanies it – biography, taste, market values, reputations – are malleable fictions and therefore suitable materials for the artist. (Marcia E. Vetrocq)


... művészi tevékenységeiből Cavellini két fontos tanulságot szűrt le. Az egyik az volt, hogy a művészi munka alapvetően magatartásforma. Ezzel egy olyan huszadik századi hagyományhoz kapcsolódott, amely a Dadától a Fluxusig és az osztrák akcionizmusig terjed.

A másik tanulság, az igazán "cavellinis" pedig úgy fogalmazható meg, hogy a "művészettörténet" – s mindaz, ami együtt jár vele, az életrajz, az ízlés, a piaci érték, a megbecsültség – nem egyéb, mint fikció, amit a művész anyagként kezelhet. (Marcia E. Vetrocq)