.

Ken Friedman

JEGYZETEK A CONCEPT ART-RÓL*

(részletek)

A koncept art nem annyira művészeti mozgalom vagy irányzat, inkább pozíció, világnézet, tevékenységi fókusz.

...A concept art eszméinek, magatartásformáinak és akcióinak előzményei nemcsak eszázadiak, hanem korszakokkal korábbiak. A concept art mégis a Fluxus által öltött először formát concept art néven...

Henry Flynt, aki a concept art terminust megalkotta, a következő meghatározással élt: "mindenekelőtt olyan művészet, melynek anyagát ´fogalmak´ alkotják, mint pl. a zenéét a hangok",...olyan gondolatok vagy fogalmak sorozata, melyek vagy teljesen önmagukban mint mű(vek), vagy pedig külső eszközök révén dokumentálódnak, vagy realizálódnak...

A konceptművészt egy intuitív, külső lényeg (essence) jellemzi munkában és életben egyaránt, aminek sajátos termékekben vagy műalkotásokban kell manifesztálódnia. (Nem manifesztálódhat, hanem manifesztálódnia kell.) Ha úgy tetszik kegyelem, egy bizonyos jelenvalóság (presence) különbözteti meg a konceptművészt az általános művészvilágtól. Magatartás, "kegyelemteljesség" nélkül a gesztus és az idea értelmetlen, mert a concept art új világlátástól, új gondolkodási érzéktől függ...

Ezért van az, hogy a régi konceptművészek nagy része inkább a reneszánsz új embere, aki egyszerre több területen jártas. Útjainkat sok médiumon és intermédiumon keresztül találtuk meg: építészet, film, videó, antropológia, festészet, szobrászat, kollázs, dekollázs, színház, csomagolás, neo-haiku művészetek, tánc, szociológia, politikatudomány, matematika, teológia, utcaszínház, gerillaszínház, publikációk, design, különböző termékek előállítása, fesztiválok, rejtvények, játékok, szövetkezetek, imádkozás, kommunikáció, biológiai tudományok és sok minden más...

A kutatás eleme mindig párosult azzal a mozzanattal, hogy kivártuk a jelentős pillanatot. Az általunk később használt médiumok nagy része intuitív felfedezés során, a megfelelő időben jött létre, bármennyire is tudományos felfedezések idézték gyakran elő...

(Fordította: Beke László)


*A "Földalatti művészet az Aczélkorban" kiállítás pószterújságjában, valamint az itt közölt részlet forrása:

Ken Friedman: Jegyzetek a concept art-ról, 1969-71 (ford.: Beke László), in: Szétfolyóirat 1. szám, 1973 február

Az eredeti tanulmány fellelhető: Ken Friedman: Fluxus and Concept Art , in: Art and Artists, Special Fluxus Issue, London, October 1972     <>


[aczélkor] [artpool] [kereső]