AL Aktuális / Alternatív / Artpool Levél

Az Artpool 1983 és 1985 között 11 számot megért művészeti képes „szamizdat” folyóirata,
a korabeli „párhuzamos kultúra” művészeti eseményeinek dokumentumaival

AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AL 5, AL 6,
AL 7, AL 8, AL 9, AL 10, AL 11, [tematikus tartalom]

AL 7, 1984. január - 44. o.

Méhes Lóránd és Vető János kiállítása a Stúdió Galériában

Egy világ ellen csak egy világgal lehet harcolni. Csak egy tökéletesen kidolgozott, logikusan építkező, morálisan tiszta világgal, ha tetszik glóbuszi teljességgel lehet a művészet felől ítélkezni a mai világ fölött, amelyben a kicsinyes egyéni érdekek, a középszerűek erőszaka és egoizmusa egyre inkább elhatalmasodik. Folyik a megállás nélküli fenyegetés. A veszélyhelyzet állandósult. Az ijesztgetés már olyan megátalkodott, hogy kötelességünk vele- nemcsak önvédelemből - szembeszállni.

Ahol élünk, az meseszerű hely, vagyis azzá tehetnénk, ha a világ nem önmaga ellen dolgozna. És a rosszat sokkal gyakrabban tapasztaljuk fent, mint lent. A Zuzu és Vető alkotta világ méltó ellenfele e földi világnak, mert megalkuvás nélkül, őszintén szól a jelenről, a jövőről s az egyetlen lehetséges alternatíváról.

Ez a kiállítás - mondta Vető János - azt is tudatosítani akarja a fejekben, hogy a művészet, mint minden jóslat, igaz s így veszélyes is. A művészet ajánlat és ellenajánlat. És ők, Zuzu és Vető, egy ajánlatot tettek itt a Stúdió Galériában, jóslat szinten. Ez az ajánlat - ami részben szigorú kritika, részben egy alternatíva és egyfajta boldog tisztaság-vágy - egy szutrákkal teli Obo-ból és zászlókból áll. Bátor, harcra kész, kecses erődítménye ez a jónak, az isteni békének. Ezen a Glóbuszon is van Isten. Egy 25 W-os villanykörte formájában van jelen az Obo-ban, a szutrák által védve. Persze lehetett volna mikro-chip is vagy tranzisztor. Az istent-védő szobrok jelentése is egyértelmű üzenet: itt van Wau, a kutya, az ember világi és túlvilági társa, az isten-őrző SZAMURÁJ SADEGA, vagy mellette RMSZSZ (Ramszesz) - egykor szintén isten -, kőbeköltött testőr, egy nálánál szebb, fényesebb ragyogóbb isten szolgálatában, és a biztonságot adó TELE-pí-TETOROSZ.

Az Obo alsó része az értelem tiszta fényével világít. A selyemszalaggal átkötött, támasztott üveglapok veszélyes törékenysége felett levitáló zézgálicon elhelyezett szutrák (szinte már kegytárgyak) ezt a szellemi egységet emelik a költészet magaslatára. Üzenetük mélyen emberi, mélyen hívő és mélyen globális - világkulturális.

A Munkazászló jelzni a jelenlegi világállapotot. Ez az, ami nem jó, ami már-már elviselhetetlen. Ígérhetem - mondta Jánoska -, hogy mihelyt a FIX PAX zászló sugallta szellem lesz az uralkodó tendencia, el fogom égetni ezt a zászlót, hogy semmi se emlékeztessen erre a világra, amelyben a bizonytalanság állandósult. Minden a teljes automatizáció irányába halad, csak egy rémes gombnyomás az egész és kész.

A Munkazászló egyébként a rajta lévő mágnesek és egyéb villamos kivezetések miatt, meglehetősen elektromos töltésű. Ezért szükséges a savanyú cukor, a csont és a magnézium beépítése. A jelen e zászlaját úgy is nevezhetnénk, hogy Pozitív-Negatív. Ezt a jelent oldja fel a középső zászló, a FIX PAX, melyből világosan kiolvasható a sugallt alternatív megoldás.

A harmadik zászló, a Szeretet-zászló, pedig már a jövő, a következő kornak szóló ajánlat, ahol a szív és a szépség érvényesül a végtelen szeretetben. Igen, a szív és a szépség. Tudniillik csúnya nincs.

Elbűvölő és lenyűgöző ez az egész. Csak talán kissé elszigetelt. Mindenhová el kéne vinni ezt a kiállítást, fel, akár a világ tetjére is. Tibetbe is, hogy beleolvadhasson mindabba, amiből végül is kinőtt.

dr. P. Horváth

Fotók Vető János és Méhes Lóránd kiállításáról, és részletek Kecskés Kriszta a kiállításról írott leveléből.

Galántai György beszélgetése Beke Lászlóval a kiállításról


Lásd még: Izzó Parázs