AL Aktuális / Alternatív / Artpool Levél

Az Artpool 1983 és 1985 között 11 számot megért művészeti képes „szamizdat” folyóirata,
a korabeli „párhuzamos kultúra” művészeti eseményeinek dokumentumaival

AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AL 5, AL 6,
AL 7, AL 8, AL 9, AL 10, AL 11, [tematikus tartalom]

AL 10, 1984 tél - 49. o.


Infermental

AZ INFERMENTAL III.

Az INFERMENTAL első kiadásában 8 ország 37 művészének, a második kiadásában 15 ország 77 művészének munkái szerepeltek. A jelenlegi, Budapesten készült, harmadik kiadás 18 ország 101 művészét mutatja be (169 mű közül). De talán nem is az adatokból kirajzolódó mennyiségi növekedés a legfigyelemreméltóbb, hanem az ezzel járó minőségi-struktúrális változás. Ugyanis a résztvevők megnövekedett száma ellenére most is ragaszkodtunk a korábbi összterjedelemhez: 6 kazetta - 6 óra. Ebből következik, hogy (a kötelező feliratos információk mellett) egy műre átlag 2-3 perc jutott, tehát az anyag egésze gyorsan pergő, vizuális információk tarka együttesévé változott. Reméljük, mind az INFERMENTAL, mind pedig a közönség örömére - s nem az egyes résztvevők rovására.

Önkényesnek tűnhet a szerkesztők részéről történt radikális beavatkozás egyes művek időstruktúrájába, de nem szabad elfelejtkeznünk a következőkről:
1. A rövidítések az egyes alkotók előzetes beleegyezésével történtek.
2. Szem előtt tartottuk az INFERMENTAL korábbi hagyományait, miszerint „nem műalkotásokat mutattunk be, hanem informálunk műalkotásokról” és még inkább különböző művészi szemléletmódokról. Akit egy megrövidített mű teljes terjedelmében érdekel, a Coordinationszentralén keresztül felveheti a kapcsolatot az alkotóval.
3. Köztudomású, hogy a trailer (az előzetes) mindig érdekesebb, mint maga a film vagy a videó (!).
4. Két-három perc a képernyőn végtelenül hosszú idő. (Képzeljük el, hogy ugyanannyit lélegzetvétel nélkül kellene eltöltenünk!)

A legfontosabb azonban, hogy megítélésünk szerint maga az anyag diktálta az INFERMENTAL III. új időstruktúráját: mintha maga a videó-élet térne át fokozatosan a kezdeti hihetetlenül hosszú dokumentumokról és unalmas „videóművészeti” alkotásokról a felgyorsult ritmusú, sűrített információközlésre. Mint ahogy maga a beérkezett anyag alakította ki a saját rendező elvét is; azokat a „kategóriákat”, melyek minden merevség nélkül segítik felerősödni a művek közötti rejtett összefüggéseket. Life, Feeling (Életérzés): ahogyan különböző emberek a világ különböző tájain kialakítják helyüket a környezetükben. New Claustrophob (Új Klausztrofóbia): kicsit hasonló, mint az előző, de nem feltétlenül negatív jelenség! Tango: life, feeling+zene+némi nosztalgia századunk első fele iránt. Cut Up (Vágás): az előbbi ellentéte, gyors (zenei, elektornikus vagy filmi) ritmus. Hard and Software: amit e szavak eredetileg és a legtágabb értelemben jelentenek. Puppet: igazi babák, játékszerek és mesterségesen leegyszerűsített világok. Personalities (Személyiségek): művészek mutatnak be művészeket (vagy nem művészeket). Eccentrics (Excentrikusok): furcsaságok, furcsa figurák és műveik, nem ritka furcsa humorral megáldva.

Excentrikus INFERMENTAL Személyiségek és műveik - tele van velük az egész világ.

Beke László