Altorjai Sándor: A gyagyaista kiáltvány eredeti kézirata