english

DOORS OF PERCEPTION


Az érzékelés ajtói

A holland MEDIAMATIC magazin mellékleteként jelent meg 1994-ben.

A CD az interaktív médiumokról tartott 1993-as amszterdami konferencia anyagát dolgozza fel páratlanul izgalmas formában. A képernyő kétdimenziós vízszintes látósíkján gömbbé torzított csoportképek mentén haladhatunk jobbra és balra, melyeket információs ikonok választanak el egymástól. A gömbök a konferencia nyolc fő tételét reprezentálják, és ezekből adnak szöveggel valamint hanggal illusztrált ízelítőt. A gömbök alatt és fölött a résztvevők feje látható. A kinagyított fejek alatt ajkak jelennek meg, melyek különböző beszéd- és zenehangokat, olykor mondatfoszlányokat artikulálnak - valamennyi előadó esetében mást. Mulatságos zeneszerszámok, ha valaki komponálásra adja a fejét.