english

George Legrady:
FROM ANALOGUE TO DIGITAL
PHOTOGRAPHY AND INTERACTIVE MEDIA


Az analógtól a digitálisig - Fotó és interaktív média

Kiadta a National Gallery of Canada és a Canadian Museum of Contemporary Photography. 1997-98. Angol-francia nyelven.

Legrady CD-ROM-ján, mely a fotografikus kép digitális technikával történő reprezentációját szándékozik bemutatni és egyben maga is megkísérelni, már távolról sem olyan egyszerű eligazodni, mint a példaértékű Private/Public-ban. Talán az ingoványossá vált talaj az oka, hisz a vállalkozás cseppet sem könnyű, mi tagadás, sőt a CD-készítő teoretikus egyfolytában az elméleti közhely csapdájának van kitéve. Egyszóval: az életlen, szürke a szürkébe hajló és talán csak illuzórikusan horizontálisan mozgó fotografikus felületen random megjelenő csilingelő, pici téglalapok – ez a nyitó felület – nem sietnek kulcsot adni a néző kezébe a bejutáshoz. De ha egyszer bejutottunk és megtaláltuk a "kulcsszavakat", azaz a struktúrát és a linkeket mutató "root"-grafikát, kezdeti depressziónk tele egy csapásra oda, és jókedvűen indulunk neki a projektek, fotografikus munkák (a CD-t kiadó múzeumok gyűjteménye), digitális képek és kritikai szövegek felfedezésének. Mi több, ha valaki még nem látta volna a szerző korábbi CD-ROM-ját, abból is ízelítőt kaphat itt.