Meghívó, Újkapolcs Galéria, 1994 nyár

english

Erdély Miklós

Ismétléselméleti tézisek

1. Az egyszeri ismétléssel értékét veszti, konkrét létét fokozza, esszenciális létét csökkenti.

2. Csak az jelenhet meg, ami ismétlődik, és csak az nem létezik.

3. A nemlétezőt az emlékezetre való hivatkozással érzékeljük.

4. A születő, a teremtett, a változó ismétlésben jelenik meg és hal el.

5. Ugyanaz még egyszer a teremtés sodrában elérhetetlen.

6. A teremtés érzékelhetetlenül felgyülemlik és hirtelen nyilvánul meg.

7. Az abszolút új felismerhetetlen, észrevehetetlen és így nem jelenhet meg.

8. Ábrázolással az ábrázolt szubsztanciális csonkulást szenved. Ebben áll a tradicionális művészet hibás volta, mely erdetileg a rossz, kártékony erők elleni mágikus harc eszköze volt. A megörökítés részleges, mivel az ábrázoltat nem saját anyagában reprodukálja, így részleges az ábrázolt felszámolása is. Ebben áll az ábrázoló mágia korlátozottsága.

9. Tökéletes kópia a véletlenszerűről a véletelen-szerűség érzetét csökkenti.

10. Az emberi duplikátum, az ikrek létezése lehangoló nonszensz, az individuális tudat számára metafizikai botrány, mert a véletlenszerűség érzetét fokozza. *

11. A pszichikus duplikátum (déjà-vu) az énérzetet fokozza azáltal, hogy a teljes megismételtségben az Én egyszeriségét hangsúlyozza.

12. Az ipari széria azáltal, hogy azonos formába kényszeríti a különben véletlenszerűen vagy strukturális adottságai szerint alakulót, védi a tudatot a környező természethez viszonyított idegenszerűség érzésétől, ugyanakkor a "közöst" megkerülve az általánosba tereli.

13. Mivel az ember sem a teljes azonosság dermedtségét, sem a szüntelen változás és változatosság szédületét nem bírja el, a hasonlóságok, analógiák, a ritmizált változás, a dialektikus periódusok szféráját tekinti sajátjának. A különbözőben keresi az azonosat, az azonosban az eltérést. A szellemi ember azonban csak a totális változásban ismer magára.

* X. Y. kisasszony nyilatkozta:
„Én nem ábrázolom az ikertestvéremet.”

(1973)