Erdély Miklós

ANTISZEMPONT*

Gond és baj, ne keserítsetek meg.
Gond és baj, ne nyomorítsatok meg.
Gond és baj, ne bolondítsatok meg.

szszszszszszszszsz!              szszszszszszszszsz!
szszszszszszszszszszszszszszsz!

Gond  és baj   Gond  és  baj   Gond  és  baj   Gond  és  baj Gond  és baj   Gondés  baj   Gond  és baj   Gond   és  baj Gond  és baj   Gond  és  baj   Gond  és  baj   Gondézs  baj Gond  és baj   Gond  és  baj   Gond  és  baj   Gond  és  baj Gondézs baj   Gondézs  baj   Gondézs  baj   Gondés  baj Gond  és baj   Gond  és  baj   Gond és  baj   Gond  és  baj Gond  és baj   Gondés  baj   Gondés  baj   Gondés  baj Gond és baj   Gondés  baj   Gondés  baj   Gondés  baj Gondés baj   Gondézs  baj   Gondézs baj   Gond  és  baj Gond  és baj   Gond  és  baj   Gond  és  baj   Gond  és  baj Gond  ésbaj   Gondés  baj   Gond  és  baj   Gondés  baj Gond  és baj   Gondézs  baj   Gond  és  baj   Gondézs  baj Gondézs  baj   Gond és  baj   Gond  ésbaj  és   Gond   és baj  és   Gond és bajézs  Gond  és  baj   Gond és baj   Gond és baj  és   Gond  és  baj   Gond  és  baj   Gond  és  baj Gond  és  baj   Gond  és  baj  Gond  és  baj   Gond  és  baj Gond  és  baj   Gondézs  baj  Gondézs  baj   Gond  és  baj és   gondézs   baj   gondézsbaj   gondézsbajgondésbaj   és gondésbajésgondésbajésgondésbaj Gond   és   baj   baj   és

NAGYTESTŰ PRÉMES ÁLLATOT LÁTTAM HÁTUL-
RÓL FEJE KÉNYELMETLENÜL BALRA FELFELÉ CSA-
VARVA, AMINT AZ ESTHAJNALCSILLAGOT NÉZTE
MEREVEN. AZONBAN FÉNYTELEN ORRHEGYE NEM
VOLT VALÓDI, SEM A PRÉMJE, SEM AZ ÁLLAT, SEM
AZ ESTHAJNALCSILLAG NEM VOLT VALÓDI. CSAK
A KÉNYELMETLENSÉG VOLT VALÓDI. CSAK A KÉ-
NYELMETLENSÉG – AZ VOLT VALÓDI.

Női hang: Sokáig magánál volt, magára vessen.
Férfi hang: Sokáig volt magánál. Most magára vessen?
Hagyjátok, hadd gonoszkodjon.

Felépül, vagy ültében elvetemül?

Női hang: Fájószék.
Férfi hang: De vajon köteles vagyok-e magam beleélni?
                   De vajon köteles vagyok-e magam beleéln
                   De vajon köteles vagyok-e magam beleél
                   De vajon köteles vagyok-e magam beleé   ?


Férfi hang: Kézitréfa!
                   Szív tájékáról el a kezekkel jámborok!

Női hang: Mondd, polond! ! Férfi hang: Polond! Nh: Mondd,
polond! Fh: Polond! Nh: Még! Fh: Polond! Nh: Még!
Fh: Polond! Nh: Még! Fh: Polond! Nh: Még, még, még!
Fh: Polond polond polond polond polond polond polond!


Fh: Ne ijedjenek meg: pihenő galambok!
Fh:   Gyertek,   gyeretek,   jertek,   jerekek — örüljetek velem!

Nh: Hogy lehet valakit meggyógyítani?

Fh: Sínre kell rakni, hajába kell fújni, hűvös gumilappal
legyezgetni, virágteát főzni, fehér bolondruhát terveztetni
számára, éjszaka finom aprófát csörgetni ágya végén,
halántékához rumos vattát szorítani, száján cérnaszálat
rebesgetni, mája táját közvetlenül szeretni.

Sárga libám!

Fh: A hangulattal, pardon a hangulattal ne gonoszkodjatok!

(Sínre kell rakni) Hidegre kell rakni, (hajába kell fújni) alája
kell nyúlni, (hűvös gumilappal legyezgetni) hűvös nyugalommal
egyezkedni, (virágteát főzni) félig tréfát űzni, (fehér
bolondruhát terveztetni számára)
félig bohóckodást rendeztetni
általa, (éjszaka finom aprófát csörgetni ágya végén) ágya északi
végén aprókat csöngetni, (halántékához rumos vattát szorítani)
váladékára ruzsos párnát borítani, (száján cérnaszálat
rebesgetni)
szállóigét, néhány vádat rebesgetni (mája
táját közvetlenül szeretni)
más bajáról közvetlenül beszélni.

(Sárga libám!) Saját hibám!

szszszszszszszszszszszszszszsz!                        szszszszszszszszszszszszszsz!

Hagyjátok őt, hiszen oly kedves és elégedett.
A súgót felvértezték visszafeleselés ellen?

Fh: Hogy kell megbüntetni?
Nh: Hogy kell   v a 1 a k i t   megbüntetni?
Fh: Hogy kell valakit megbüntetni?
Nh: Alakoskodásra kell kényszeríteni.
Fh: Álokoskodásra kell kényszeríteni.
Nh: Alakoskodásra kell kényszeríteni.
Fh: Álalakoskodásra kell kényszeríteni.

Nh: Hogy lehet a haragvást kiegészíteni?
Fh: Családot kell ölteni és ázni hagyni.

Fh: Hagyjátok, hadd gonoszkodjon!

Nh: Miképpen lehet valakit megbocsátani?
Fh: A falragaszokat szójátékoknak kell tekinteni.

 

Fh: Hagyjátok, hadd gonoszkodjon
Nh: Hiszen oly kedves a já...
                    Fh: Hiszen oly kedves a járása!
Fh: Példátlan ez az irányíthatatlanság – kivehetetlen ez a
                    példa.

 

Nh: Megmenteni vajon hogy lehet valakit?
Fh: Rajzolj a hátára!
Nh: Ne rajzolj a hátára! Fh: Ne rajzolj a hátára!
Nh: Rajzolj a hátára! Fh: Rajzolj a hátára! Nh: Ne rajzolj
a hátára! Fh: Ne rajzolj a hátára! Nh: Rajzolj a hátára!
Fh: Rajzolj a hátára!

 

Ne bolondítsatok meg!                       Ne bolondítsatokbolondítsatok meg! Megnebolondítsatokmeg ! Ne bolondítsatokmeg! Nebolondítsatok meg bolondítsatokbolondítsatok­nebolondítsatokmeg Gond és baj bolondít- satokbolondítsatokmeg­nebolondítsatokmeg nebolondítsatok megne bo- londítsatokmegne bolondítsatokmeg bolondítsatokmeg! Gond és baj ne- bolondítsatokbolondítsatok nebolondítsatok bolondítsatokmeg nebolon- dítsatokmegne bolondítsatokmeg bolondítsatok megnebolondítsatokmeg bolondítsatok megbolondítsatokmeg!

n e    s z a b a d í t s a t o k    meg!

 Forrás: Erdély Miklós: Antiszempont. In: E. M.: Kollapszus orv., Magyar Műhely, Párizs, 1974, 78-82. o.

Előadják: Kiss Endre és Szenes Zsuzsa
A hanganyag forrása: az Artpool Művészetkutató Központban található hangkazetta, melyet (a jelenleg az Erdély Miklós hagyatékban található eredeti hangszalagról) Galántai György másolt át 1985-ben az Artpool hangarchívuma számára.