Erdély Miklós

Azonosításelméleti vizsgálatok*

1. Ha ugyanolyat látok, azt gondolhatom,
hogy ugyanazt látom.

2. Ha ugyanazt látom, azt gondolhatom,
hogy mást látok, ami ugyanolyan.

3. Ha ugyanazt megváltozva újra látom, nem tudhatom,
hogy ugyanazt látom.

4. Ha mást látok, azt gondolhatom,
hogy ugyanazt látom megváltozva.

5. Ha valami megváltozott, arról akkor is azt gondolhatom,
hogy ugyanaz, ha tökéletesen megváltozott.

6. Ha olyat látok, ami tökéletesen ugyanolyan,
mint amit már láttam, akkor is gondolhatom,
hogy mást látok.

7. Csak abban az esetben nem gondolhatom,
hogy mást látok, ha ugyanazt folyamatosan látom.

8. Ha valamit folyamatosan látok,
akkor annak saját és külön történetét látom.

9. Ha valaminek a története megszakad, majd újra folytatódik,
akkor azt gondolhatom, hogy maga a dolog szűnt meg,
és valami másnak a története kezdődött el.

10. Valaminek önmagával való azonosságát történetének
folytonossága, egyszerűbben sorsa határozza meg.

Erdély Miklós: Azonosításelméleti vizsgálatok, 1985

Forrás: Erdély Miklós: Azonosításelméleti vizsgálatok. In: E. M.: Idő-mőbiusz, Második kötet, Magyar Műhely, Budapest, 1991, 87.o. <>