Korai rajzok, szobrok, fotó művek, objektek (1940-es évek - 1970/71)

Konceptek, fotó művek, objektek, installációk, Balatonboglár, Möbius-kiállítás (1970/71 - 1980)

Indigóművek (1977- 1981)

Stabilizáció (installáció, 1977- 1981)

Bitumenművek (1979 - 1930)

Kalcedoni zsinat emlékére (environment, 1980)

Armageddon-képek (1932)

Hadititok (installáció, 1984)

Bújtatott zöld (environment, 1977)

Festmények (1980 - 1935)

Festmények (1984 - 1986)

Veszély (installáció, 1981)

Similis simili gaudet (installáció, 1985)

Festmények (1984 - 1986)

Erdély Miklós és Csutak Magdolna közös kiállítása (1985)

Südstrand (installáció, 1980)

Festmények (1984 - 1985)

Rágalomkristályok (installáció, 1981)

Erdély Miklós filmjei, videó-átiratai és videói

"Genovai" képek (1982 - 1983) és Akciódokumentumok (1979 - 1980)

kávézó

Erdély Miklós pedagógiai munkássága: Kreativitási gyakorlatok,
Fantáziafejlesztő gyakorlatok, INDIGO

INDIGO


Erdély Miklós (1928-1986) életműkiállítás, Műcsarnok, 1998.10.17–11.20.     / 2012

Ezt a site-ot a mellékelt nyilatkozat és levélváltás alapján az Erdély Miklós Alapítvány kuratóriumának kérésére, és az Erdély Miklós életművét évtizedek óta hiába megismerni vágyók bánatára, az Artpool szerveréről levettük és azt a továbbiakban az EMA rendelkezésére bocsátjuk.

Mivel - megítélésünk szerint - a normál korrektúra szintjét nem meghaladó mennyiségű hiba és pár hiányosság könnyen javítható és pótolható lenne, ezért az Artpool nevében sajnáljuk, hogy az információ szabadságát tisztelő elveinknek ennyire ellentmondó lépésre kényszerültünk.

Galántai György és Klaniczay Júlia, 2005.12.29.                                           / Aktuális Levél, 2012.12.28.

lásd még: az EM-lékezések EM-lékei (1994-2004) "EM rizóma"

EM-lékezések, interpretációk, tanulmányok, publikációk - 2004 után

Galántai György 2005-ben a "kijáratok" - egy 1981-ben elképzelhetetlen Budapesti Tavaszi Fesztivál címü kiállításához elkészíti Erdély Miklós "Rágalomkristályok" címü installációjának permutációját. Továbbá bemutatja az Indigo "Müvészkijárat" c. kiállításának dokumentum fotóit Erdély Miklós leírásával.

Galántai György a 2005-ös "Az experimentátor és az észrevétel müvészete" címü nemzetközi projektjében Erdély Miklós a mottót adó experimentátor, az észevétel művésze.

Kamilla nap 2005 - InDiGo KluB szerű ESeT - Erdély Miklós életművének kutathatóságáért - virtuális EM-lékház - Az est házigazdája: Fuchs Péter

Galántai György 2006-ban a "mozART, bARTók és a hARmadik szekTor" címü akusztikus tér-installációjába integrálja Erdély Miklós: Bartók Béla fotómozaik arcképét.

Labor 2007 - A mű ideje / a mű az időben - Kiállított művek: Erdély Miklós: Morálalgebra. Szolidaritási akció (lásd még) - Jovánovics György: Mennyezetreszorító szerkezet, a Mennyezetreszorító szerkezet használatával készült műalkotások. - Kis Varsó: Cyrill & Method.

Hornyik Sándor: Egy megvalósult „poszt-neoavantgárd” utópia - Erdély Miklós művészetpedagógiájáról

Hornyik Sándor: A fekete lyukak esztétikája - Kritikai teória és praxis Erdély Miklósnál

Hornyik Sándor: Posztkonceptuális arborétum - Erdély Miklós és az Indigo csoport egyik kiállítása

Metropolis - 2007/4 - Erdély Miklós - Tartalomjegyzék

Schuller Gabriella: Krecso, FAFEJ, INDIGO (Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975-1986, összeállította: Hornyik Sándor és Szőke Annamária, MTA MKI - Gondolat Kiadó - 2B Alapítvány - Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008)

A honlap építés alatt áll. (2008 december) http://www.erdelymiklos.hu/ERDÉLY 08|80
Szeminárium, 2008. június 5-6

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszéke és
az Erdély Miklós Alapítvány (EMA) szervezésében

Online videók: Erdély Dániel, Szőke Annamária, Fuchs Péter, Szabó Marcell, Müllner András és Varga Balázs, Sebők Zoltán, Krausz Petra, Nagy Pál, Hornyik Sándor, Beke László, Szegedy-Maszák Mihály, Sugár János, Peternák Miklós, Halász András, St. Auby Tamás

Szegedi-Maszák Mihály írása - Szó és kép: Erdély Miklós szellemi öröksége egy irodalmár szemszögéből

Fuchs Péter: Erdély Miklós, az Artpool és a CC (Creative Commons)

Pásztor Erika Katalina: Adalékok az "ERDÉLY 08|80" szemináriumhoz

Mindennemű felhasználás a jogtulajdonosok engedélyéhez kötött
© Erdély György <gyo.erdely[]gmail.com> és Erdély Dániel <erdely.daniel[]gmail.com>

Kamilla-nap 2005 / Kamilla-nap : 2005-2012 / irígység integrál / Műcsarnok 2012

Erdély Miklós oldalak | Erdély Miklós integrál | Artpool | kereső