Erdély Miklós

english

NEUMÁK*

(.) Akire szükség van, annak nincs szüksége senkire

(.) Amikor nincs szükségünk senkire, szükségünk van olyanokra, akiknek szüksége van ránk

(!) Vannak olyanok, akiknek szüksége van ránk

(?) Van az, akire nincs szükségünk

(:) Elvesztettük, akire szükségünk volt, most öntudatlanul is keressük azokat, akiknek szüksége van ránk

(.) megtaláltuk azokat, akiknek nagy szüksége van ránk, tehát eltaszítottuk, akire mindeddig múlhatatlanul szükségünk volt

(.) Követelik segítségünket, így halványult el saját szükségünk

(:) Amit szükségünkben megszereztünk fölösleges teherré vált, mint anyának a teje

(;) a követelő szükség fiúból anyát formál

(.) a gazdag és tisztelettudó fiúból tiszteletlen, jótékony, elszegényedő, megkönnyebbült anya válik

(//) Óh és egyre inkább

(!) A szükség követelése: fojtsd meg a követelőt

(,) Aki aztán a követelőt megfojtja, tejét a W.C.-be feji

(.) mert a szükség fölösleggé érett, de még mindig a szükség törvénye működik

(..!) Majd ha a szükség szebb lesz, mint az adakozás

(..!) Majd ha a követelődzőről álmodik a bőséget szenvedő

(..!) Majd ha, mint éhes farkasok, járnak a mohón adakozók

(,) Mikor gyűlöletessé vált a mindenható teljesség adakozása

(-) akkor a szentek újra kijelentik: szomjaznak az egek, de oda semmit sem lehet eljuttatni

(:) bármekkora is legyen lenn a bőség és fönn a szükség, semmink nem lesz, amire szükség lenne

(.) a bőség szegénységgé válik, aranyból homok

(?!) Homokkal a kisdedet

Erdély Miklós: Neumák, 1971

Műteremkiállítás III–V., Balatonboglár, 1971. június 16–július 6.


Forrás: Erdély Miklós: Neumák. In: E. M.: Kollapszus orv., Magyar Műhely, Párizs, 1974, 103.o. <>