Altorjai Sándor: „Sugármeghajtású koporsó kék leopárddal színes rongy képében /Karácsonyra családomnak Munkácsy Mihály ihletése alapján/” című képének egy rejtett hangszórójából Altorjai Sándor szavalja Erdély Miklós „Rejtett paraméterek” c. versét.
Ezt a felvételt A. S. már súlyos betegen, nem sokkal halála előtt készítette. Ebből a felvételből a következő hivatkozásra kattintva meghallgathat pár hangrészletet (0,5–1MB) (a könnyebb beazonosíthatóság érdekében az idézett részeket az alábbi szövegben kék színnel jelöltük).

REJTETT PARAMÉTEREK*

Két férfi-, egy megafon- és egy női hangra

Férfi I. Mellettem lakott, szép lány volt, egy meleg rongy.
Egy meleg rongy.
Gyakran megesett.

Megafon Az örvényféreg társát megette.

Férfi I. Adtam neki néha enni.

Megafon Az örvényféreg társát megette, és ávette emlékezetét, más szóval: az örvényférget társa megette, és így más szóval: elvesztette emlékezetét.

Férfi II. Velem mi lesz? Ffi I. Megkeserülöd! Ffi II. Ismerd el.

Férfi I. Adtam neki néha enni.
Úgy odaszokott!

Megafon Az örvényféreg mielőtt elvesztette volna emlékezetét, társa megette.

Férfi II. Ha ráhibázott a bűnre, kegyelemből, más szóval, megfojtották.

Férfi I. Úgy odaszokott, adtam neki néha enni, néha enni.
Odaszokott néha, Ffi II. Megkeserülöd. Ffi I. enni!

Férfi I. Olyan volt mint egy kislány. Olyan volt ...
Ffi II. Türtőztessetek!

Férfi I. Középen deszkakerítés választotta ketté. Olyan volt mint egy vonatút.
Odaszokott néha enni, néha enni, néha enni       választotta ketté

Férfi II. Megkeserülöd!

Férfi I. Néha enni
Ezerkilencszázötvennégyig egy vonatablakban lakott.
Mielőtt ráhibázott a bűnre, megfojtották

Férfi II. A bűnre, amit elvártak tőle.

Férfi I. Mielőtt ráhibázott a vonatablakra, egy meleg rongy választotta ...

Női hang Csinálj valamit vele kérlek, próbálj valamit csinálni vele!

Férfi I. Úgy odaszokott néha enni .. ha enni .. ha enni

Férfi II. Nem volt szabad Ffi I. Nem lett volna szabad Ffi II. Sosem szabad.

Férfi I. Meg akartam akadályozni.

Férfi II. (Ceruzával a szájában) Csibolyám, csigolyám, csibolyám, kis ibolyám vagy te énnekem.

Férfi II. Türtőztettem. Ffi II. Megkeserülöd!

Férfi I. Végig fölényben volt, második fordulónál – körfűrészelés – már végig fölényben volt.

Férfi II. Olyan volt mint egy kislány.

Férfi I. Micsoda pálma! Ffi II. Itt most majd egyszerre kell.

Megafon Mielőtt ráhibázott volna az örvényféregre, egy meleg rongy választotta ketté

Férfi II. Meleg tudomány Ffi I. Meleg deszkakerítés választotta ketté.

Férfi II. Itt most majd egyszerre kell.

Férfi I. Mielőtt egy meleg vonatút választotta volna ketté, megfojtották.

Férfi II. Szalámibőrszínű, fényképszínű csipkéi, szinte súrolták a kerítést.

Női hang Itt állok és elveszek!

Férfi I. Amiként a régi perzsa selymek

Férfi II. Hogy mondtad?

Férfi I. Amiként a régi persa zselymek

Férfi II. Kezdd még egyszer!

Férfi I. Amiként a rézsi perga selymek

Férfi II. Elölről!

Férfi I. Amiként a rézsi persa gelymek

Férfi II. Most jó.

Férfi I. Sem élő nem volt, sem holt, – átvilágított hajzat

Férfi II. Hogy mondtad?

Férfi I. Amiként a régi lányok.

Férfi II. Itt most majd egyszerre.

Ffi I. II. Régi hajzatok.

Férfi I. Babot fejtett, mikor megállt kezében a vonatkerék.

Férfi II. Ismerd el!

Megafon A gyógyszerelésben enyhébb módszerek érvényesültek.

Férfi II. Második körfűrészelés

Férfi I. Szemöldöke és hajtöve között nem volt nagy távolság.

Férfi II. Korbácsterápia.

Megafon Az örvényféreg miután társa emlékezetét megette, elvesztette társát, és emlékezetét

Női hang Hallasz még engem?

Megafon Az elmebaj nem betegség, nem is démoni megszállottság, hanem közönséges gonoszság.

Női hang Hallasz még engem?

Férfi I. Gyönyörű szép helyen laktak. Két domb között.

Férfi II. Kikönyörgöm.

Férfi I. Se élő nem volt, sem holt. –

Férfi II. Szellőztessetek!

Női hang Mit tegyünk?

Férfi II. Itt nincs megoldás?

Férfi I. Volt egy néma megállapodás köztük.

Férfi II. Szellőztessetek!

Megafon Az örvényféreg, miután társát megette, csak arra az időre emlékezett, mielőtt társa megette.

Férfi I. Gyönyörű szép helyen laktak.

Férfi II. Úgy odaszokott.

Megafon Az örvényféreg, mielőtt elvesztette állását – emlékezetét.

Férfi I. Mint aki lassan süllyed, áruházi aknában, megfelezve, egy merev segéd kíséretével, májpástétom színű friss homályosságban, áruházi rózsaszín, rosszul esik a fény, meglazult, rosszul enyvezett csapokkal, posztómechanikás lassú ereszkedés, kivehetetlen ingadozású, meglazult segéd kíséretében, aranyló ereszkedés levében sárga hús.

Férfi II. Választotta ketté választotta ketté választotta ketté

Női hang Mit akarsz tőlem!? Ffi II. Választotta ketté

Férfi I. Mixtura pectoralis
Troparin
Sulfuril monál
Neocarbolax
Corontin
Gynophort Enteroseptol
Kalmopirin
Vegacillin
Neomagnol
Timidon
Piperaszkát
Germicid
Reosolon
Barbamidum
Meristin
Noxiron
Karil
Otikur
Retardillin
Fonika gyümölcstáp
Carbo medicinalis
Naphasolin
Ipecacuana
Taxin
Nerobol
Orgametril
Polivitaplex
Tetran
Clorocid
Rovatinex
Phenolphtaleinum
Pedrolon
Papaverinum hidrocloricum
Suprastin
Orgasteron
Tonadrin
Palerol
Posterisán

Ffi II. – selyempapírba – törülköző –
válaszolni akaró –
nedves arc – váltogatott elhalványulása –
az esésben.

Férfi I. Ugyanakkor a redőnyléceken táviratbetűk sorakoztak és néhány...

Megafon Az örvényféreg mikor társát megette, keserűséget nyelt.

Férfi II. Lesújtó.

Férfi I. Lesújtó néma megállapodás választotta ketté.
Gyönyörű szép helyen laktak. Két domb között. A vasúti töltéstől nem messze, vörösfenyők és futóbab.

Megafon A depressziósok hangulatát zeneszóval, szórakozással, sőt csiklandozással próbálták felderíteni.

Férfi II. Két domb között közönséges gonoszság.

Férfi I. A kosár egrest letette, sose látták többé.

Női hang Modern kisfiú a férj .

Férfi I. Az ablak mögött némelykor feltűnt.
Megfoghatatlan átalakuláson ment keresztül.

Férfi II. Itt nincs feloldás?

Női hang Ne kezdd megint!

Férfi I. Azzal a tipikus svábos kiejtéssel megkérdezte: Nekem mondod ezt? Nekem?! Te? Aki csak hetedikétől érvényes? Te mondod ezt, akinek az iskola csak egy alap? Nekem? Aki szó nélkül letette a kosarat, te, aki sose láttál többé? Nekem, aki adott neked néha enni? Te, aki mielőtt ráhibázott volna a bűnre, egy meleg rongy volt?! Te, aki ötvennégyig egy vonatablakban lakott?! Nekem, akinek kezében megállt a vonatkerék?! Nekem, egy merev segéd kíséretében?! Rosszul enyvezett csapokkal?! Nekem?! Aki olyan volt, mint kislány?! Nekem?! Te második körfűrészelés!

Férfi II. Itt nincs feloldozás?

Férfi I. Nekem, akit csiklandozással sem tudtak felderíteni? Te áruházi tyúkleves! Engem, akit egy tudományos néma áruházi megállapodással választottak ketté?! Ez nem megállapodás! Ez közönséges g o n o s z s á g !

Női hang Vigyázzatok magatokra és írjatok.

Megafon Az örvényféreg minthogy társát megette, felfrissítette emlékezetét.

Férfi I. Álljuk körül és vegyük szemügyre, amint az ágyában alszik! A lepedő gyűrődései megannyi gonoszság. Lábszárai közt hitlerbajusz. Mielőtt elvesztette emlékezetét, csiklandozással szórakoztatták. Mielőtt megfojtották volna, lábszárait hangsúlyozták. Mielőtt megfojtották volna, állkapcsai közé hitlerbajuszt kényszerítettek. Mielőtt szerkezetét hangsúlyozták, elvesztette emlékezetét. Mielőtt szerkezetét hangsúlyozták, lábszárait összeroppantották.

Női hang Hallasz még engem ?

Férfi I. Úgy bánnak itt az emberrel, mintha őrült volna, vagy eltévelyedett.

Ahogy magával sose bánna.

Megafon Az örvényféreg társa emlékezetét képtelen megemészteni.
Az örvényféreg miután társát megette, emlékezete szerint társa az ő emlékezetét emészti.
Az örvényféreg miután társát megette, magát emészti.

Férfi I. A segéd megfoghatatlan átalakuláson ment keresztül. Merevsége hirtelen fölenged, nyakát tekergeti, de ez a nyak öreg, vékony, sárga és fényes, mint idős és kopasz emberek fejbőre. Helyesebben: pihementes madárnyakra emlékeztet, ugyanakkor a kopasz nyak folytatásaként, egynemű nyeleként tűnik el a gallérban. Az orr sem állt messze attól, hogy csőrnek lehessen tekinteni. A száj, bár öreges és fogatlan, de kifejezetten emberi. A megelőző merevséget teljes egészében a rebbenésmentes szem képviseli, rajzos koncentrikus körökből áll, mintha csak céltáblaként ragasztották volna a szemek helyére.

Férfi II. Úgy bánnak itt az emberrel, – ha hozzáférne magához, akkor se bánna úgy!

Férfi I. A nyakát tollazatra emlékeztető bunda vagy suba övezte. Mintha csak valami összehajtogatott nagy mohair kendő lenne a vállára terítve. A papírszem és a mohair-tollazat, a kopasz madárfejjel együtt az átalakult segédet egy rosszul sikerült műkeselyűhöz tette hasonlatossá.

Férfi II. A hajópadló a személyzeti szobában felszálkásodott.

Férfi I. Borozgatás közben egyszer csak felkapta fejét.
Borozgatás közben – egészen halványan emlékszem, mintha felkapta volna fejét.
Ahogy mondják, borozgatás közben kapta fel a fejét.
Ahogy borozgatás közben mondják, egyszercsak egész halványan emlékezni kezdett:
A bejárati ajtó bal tokszára korhadt, pótlandó.
A lakószobában a kémény körüli omlás javítandó, a tenyérnyi vakolat-letáskásodás helyreállítandó.
Négy darab tört redőnyléc kicserélendő.
A konyhaajtón három ablakszem beüvegezendő.
A felszálkásodott hajópadló...

Férfi II. A redőnyléceken gépírással három HŐSIES szó:

KÖZÉRZETE KIELÉGÍTŐ.

Három szó:

JÓL ÉRZI MAGÁT.

Négy szó:

VÉGRE JÓL ÉRZI MAGÁT.

Öt szó:

NA VÉGRE JÓL ÉRZI MAGÁT.

Hét szó:

NA VÉGRE Ő IS JÓL ÉRZI MAGÁT.


Forrás: Erdély Miklós: Rejtett paraméterek. In: E. M.: Kollapszus orv., Magyar Műhely, Párizs, 1974, 68–74.o. <>

Előadja: Altorjai Sándor, Erdély Miklós és Szenes Zsuzsa
A hanganyag forrása: az Artpool Művészetkutató Központban található hangkazetta, melyet (a jelenleg az Erdély Miklós hagyatékban található eredeti hangszalagról) Galántai György másolt át 1985-ben az Artpool hangarchívuma számára.