Australia + Belgium + Brazil + Canada + Denmark + France + Germany + Greece + Hungary + Italy + Japan + Netherlands + Poland + Portugal + Serbia + Slovakia + Switzerland + UK + Uruguay + USA
GLOBAL HOLARCHY > HOLONIC WORLD
invitáció > dokumentumok > esemény | artpool < galántai > artpool | invitation > documents > event
To György Galántai´s 70th birthday

The most significant international meeting of artists who, after the seizing of Czechoslovakia by the armies of the Warsaw Pact in August 1968, refused to adapt to the so-called "consolidation" of society and culture, which was a perfidious, communist name for the restriction of civil rights and freedoms, including the freedom of artistic expression, took place at a summer studio of György Galántai in Balatonboglár on 26 – 27 August 1972. At the meeting, more than twenty Hungarian, Czech and Slovak artists and art theorists presented their works and created new individual and collective works of art to demonstrate their solidarity regardless of the country and the language. The ethos of the meeting determined the relationships among Hungarian, Slovak and Czech art environments for the next two decades. The friendships created at the meeting have lasted up to now. A key role in the event was played by György Galántai. My regret is that I was not present at the meeting personally. As a younger sister of one of the participants, however, I heard about the event and later I studied carefully the documentation at Artpool.

Artpool in Budapest is the most important archive of alternative and unofficial activities of the Central European art scene. When I visited the archive for the first time after 1989, I gazed in silent awe. Consistently built in modest, yet functional conditions, Artpool not only provided the visitors of all generations with required information but also organised various activities, projects, exhibitions, etc. Who else would be able to manage the archive in such a wonderful manner, so purposefully, tirelessly, altruistically and passionately, if not György Galántai together with Júlia Klaniczay, devoted to the idea of Artpool? I had the good fortune to meet them during my research work at the archive, and experience their collegiality and helpfulness. I also had an opportunity to get acquainted with the results of long-lasting efforts of György Galántai, for me, a legendary host of the meeting of artists in Balatonboglár.

I have been impressed mainly by the openness of Artpool towards all visitors and by the willingness to help. I have studied at the archive many times and I am sure I will visit it in the future as well. In order to create an archive of the activities of the Slovak unofficial art scene of the 1970s and 1980s, I established the Foundation of contemporary Slovak fine art in Bratislava. I was inspired by György Galántai´s Artpool, which made me believe that it is possible and meaningful. It will take us a bit of doing to reach the level of Artpool, however, we advocate the ideas of diligence, creativity, consistency, tirelessness, altruism and openness carried by György Galántai.

Dear György Galántai, the run represented by your activities is a long-distance run. Without people like you we would have been losing not only memory but also the ability to move forward, and therefore, to your 70th birthday, I wish you lots of strength, health and endurance!


Slovakia - Zuzana Bartošová

Galántai György 70. születésnapjára

Csehoszlovákia 1968. augusztusi megszállását követő legjelentősebb, nonkonformista művészek közti nemzetközi találkozót Galántai György balatonboglári nyári műtermében szervezték 1972 augusztus 26-27-én. Azok a művészek gyűltek ott össze, akik elutasították a társadalom és a kultúra ún. "konszolidálását", értve ez alatt az álnok, kommunista szó alatt az emberi jogok és a szólásszabadság eltiprását, beleértve a művészi megnyilatkozások korlátozását is. Akkor több mint húsz művész és teoretikus jött össze Magyarországról, Csehországból és Szlovákiából, hogy bemutassa korábbi munkáit, illetve hogy új, individuális és kollektív műveket hozzon létre, ezzel demonstrálva szolidaritásukat, felülemelkedve az országhatárokon és az államnyelveken. A találkozó morálja meghatározta a következő két évtized magyar, cseh és szlovák művészeti környezetét. Az akkor köttetett barátságok máig kitartanak. Az esemény kulcsfigurája maga Galántai György volt. Egyetlen dolgot sajnálok csupán, hogy személyesen nem voltam jelen ezen a találkozón. Ennek ellenére, mint az egyik résztvevő húga, sokat hallottam az eseményről és a későbbiekben gondosan áttanulmányoztam az Artpool vonatkozó dokumentációját.

A budapesti Artpool a legfontosabb archívuma a Közép-Európai művészet-színtér alternatív, nem hivatalos tevékenységeinek. Amikor először látogattam el ide 1989 után, csendes tisztelettel ámultam és bámultam. Következetesen felépített, egyszerű és funkcionális struktúrájával az Artpool egyfelől több generációnyi kutatót lát el hiánypótló információval, másfelől pedig folyamatosan újabb tevékenységeket, kiállításokat, projekteket szervez. Ki más tudná mindezt ilyen profin, elhivatottan, fáradhatatlanul, önzetlenül és szenvedélyesen vezetni, mint Galántai György Klaniczay Júliával közösen, az Artpool szellemiségével átitatottan? Szerencsém volt személyesen találkozni velük kutatásom során, megtapasztalhattam kollegiális segítőkészségüket. Arra is lehetőségem nyílt, hogy megismerkedhessek annak a Galántainak hosszan tartó folytonos erőfeszítéseivel, aki számomra mindig is a balatonboglári találkozók legendás szervezője, vendéglátója marad.

Elvarázsolt az Artpool nyitottsága és segítőkészsége, amivel minden látogató felé fordul. Többször kutattam már az archívumban és biztos vagyok benne, hogy még sokszor meg fogok ott fordulni. A célból, hogy létrejöjjön egy archívum, mely az 1970-es, '80-as évek nem hivatalos szlovák művészetét teszi átláthatóvá és kutathatóvá, létrehoztam egy szlovák kortárs művészeti alapítványt Pozsonyban. Galántai György Artpoolja inspirált arra, hogy elhiggyem, mindez lehetséges és jelentőségteljes vállalkozás. Sokat kell még tenni azért, hogy elérjük az Artpool szintjét, akárhogy is, igyekszünk a Galántai által képviselt tulajdonságokat elsajátítani: szorgalom, kreativitás, következetesség, fáradhatatlanság, önzetlenség és nyitottság.

Kedves Galántai György, a munkásságodon keresztül ívelő táv, egy hosszútávfutóé. Az olyan emberek nélkül, mint te vagy, nem csak az emlékező-képességünket veszítettük volna el, de azt a lehetőséget is, hogy előrehaladhassunk. Éppen ezért, 70. születésnapod alkalmával kívánok neked erőt, egészséget és kitartást!

Zuzana Bartosova


Szlovákia - Zuzana Bartošová
Australia + Belgium + Brazil + Canada + Denmark + France + Germany + Greece + Hungary + Italy + Japan + Netherlands + Poland + Portugal + Serbia + Slovakia + Switzerland + UK + Uruguay + USA
GLOBAL HOLARCHY > HOLONIC WORLD
invitáció > dokumentumok > esemény | artpool < galántai > artpool | invitation > documents > event