GLOCAL INTEGRAL
GLOKÁLIS INTEGRÁL
    
STUPAFORM, 2002 (7:25)

The result of extensive location shooting, Stupaform gathers into one moment the myriad manifestations of the Buddhist stupa, or pagoda. Stupaform oscillates between the inner and outer aspects of this symbol of transcendence, distilling an essence. The actual structures become electronic phenomena, apparitions of the stupa's inner form. The sound of a Nepalese bell follows this vector; a physical reflection of an unstruck vibration.
"McElwee goes to the essence of this type of building, showing us a glittering, shimmering, dissolving building seemingly woven of golden threads into a fluid temporal matrix. Sound and image are one." – Ann-Sargent Wooster, artist, writer; program notes for NAP Biennial
 
STUPAFORM, 2002 (7:25)

Az átfogó helyszíni felvételek eredményeként készült Stupaform egy pillanatba sűríti a Buddhista 'stupa' vagy 'pagoda' számtalan manifesztációját. A Stupaform a transzcendens eme szimbólumának külső és belső aspektusai között ingadozva annak lényegéhez jut el. A tényleges szerkezetek elektronikus jelenségekké, a stupa belső formájává válnak. A nepáli harangok hangja is ezt az irányt követi; egy megszakítatlan rezgés fizikai visszaverődéseként. "McElwee ennek az épülettípusnak a lényegéig jut, megmutatja nekünk a csillogó, csillámló, áttetsző épületet, amelyet látszólag aranyfonálból szőttek egy folyékony, múlékony formába. Hang és kép eggyé válik." – Ann-Sargent Wooster, művész, író; programleírás a NAP Biennáléhoz
APERSPECTIVAL HOUSE VARIATION, 2008 (5:30)

Video : VAN McELWEE - Music: TOM HAMILTON
This house is under construction. Its design incorporates numerous points of view into one flowing form.
The music for Aperspectival House uses a process of kaleidoscopic sound layering, as Hamilton's parallel to the additive textures found in the video. All the original sounds are short recordings of construction sounds – hammering and sawing – which are transformed into somewhat coherent pitches and rhythms. – Tom Hamilton
"Where today we seem to discern only shrieks and dissonance, tomorrow we will find a new tone, a new form, a new perception." – Jean Gebser
 
APERSPECTIVAL HOUSE VARIATION, 2008 (5:30)
TÉRSZERŰSÉG NÉLKÜLI / APERSPEKTIVIKUS HÁZ VARIÁCIÓ

Videó: VAN McELWEE – Zene: TOM HAMILTON
Ezt a házat még építik. A tervezés számos nézőpontot egyesít egy áramló formában. A Térszerűség nélküli házhoz készült zene egy gyorsan változó hang-rétegző módszert alkalmaz, amellyel Hamilton párhuzamot alkot a videóban található egymáshoz kapcsolt szerkezetekkel. "Minden eredeti hang rövid felvétel építkezések hangjairól – kalapálás, fűrészelés –, amelyek valamelyest összefüggő hangokká és ritmusokká lettek alakítva." – Tom Hamilton
"Ahol ma úgy tűnik, csak visítást és disszonanciát érzékelünk, holnap új hangzást, új formát és új érzékelést találunk." – Jean Gebser