GUY BLEUS

Napjaink mail-artja
Nyilatkozat: A hálózatban résztvevők szerepe
Kommunikációs szkémák


Guy Bleus - 42.292

Napjaink mail-artja   <>  

1. Bármely évet, hónapot vagy hetet is írjunk, legyen éjszaka, vagy nappal, a mail-art egy szakadatlan művészeti fesztivál, egy folytonos művészeti folyamat. A mail-art évtizedeken keresztül egy időben, különböző helyeken történik, néha a lelkesültség magas csúcsait ostromolva, néha a lemondás mély szakadékaiba zuhanva, de mindig, folytonosan.

2. Kilencvenes évek: A mail-art hálózat túlságosan is szilárd és merev ahhoz, hogy gyors, "alapvető" változásokat várjunk az elkövetkező években. Talán több "személyes" vállalkozásra, több fax-projektre kerül majd sor, és talán egy különálló "pc" mail-art hálózat nyer majd határozottabb formát. Az eredeti elképzelés azonban, a művészi és másféle (vizuális, audio, video, szagos stb.) információk cseréje különböző kommunikációs rendszereken keresztül (beleértve mindenféle művészeti projekt szervezését) - továbbra is érvényes marad, a hagyomány tovább folytatódik.

3. A fax és a "személyi" számítógépek továbbra is hatással lesznek a) a mail-art-ra; b) a kommunikációra (modemen vagy faxon keresztül) és c) a mail-art archívumokra (gyors és pontos információ).

4. A mail-art számítógépes fiatalítása elsősorban a "mail-art műveket" érinti, mivel jelentős mértékben meghatározza azok jellegét. Kezdetben a 9 vagy 24 pontos mátrix-, majd a lézernyomtatókkal; előbb fekete-fehérben, majd színesben.

Megjegyzések:

a) a végeredmény, vagyis a pc képernyőjén megjelenő, és a nyomtatóból kijövő kép néha teljesen összehasonlíthatatlan, hacsak nem rendelkezik a művész valamilyen nagyon kifinomult hardverrel.

b) ezen a kezdetleges fokon a számítógépmunkákat többnyire postai úton vagy faxon keresztül küldözgetik.

c) ami a szoftver haszonelvű alapelképzelését illeti, vagyis azt, hogy a program a programozó gondolat-lövedéke: jó, hogy a művészek élnek és visszaélnek a programokkal, a saját művészeti és kommunikációs céljaikra használva azokat.

5. A postázott /"mailed"/ művészet átalakulása elektronikus postai művészetté (vagy fax-art, számítógép-mail-art, pc-mail-art, modem-mail-art, online-mail-art stb.) átmenetileg nem veszélyezteti, hanem csak kiterjeszti a létező postai mail-art hálózatot a legújabb technológiai eszközökre.

6. Egy másik említésre méltó átalakulás az idő filozófiájával kapcsolatos. Az idő fogalmával való manipuláció divat lett. A modemek és a fax útján továbbított elektronikus mail-art egy alapvető új elemmel bővíti a mail-artot a postaihoz képest, tudniillik a "sebességgel". Ez új perspektívába helyezi a mail-art hagyományos határidő-problémáját. A "forró dróton" küldött mail-art lehetővé teszi, hogy egy projektet - teszem azt - akár egy óra alatt is megvalósítsunk. A fizikai idő összeolvasztható a projekt művészeti-, és a művész fiziológiai idejével. A közvetlen reakció az interkommunikációs folyamat részévé válik, és a mail-art hálózatban új megvilágításba helyezi az idővel kapcsolatos tapasztalatainkat.

7. Zárójel: A mail-art párbeszéd egyik legbizarrabb aspektusa az "ismeretlen" - "ismert" kettőssége. A mail-art hálózatban az anonimitás egyrészt a nyitottságot ösztönzi. Intim, nagyon személyes tárgyak, információk küldése egy olyan embernek, akit nem ismerünk, és aki a világ másik végén lakik - meglehetősen ártalmatlan dolog. Másrészről azonban a kommunikáció többnyire valódi, és leginkább baráti, annak ellenére, hogy a másik mail-art művésznek gyakran csak a nevét vagy az álnevét ismerjük. Az őszinteség így rendszerint a másik nem-ismeréséből fakad; nem tudjuk, mi a foglalkozása, milyen az életmódja, milyen a személyisége, stb. A nagykiterjedésű hálózat természetesen eleve lehetetlenné teszi, hogy valaki a hálózat összes tagjával szoros barátságban legyen. Gyakran a felszínes kommunikáció az egyetlen lehetőség a fáradságosan kialakított kapcsolat fenntartására.

8. Legvégül: nem a fax, a számítógép vagy a postaláda, hanem a párbeszéd az üzenet.

(kézirat)


Guy Bleus

Nyilatkozat: A hálózatban résztvevők szerepe   <>

/1/ /Bevezetés: A kortárs művészetek a Morgue utcában születnek és halnak meg. A galériák és múzeumok igazgatói, funkcionáriusai és képkupecei vállalkozók. Játékuk unalmas és elrettentő, semmi meglepetésre vagy kíváncsiságra ösztönző nincs bennük. A ma elegáns szmokingba öltözött művészei - zombi rabszolgák az őstörténelem ketrecében. Az idegösszeomlás a pszichoterapeutáknak kedvez./

/2/ /Erre a morbid helyzetre reagál a mail-art. A hálózatban résztvevők százai különböző körökbe kapcsolódva találják meg és fedezik fel az új művészeti médiumokat: a telefont, számítógépet, faxot, bélyegzőt, matricát, a sztrájkot, a szagokat, kongresszusokat, idegenforgalmat, szállodákat, a fénymásolást, művészkönyveket, adminisztrációt, művészbélyeget, stb./

/3/ /l992: Az l986-os események történnek meg újra. Decentralizált hálózati világtalálkozó, ahol a "hálózatban résztvevők szerepe" fog a figyelem középpontjába kerülni./

/4/ /A témához tartozik: ne feledd: a hálózat = a benne résztvevők összessége; húsból és vérből való férfiak, nők, gyerekek. Emberek nélkül nincsen hálózat sem. A hálózatban résztvevő személy mindig fontosabb, mint a hálózat. Mindig./

/5/ /Az ember szabadnak született; és mindenütt láncokban van [J-J Rousseau]. "A hálózatban résztvevő elsődleges feladata"... az, hogy szabad legyen. ... (hogy játssza a szerepét) /

/6/ /A Webster's New World Dictionary szerint: SZEREP = 1. karakter, amit egy színész eljátszik (egy darabban). 2. feladat vagy működés, amit valaki magára vállal, mint például a tanácsadó szerepe. Az utóbbi évtizedekben a "szerep" fogalma gyakran felbukkan különféle tudományágak, így például a szociológia , a pedagógia, a személyiség- és társadalom-lélektan terminológiájában./

/7/ /A hálózatban résztvevőnek az a szerepe, hogy új szerepeket találjon ki a hálózatban résztvevők számára./

/8/ /A hálózatban résztvevő személy szerepe, mint olyan, nem létezik. Nincsen egyetlen egy szerep, csak sok. A hálózatban résztvevő szerepe "van", nem pedig "lennie kellene". Az előbb említett szerepeket csupán csak én részesítem előnyben, senkinek a hálózatban nem kell ezzel azonosulnia. Egyet lehet vele érteni, de nem kötelező./

/9/ /Minden egyéb dolgon túl a hálózatban résztvevő személynek társadalmi szerepköre van. A hálózat tagjainak a hálózaton kívül és belül is van szerepük. Ha a gyermeked éhes, hagyd abba a hálózati munkádat, és etesd meg őt. A művészet nem elengedhetetlenül szükséges, a művészet fényűzés. A fényűzés szükséggé válhat, ez a dekadencia. Ne neheztelj valakire azért, mert nem válaszol az /elektronikus/ leveledre. Megvan rá a maga oka. A hálózat az adás és kapás művészete. Néha többet adsz, mint kapsz /és fordítva/. Egy mail-art küldemény feladásával csak "kérsz" választ, nem pedig "követelsz".

/10/ /A hálózaban résztvevő feladata az, hogy decentralizálja a művészeti kommunikációt, az információs rendszerekbe hamis információt vigyen be, a postai- és idegenforgalmi rendszerekbe pedig az érzelmeket vezesse be. A mail-art hálózat, roppant méretű kiterjedése folytán, egyre érzéketlenebb és embertelenebb lesz. Légy ennek tudatában!/

/11/ /Az egyes hálózati személyek szövetsége sokkal pillanatszerűbb, mint a hálózat maga. Nem a művészet a fontos, hanem a művész, az ember, aki a munkák mögött áll, az övé az elsőbbség. A művészet nem végcél, hanem csak következménye bizonyos kommunikációs folyamatoknak. Ennyi, és nem több. Egy mail-art művész soha sem értékelheti nagyra Hitler festészetét. Mondhatja valaki, hogy a náci propaganda művészeti szüleményei "szépek". És akkor mi van? A szép lehet csúnya is. Az életrajz és a munkásság összefüggése régi téma. Szereted Picasso életét és munkásságát? Szereted az ismeretlen művészt?/

/12/ /Az örökkévaló hálózat a spontaneitás színháza. Nincsenek színészek, nincsen közönség. A mail-art hálózatban egyenként felszólíthatod a "hallgatóság" tagjait, hogy lépjenek a színpadra és játsszák el ezt vagy azt a szerepet. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy egy szerep kié, művészé vagy nem-művészé. A cselekvés és az esemény az, aminek jelentősége és következménye van./

/13/ /A hálózat egy cirkusz, bohócokkal és vadállatokkal. A művész artista a trapézon. A hálózat egy maszkabál. Egyik művész sem ismeri igazán a másikat. Mindenki csak találgat. A hálózat állatkert. Postai és idegenforgalmi börtön. A művész szerepe az, hogy megszökjön. A lázt sürgönyözi, miközben szétrobbantja a médiumokat./

/14/ /Egy komisz csíny - a levelező művész szerepe lehet ez: beszivárogni a hivatalos intézményekbe, és megismertetni a mail-art ideológiáját egy nagyobb közönséggel is. Ez lehet a mail-art hálózatot veszélyeztető szektásodás ellenszere. A beszivárgás nem jelenti az ügynök-mentalitás elfogadását. De meddig maradhatunk mentesek a korrupciótól? Nem fogunk a végén mi is betagozódni?/

/15/ /A hálózatban résztvevő feladata a csábítás. A megigézés és megkísértés alapfogalmak a mail-art hálózat lélektani spirálján. Üzenet küldése = csábítás. A feladat a jövő kommunikátorának megtalálása. A feladat a történelem utáni művészet új médiumainak felfedezése./

/16/ /Egy mail-art művészt soha nem tarthatja sakkban egy ortodox pénzügyi alapelv: a mail-art és a pénz összeegyeztethetetlensége. Ha egy hálózati művész el akar adni egy mail-art művet, megteheti. (Akár el is égetheti, mert egyedül az ő tulajdona.) Nem lehet azonban mail-artot művelni a hálózatban résztvevő többi művész kárára. Itt az az alaptétel érvényes, hogy "csak a hálózatban résztvevőknek van joguk mail-art munkát eladni"./

/17/ /A metropolisz mindenütt ott van. A hálózatban résztvevő személy székhelye a világ közepe. A mail-art decentralizált művészet és kommunikáció. A kommunikációs erő középpontja az adott pillanatban a művész postaládája. A művész az a hely, ahonnan a kommunikáció kiindul. A mail-art és az idegenforgalom nem centrifugális vagy centripetális tevékenység, mert a középpont csak metaforikusan létezik.

/18/ /A hálózat a médium, a művész az üzenet./

(kézirat, 1992?)


Guy Bleus

Kommunikációs szkémák   <>

Lánc

Kerék [ti. mint a kerék küllői], ld. mail-art kiállítások, projektek, assembling kiadványok

Kör, ld. kollektív kollázs, kollektív hangmunkák, stb.

Kombinált, ld. Commonpress, Bambu, Care

(in: Commonpress Magazine No.56., Tienen, 1984, pp. 49-51.)


(fordította: Varga Koppány, 1993)


[mail art főlap] [Artpool] [kereső]