[Hangköltészet]

Fortunato Depero
A hangutánzónyelv
*
Depero találmány - 1916 - absztrakt verbalizáció

A hangutánzószóból ered; a zajokból, a szabadon kimondott futurista szavak brutalitásából.
A természeti erők,
szél - eső - tenger - folyó - patak - stb.
és az ember alkotta zajos mű-lények:
Kerékpár, villamos, vonat, autó
és az összes gép nyelve, a legkezdetlegesebb és leghatékonyabb nyelv által kifejezett érzelmek és érzetek összessége.
Depero rajongó és ellenséges tömegek előtt alkotta meg és adta elő ezeket az eredeti kompozícióit. A bohócok és a kabaré-komédiások monológjaiban már megtalálhatók a hangutánzónyelv jellegzetes mozzanatai, amelyeknek további fejleményeik lesznek; ezek alkotják a színpadi jelenetek, főleg pedig a szórakoztató poénok legleleményesebb nyelvezetét. A hangutánzó nyelvvel beszélhetünk és kölcsönösen megértethetjük magunkat az univerzum elemeivel, az állatokkal és a gépekkel. A hangutánzónyelv az egyetemes megértés költői nyelve, melyhez nem kellenek fordítók.

* in: Depero Futurista, Milano, 1927
magyarul: in: Szkárosi Endre (szerk.): Hangköltészet. Szöveggyűjtemény, Artpool, Budapest, 1994., 16. o. <>