Csurgatásos festészet - Drip painting

"Technikai megjelölés, ami Pollock sajátos festéstechnikájára vonatkozik. Pollock az automatikus írás, azaz a tudatkontroll nélküli önkifejezés érdekében nem ecsettel fogalmazza meg formáit, hanem a vászonra csurgatja a festéket, hogy a festői beavatkozást a minimumra szorítsa."

Forrás: Hegyi Lóránd: Utak az avantgárdból, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1989,. 183.o.

Lásd még: absztrakt expresszionizmus


Művészek

Jackson Pollock, Willem de Kooning, Robert Motherwell, Arnulf Rainer, Georges Mathieu, Hans Hofmann

Csáji Attila, Frey Krisztián (1929), Galántai György, Hencze Tamás (1938), Korniss Dezső (1908-1984), Tót Endre


[kutatólap]