Fluxus

"A havanas években alakult ki, lényege a művész személyes közreműködésével zajló, időben végbemenő esztétikai esemény, amely ötvözi a teljesen spontán megnyilvánulásokat és a művész által pontosan megtervezett gesztusokat, történéseket. Intermediális tevékenység."

Forrás: Hegyi Lóránd: Utak az avantgárdból, Jelenkor kiadó, Pécs,1989. 185.o.


Mi a Fluxus?
"A Fluxus nemzetközi művészcsoport, mely az 1960-as évek elején jött létre és ebben az évtizedben élte virágkorát. Maga a latin eredetű elnevezés "áramlás"-t jelent, ezzel is utalva a csoport és tevékenysége állandóan változó, "fluktuáló" jellegére. A Fluxus legfontosabb célkitűzése a művészet és az élet közti határok elmosása, legjellemzőbb jelszavai: "minden művészet", "mindenki művész". Szellemes, provokatív, banális vagy éppen harsányan látványos megnyilvánulásaival szembehelyezkedik a hagyományos művészetfogalommal, ezért "antiművészet"-nek is szokták tekinteni. (Talán a "neodada" megjelölés valamivel jobban illik rá.)
A csoport (vagy inkább mozgalom?) nemzetközi jellegét illusztrálja, hogy egyik vezető egyénisége George Maciunas litván származású New York-i művész, de a New York-i csoportban előfordulnak koreaiak vagy japánok is. Ugyanakkor Fluxus-központok létesülnek Németországban, Franciaországban, de Prágában is. Nem lehet pontosan megállapítani, hány művész tartozott (vagy tartozik ma) a csoporthoz, mert egymás között is állandóan vitatkoztak erről - mindenesetre a "kemény maghoz" is legalább 20-25 alkotó sorolható.
A Fluxus létrehozott egy sereg jellegzetes műfajt: a zenei eredetű "event"-et, a mail artot, a concept artot stb. Sajátos tipográfiát, öltözködést, építészetet, tárgykultúrát alakított ki. Azt lehet mondani, hogy képes volt megteremteni a Fluxus-változatát gyakorlatilag bárminek - tudományágaknak, foglalkozásoknak, sportfajtáknak, társasjátékoknak és így tovább. A legtöbb Fluxus-művész saját műfajt alakított ki, így például Nam June Paik feltalálta a video artot, Wolf Vostell a bebetonozásokat és a dé/collage-okat, Ray Johnson művészeti levelezési iskolát alapított, Ben Vautier kezdetben mindent szignált, Ken Friedman haikukat írt stb. Mások, mint Ligeti György vagy Joseph Beuys csak lazán, vagy csak egy bizonyos időszakban kapcsolódtak a Fluxushoz. Különben a steril besorolást megnehezíti, hogy a Fluxus érintkezett egy sereg kortárs irányzattal - a happeninggel, a nouveau réalisme-mal, a pop arttal, a konkrét és vizuális költészettel, az experimentális és a rockzenével vagy az underground filmmel. Számos ötletet, formai megoldást lehetne összegyűjteni a "magas" művészetből vagy a reklám területéről, amelyről senki sem tudja, hogy Fluxus-eredetű. Ez a jelenség végső soron a Fluxus demokratikus jellegével függ össze: a művészek legnagyobb része óvakodik attól, hogy a copyright-ot fetisizálja."

Beke László, in: FluxMost programfüzet, Artpool, Budapest, 1993, 4.o.

Lásd még: pop art, happening, akcionizmus


Összefoglaló lapok és tanulmányok:

Fluxus kutatólap (az Artpool lapjain olvasható írások, tanulmányok, bibliográfia)

Fluxus Portál
Kiváló kiindulópont az internetes fluxus kutatáshoz: csoportosított linkgyűjtemény fluxusművészekről és egyéb a témába vágó hasznos információkról

-The Original Fluxus Home Page Designed by Joe De Marco about Ken Friedman, Dick Higgins and others , documents, descriptions, book review, photos, recent events (Fluxus honlap Ken Friedmanról, Dick Higginsről és más Fluxus művészekről, dokumentumok, leírások, könyvajánlat, fotók, aktuális események)

-Texts, Publications, Photos, Audio, Video, Performance, Installation, Sculptures, Images (Szövegek, publikációk, fotók, hang és videó, performance, installáció, szobrok, képek a Fluxus területéről)

-Short history of Fluxus with artist-links (A Fluxus rövid története, Fluxus-művészek munkái)

-Collected Fluxus-images by Al Hansen and Nam June Paik (összegyűjtött Fluxus-képek Hansentől és Paiktól)

-Fluxus-Chronology, images and voices (Fluxus-kronológia képekkel és hangokkal)

-Götz Eszter: Időutazás, Három kiállítás Bécsben
A Balkon című kortárs művészeti lap írása három 1998-as bécsi kiállításról, melyek az akcióművészet, Fluxus, videóművészet és a performance kereszteződéseinek színterei voltak. Joseph Beuys, Bruce Nauman, Pipilotti Rist műveiről készült fotókkal illusztrálva.

-The Fluxus Movement, essay by Peter Frank (A Fluxus mozgalom, Peter Frank írása)


Művészek

Joseph Beuys, George Brecht, John Cage, Henning Christiansen, Jim Dine, Douglas Davis (1933), Robert Filliou (1926-1987), Henry Flynt, Ken Friedman, Dick Higgins, Allan Kaprow, Per Kirkeby, Bengt af Klintberg, Milan Knizák (1940), Alison Knowles (1933), Takehisa Kosugit, George Maciunas, Yoko Ono, Nam June Paik, Ben Vautier (1935), Wolf Vostell, Emmett Williams

Erdély Miklós (1928-1986), Galántai György (1941), Halász Péter (Kassák Stúdió), Najmányi László (1946), Szentjóby Tamás


[kutatólap]