Konceptuális művészet

A hatvanas évek közepén kialakult tendencia a fogalmi, gondolati tényezőt helyezi előtérbe. ... "Mindenekelőtt olyan művészet, melynek anyagát fogalmak képezik" (H. Flynt). A szűkebb értelemezés szerint: a művészek tevékenységüket a művészeti nyelv, a művészetfogalom és különböző kontextuális kérdések vizsgálatára szűkítik.

Forrás: Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára, Orpheusz kiadó, 1996., 28.o.

Lásd még: Fluxus, minimal art, neokonceptualizmus


Összefoglaló lapok és tanulmányok:

-Henry Flynt Aesthetics Writings about Concept Art and other publications / Flynt esztétikai írásai a konceptről és más online publikációi

-A konceptuális művészet hatása Magyarországon / The influence of Concept Art in Hungary (in Hungarian, with many links)

-About conceptual artists with pictures / koncept művészekről képpekkel illusztrálva, angolul

-Conceptual & Contemporary - short text about concept art / rövid szöveg a konceptről, angolul

-Texts by Hovaginyan about radical conceptual art, faux concept and post-industrial art with pictures / Hovaginyan szövegei a radikális és hamis konceptualizmusról -, és a poszt-indusztriális művészetről, képekkel, angolul.

-CONCEPTUAL & INTERMEDIA ARTS ONLINE / Konceptuális és intermédiális művészet

THE GLOBAL VIRTUAL MUSEUM OF CONCEPTUAL ART


Művészek

Ed(ward) Ruscha, Lawrence Weiner, Joseph Kosuth, Robert Barry, Daniel Burren, Hanne Darboven, Jean Dibbets, Douglas Huebler, On Kawara (1932), Sol LeWitt, Mel Bochner, Victor Burgin (1941), Terry Atkinson (1945), Ian Burn, Mel Ramsden, Ken Friedman

Attalai Gábor, Bak Imre (1939), Birkás Ákos, Csiky Tibor, Erdély Miklós (1928-1986), Galántai György, Gellér B. István, Halász András, Halász Károly, Károlyi Zsigmond (1952), Legéndy Péter, Maurer Dóra (1937), Pincehelyi Sándor, Szentjóby Tamás, Tót Endre, Tóth Gábor, Türk Péter (1943)


[kutatólap]