LETTRISTA INTERNACIONÁLÉ
Lettrist International

"Formabontó költői irányzat, amely Franciaországban alakult ki a második világháború után, a dadaizmus hagyományaihoz nyúlt vissza. Hívei szerint a szövegnek nem a jelentése a fontos, hanem ábrája, betűje. A mozgalom érdeme, hogy lehetővé tette a nyelvben rejlő zeneiség és a betűkben rejlő képi, grafikai hatások felerősítését"

Forrás: Literatura.hu

A lettrizmust a román Jean-Isidore Isou találta ki 1942-ben, (Curtay, Jean Paul: La Poesie Lettriste, Paris, 1974), majd 1945-ben Párizsba költözve mozgalmat indított válaszként André Breton diktatórikus tevékenységére, és a szürrealizmusnak a dada felől a miszticizmus felé való elhajlására. A mozgalom célja a vizuális nyelvezet megújítása, betűkkel, kalligráfiával foglalkozó vizuális és fonikus művek létrehozása a hang és az írás összeolvasztásával. Lettrista Internacionálé (Lettrist International) néven (Gil J. Wolman, Jean Louis Brau, Guy Debord, Serge Berna) 1952-ben a politikai, társadalmi részvételt hírdető francia csoport kivált a mozgalomból. Céljuk a költészet népszerűsítése mellett a városi környezet megváltoztatása lett. 1953-ban nevezték először módszerüket "pszichogeográfiának," mely az adott földrajzi környezetnek az érzelmekre és viselkedésre gyakorolt hatását vizsgálta. Elméletüket - melyre nagy hatással volt Ivan Chtcheglov (Gilles Ivain) új urbanizmusról szóló írása "Formulary for a New Urbanism" címmel(1953) - a Potlach című hírleveleükben fejtették ki, mely 1954-1957 között 27 alkalommal jelent meg. A Lettrista Internacionálé végül 1957-ben összeolvadt a Nemzetközi Mozgalom Egy Elképzelt Bauhausért (International Movement for An Imaginist Bauhaus) és a Londoni Pszichogeográfiai Társaság (London Pshychogeographic Association) nevű két másik avantgárd csoporttal és megalakították a Szituacionista Internacionálét (Situationist International).
A lettristák legújabb csoportja az Új Lettrista Internatcionálé (The New Lettrist International) melyet a londoni Neoista Szövetség (Neoist Alliance) és a Londoni Pszichogeográfiai Társaság együtt hozott létre.

Forrás: mital-U


Kapcsolódó irányzatok / Related topics: Szituacionista Internacionálé, Neoista Internacionálé, Dadaizmus, Experimentális költészet, szociologikus művészet


Összefoglaló lapok és tanulmányok / Comprehensive web pages and on-line texts:

mital-u Dada, lettrism, sitiationism, punk / Dada, lettrizmus, szituacionizmus, punk

Notbored.org On-line texts in english / On-line szövegek angol nyelven /

SIONLINE Lettrism, Lettrist International, pre-situationist texts on-line / Lettrizmus, Lettrista Internacionálé, preszituacionista szövegek, angol nyelvű /

Fact-index General informations with further links / Általános információk linkekkel

Debordiana - Bibliography (1952-2000) in french / bibliográfia (1950-2000), francia nyelvű /

Szkárosi Endre: A hang autonómiája a költészetben

Szkárosi Endre: Terminológiai polifónia az avantgárd tendenciák értelmezésében


Művészek / Artists:

Michele Bernstein, Andre-Frank Concord, Mohamed Dahou, Guy Debord, Jacques Fillon, Alexander Trocchi, Gil Wolman, Jean-Louis Brau, Gaëtan M. Langlais, René Leibé, Jean-Michel Mension


Ajánlott irodalom az Artpool könyvtárából / Recommended bibliography from Artpool´s library:

Carcano, Emanuele (ed.): OU — Cinquiéme Saison. Complete Recordings, Alga Marghen, 2002

Caruso, Luciano — Stelio M. Martini: Isidore Isou e il Movimento Lettrista, Incontri Culturali de “La Nouva Italia”, Napoli, 1974

Curtay, Jean-Paul: Letterism and Hypergraphics. The Unknown Avant-Garde 1945 -1985, Franklin Furnace, New York, 1985

Drucker, Johanna: Experimentális, vizuális és konkrét költészet. Történeti kontextus és alapfogalmak, in: Kékesi Zoltán — L. Simon László (eds.): Kísérleti irodalom. Helikon. Irodalomtudományi Szemle, No. 4. (tematikus szám), MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2003, pp. 366-388.

Home, Stewart: The Lettriste Movement, in: Home, Stewart: The Assault On Culture. Utopian Currents From Lettrisme to Class War, AK Press, Stirling,1991, pp.12-17

Home, Stewart: The Lettrist International (1952-57), in: Home, Stewart: The Assault On Culture. Utopian Currents From Lettrisme to Class War, AK Press, Stirling, 1991, pp.17-22.

Home, Stewart: Oppositional Culture and Cultural Opposition, in: Home, Stewart: Neoism, plagiarism & praxis, AK Press, Edinburgh & San Francisco, 1995, pp. 29-36.

Home, Stewart: Language, identity and the avant-garde, in: Home, Stewart: Neoism, plagiarism & praxis, AK Press, Edinburgh & San Francisco, 1995, pp. 36-39.

Home, Stewart: Aesthetics and resistance. Totally reconsidered,in: Home, Stewart: Neoism, plagiarism & praxis, AK Press, Edinburgh & San Francisco,1995, pp. 40-41.

Sabatier, Roland: L´ architecture lettriste ou les nouvelles voies créatrices de l´art, in: Lund Art Press, Vol. 1, No. 3, 1990, pp.120- 123.

Sadler, Simon: The Situationist City, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, 1989

Schlatter, Christian: Lettrisme, in: Poésie française contemporaine (del´après-guerre à aujourd´hui), Cent titres à l´usage des biblothécaires, libraires & amateurs1, Centre Internationale de Poésie (CipM), Marseille, 1999, pp.17-20.

Szombathy Bálint: Art Tot(h)al. Tóth Gábor munkásságának megközelítése 1968-2003, Aktuális avantgárd 13., Ráció Kiadó, Budapest, 2004

The Art of Legitimation: the on-going transformation of the avant-garde from counter-cultural force to dominant institution. Stewart Home interviewed by Simon Ford, in: Home, Stewart: Neoism, plagiarism & praxis, AK Press, Edinburgh & San Francisco,1995, pp.166-175.

Vautier, Ben: Textes theoriques. Tracts. 1960-1974, Giancarlo Politi Editore, Milano,1975.

Összeállította: Bodor Judit


[kutatólap]