Minimal-art

A konceptuális művészettel rokon reduktivista, szisztematikus, analitikus, személytelen, a hatvanas években kialakult szobrászati és festészeti irányzat. Legfőbb sajátossága az alapvető plasztikai viszonylatok steril, modellszerűen tiszta demonstrálása. Gyakori a növekedés, illetve a csökkenés folyamatainak szeriális bemutatása, valamint az ismétlésen alapuló "mellérendeléses" sorozatok alkalmazása.

Forrás: Hegyi Lóránd: Utak az avantgárdból, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1989,. 195-197.o.

Lásd még: konceptualizmus, land art


Összefoglaló lapok és tanulmányok: -Art Minimal & Conceptual Only (Essays, Artist list, many links) / Minimal Art és Konceptuális művészet (esszék, művészlista, linkek, angolul)

-List of Minimalist artists with many links / Minimal art-os művészek linklapja


Művészek

Sol LeWitt (1928), Robert Morris, Donald Judd (1928-1994), Dan Flavin (1933-1996), Carl Andre, Tony Smith (1912-1981), Richard Serra, John McCracken, Robert Smithson, Carl Visser, Piero Dorazio, Niele Toroni (1937), Larry Bell (1939), Ronald Bladen (1918-1988), Frank Stella (1936)

Attalai Gábor (1934-2011), Bak Imre (1939), Csiky Tibor (1932-1989), Nádler István (1938), Fajó János (1937), Hencze Tamás (1938), Tót Endre (1937), Maurer Dóra (1937), Gáyor Tibor (1929), Trombitás Tamás (1952), Kovács Attila (1938-2017)


[kutatólap]