PUBLIC ART - Köztéri művészet

A reprezentatív jellegű és tradicionálisan értelmezett "köztéri szobrászat" fogalmát műfajilag és tartalmilag is kitágító, a 60-as évek kommunikációs igénnyel fellépő társadalmi mozgalmaival párhuzamosan kialakuló "galérián kivüli művészet"-re alkalmazott terminus, mely a társadalmi nyilvánosság tereiben és annak problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, legtöbb esetben helyspecifikus és minden esetmeb kontextusfüggő, a művészek bevonásával, vagy művészek kezdeményezésre létrejövő, viszont elsődlegesen a nem művészet-orientált közönségréteget megcélzó illetve bevonó, s e közönség felőli visszacsatolás igényén alapuló tevékenységeket foglalja magába. A fogalom a 90-es években vált bevetté és elterjedtté.

"A ´public art´ legtöbb esetét a nyilvánosság (közönség) közvetlen, megélt valóságai és a művészeknek ezekhez a valóságokhoz való tényleges kötődésre, a politikai és társadalmi változásokban való részvételre irányuló igénye közötti diszkontinuitás jellemzi. Ahol a nyilvánosság heterogén és érdektelen az esztétikai aktivitás iránt, a nyilvános fórumot (mesterségesen) fel kell találni"..."Amikor viszont a valóságos nyilvánosságnak ténylegesen köze van ugyanazokhoz az adott eseményekhez és társadalmi szituációkhoz, amik a művészt is motiválják...mondható, hogy autentikus "Public Art" valósul meg."

Forrás: Kristine Stiles: Concerning Public Art and "Messianic Time"

Bodor Judit

Kapcsolódó fogalmak / Related phrases: közösségi művészetek (community arts), urbanizmus (urbanism), társadalmi/politikai elkötelezettségű művészet (socially/politically engaged art), téma/probléma központú művészet (issue-based art), kritikus művészet (critical art), littorális művészet (littoral art), taktikus média (tactical media), helyspecifikus művészet (site-specific art), kontextuális művészet (contextual art), plop art, interaktív művészet (interactive art), relációs művészet (relational art)


Kapcsolódó irányzatok és műfajok/ Related genres and movements: fluxus, performance, land art, politkunst, Situationist International, neoizmus, graffiti, street art, guerilla art, Art Sociologique, szociologikus művészet


Összefoglaló lapok / Comprehensive web pages:

The Public Art Index - an annotated bibliography of 131 magazine articles, published between 1969 and 1994, on public art and related themes. Compiled by David Harding / válogatott bibliográfia 1969 és 1994 közötti public art-tal foglalkozó cikkekből. Öszeállította: David Harding.

Public Street Tactical - research site of the Intermedia Faculty of the Hungarian University of Fine Art, Budapest, Hungary / A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékének kutatási lapja

Public Art Research Archive Sheffield Hallam University - conferences, discussions and exhibitions, artists, locations/ konferenciák, kiállítások, művészek, helyek, munkák, angol nyelvű

Public Art Forum, (PAF) - publications, research about public art, public art directory (resources, links) and case studies / kiadványok, kutatólap, további linkek, esettanulmányok, angol nyelvű

Activist Art - art interventions in the fields of society, economy, environment, science / "művészeti beavatkozások" a társadalom, gazdaság, környezet, tudomány területén. Ala plastica, AWOT, Avital Geva, IMEX, M. Krenn & O.Ressler, Kunst://Abseits v. Netz, Hally Pancer, Projects Environment, Christoph Schäfer, Andreas Wegner, WochenKlausur.


További linkek / Further links:

On-line folyóiratok / On-line magazines

On-line szövegek / On-line texts

Projektek / Projects


Művészek / Artists

Vito Acconci, Suzanne Lacy, Judy Baca, Siah Armajani, Maya Lin, Richard Serra, Krzysztof Wodicko, Kristin Jones-Andrew Ginzel, Lorna Green, Allan Potter, Wochenklausur, Critical Art Ensemble, HINTS Institute for Public Art, Erhardt Miklós-Dominic Hislop, Sugár János stb.


Ajánlott irodalom az Artpool Művészetkutató Központ archívumából valamint a HINTS Institute for Public Art "fénymásolt könyvtár" c. projektje eredményeként az Artpool Archívumba került anyagokból/ Recommended bibliography from Artpool Art Research Center´s archive expanded by the material consigned at Artpool as the result of HINTS Institute for Public Art´s "copied library" project:

Baca, Judith F.: Whose Monument Where? Public Art In A Many-Cultured Society, in: Lacy, Suzanne (ed.): Mapping The Terrain. New Genre Public Art, Bay Press (WA), 1994, pp. 131 - 138.

Ball, Edward: The Great Sideshow of the Situationist International, in: Yale French Studies, Vol. 0., No. 73. / 1-4., Yale University Press, 1987, pp. 21 - 37.

Bodnár Judit: Fin de Millénaire Budapest, R. Judd, Dennis (series ed.): Globalization and Community, Vol.8., University of Minnesota Press, Minneapolis - London, 2001

Bodnár Judit: I Shop Therefore I am: Consumption, Gender and Urban Public Space, in: Süvecz Emese (ed.): Nyilvános tér és reprezentáció. (A “Moszkva tér” munkacímű kiállítást előkészítő workshop jegyzetanyaga, 2002 november 12.)

Bodor Judit - Hock Bea: Ön ért?! vagy Önért - Public Art Estek az Őszi Fesztiválon, in: Praesens, No. 4., 2003, pp. 130-131.

Borozan, Vjera - Michael Ivaniskin: Interpreters of a State in Time. Iterview with Dusan Mandic and Roman Uranjek: members of Irwin, in: Umelec (International), Vol. 6., No.4., Praha, Czech Republic, 2002, pp. 12 - 17.

Boutoux, Thomas (ed.): Hans Ulrich Obrist. Interviews Vol.1., Edizioni Charta, Milan, 2003, (Vito Acconci, Constant, Maurizio Cattelan, Brian Eno, Olafur Eliasson, Yona Friedman, Felix Gonzalez - Torres, Douglas Gordon, Dan Graham, Koolhaas)

Brener, Alexander - Barbara Schurz: What to Do? Fifty-Four Technologies of Cultural Resistance Against Power Relations in Late-Capitalism / Mit tegyünk? A kulturális ellenállás negyvenöt technológiája a késői kapitalizmus hatalmi viszonyai ellen, Edition Selene, Wien, 2000 (1999) (magyar ford: Süvecz Emese)

Christo: “Wrapping Up Germany”: Interview with Sylvere Lotringer, in: Stiles, Kristine — Peter Selz (eds.): Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists’ Writings, University of California Press, Berkeley — Los Angeles — London, 1996, pp. 547-556.

Clarke, Eric O.: Visibility at the Limits of Inclusion, in: Clarke, Eric O.: Virtuous Vice. Homoeroticism and the Public Sphere, Duke University Press, Durham and London, 2000, pp. 1 - 67. (fűzve: Ethics and Visuality (reader), Pécs, 2000)

Deutsche, Rosalyn: Tilted Arc and The Uses of Democracy, in: Deutsche, Rosalyn: Evictions: Art and Spatial Politics, The MIT Press, Cambridge (Mass.) - London (Eng.), 1998 (1992), (fűzve: Ethics and Visuality (reader), Pécs, 2000)

Deutsche, Rosalyn: Agoraphobia, in: Deutsche, Rosalyn: Evictions: Art and Spatial Politics, The Mit Press, Cambridge (Mass.) - London (Eng.),1998 (1992), (fűzve: Ethics and visuality (reader), Pécs, 2000)

Deutsche, Rosalyn: Reasonable Urbanism, in: Sorkin, Michael - Joan Copjec (eds.): Giving Ground: The Politics of Propinquity, Verso, London, 1999, pp. 175 - 206. (fűzve: Ethics and visuality (reader), Pécs, 2000)

Faure Walker, Caryn - Edward Soja - Iwona Blazwick - Emma Dexter: Excavations: New Perspectives on the City and Cultural Space, in: Public Art Journal, Vol.1., No.5., Bideford, Devon (UK), 2000, pp. 5 -15.

Finkelpearl, Tom: Dialogues in Public Art, The MIT Press, Cambridge (Mass.) - London (England), 2001

Fischer, Hervé: Theory of Sociological Art, in: Stiles, Kristine — Peter Selz (eds.): Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists’ Writings, University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London, 1996, pp. 884 - 886.

Flatley, Jonathan: Warhol Gives Good Face: Publicity and The Politics of Prosopopoeia, in: Flatley, Jonathan: Pop Out: Queer Warhol, Duke University Press, 1996, pp. 101 - 133. (fűzve: Ethics and Visuality (reader), Pécs, 2000)

Geopolitika in Umetnost / Geopolitics and Art. Tecaj za kustose sodobne umetnosti, Svet Umetnosti / World of Art, SCCA Center for Contemporary Art, Ljubljana, 1999

Grasskamp, Walter: Art and the City, in: Hatje, Gerd: Sculpture projects in Münster (cat.), Münster, 1997, pp.7-40.

HINTS Institute for Public Art (ed.): Háttérinfo, Copyleft HINTS, 2003

Home, Stewart: Gustav Metzger and Auto -Destructive Art, in: Home, Stewart: The Assault On Culture. Utopian Currents From Lettrisme to Class War, AK Press, Stirling, 1991, pp. 60-64.

Home, Stewart: The Assault On Culture. Utopian Currents From Lettrisme To Class War, AK Press, Stirling, 1991

Lacy, Suzanne (ed.): Mapping The Terrain. New Genre Public Art, Bay Press (WA), 1994

Lacy, Suzanne: Debated Territory: Toward A Critical Language For Public Art, in: Lacy, Suzanne (ed.): Mapping The Terrain. New Genre Public Art, Bay Press (WA), 1994., pp.171 - 185.

Lacy, Suzanne: The Name of the Game (1991), in: Stiles, Kristine - Peter Selz (eds.): Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists’ Writings, University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London, 1996, pp.783 - 787.

Lefevbre, Henry: The Everyday and Everydayness, in: Yale French Studies, Vol. 0., No. 73. / 1-4., Yale University Press, 1987, pp. 7 - 11.

Lippard, Lucy R.: Looking Around: Where We Are, Where We Could Be, in: Lacy, Suzanne (ed.): Mapping The Terrain. New Genre Public Art, Bay Press (WA), 1994., pp.114 - 130.

Metzger, Gustav: Auto-Destructive Art (1959), Auto-Destructive Art (1960), Auto-Destructive Art, Machine Art, Auto-Creative Art (1961), On Random Activity in Material / Transfoming Works of Art (1964), in: Stiles, Kristine - Peter Selz (eds.): Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists’ Writings, University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London, 1996, pp. 401-403.

Metzger, Gustav: Manifest 1961, Auto-Destructive Art, in: Vostell, Wolf (ed.): Dé-coll/age, No. 6, Typos Verlag, Frankfurt - Something Else Press, New York, 1967, o.n.

Miles, Malcolm: Art, Space and the City. Public Art and Urban Futures, Routledge, London - New York, 2004 (1997)

Miles, Malcolm - Tim Hall - Iain Borden (eds.): The City Cultures Reader, Urban Reader Series Routledge, London - New York, 2004 (2000)

Sei, Keiko: Uniform Future, in: Umelec (International), Vol. 6., No.4., Praha, Czech Republic, 2002, pp. 51 - 55.

Sei, Keiko: Big Hope. Interview With Miklós Erhardt and Dominic Hislop, in: Umelec (International), Vol. 6., No.4., Praha, Czech Republic, 2002, pp. 56 - 58.

Seine, Harriet F. - Sally Webster (eds.): Critical Issues in Public Art. Content, Context and Controversy, Smithsonian Institution Press, Washington-London, 1998 (1992)

Serra, Richard: Introduction, in: Weyergraf-Serra, Clara - Martha Buskirk (eds.): The Destruction of Tilted Arc: Documents, The MIT Press, Cambridge (Mass.) - London (Eng.), n.a., pp. 3-17.

Sonfist, Alan: Natural Phenomena as Public Monuments (1968), in: Stiles, Kristine - Peter Selz (eds.): Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists’ Writings, University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London, 1996, pp. 545 - 448.

Stiles, Kristine: The Luciferian Marriage. Government / Corporation / Media “Fact” as Entertainment. A Collage Essay, in: D´Agostino, Peter - Antonio Muntadas (eds.): The Unnecesssary Image, Tanam Press, New York, 1982, pp. 28-31.

Stiles, Kristine: Concerning Public Art and “Messianic Time”, manuscript, published in: Babias, Marius - Achim Konneke (eds.): Die Kunst Des Offentlichen: Projecte, Idee, Staadtplanungsprocesse im politischen, sozialen, offentlichen Raum, Verlag der Kunst, Dresden, 1998, pp.48 - 65.

Süvecz Emese (szerk): Nyilvános tér és reprezentáció. (A “Moszkva tér” munkacímű kiállítást előkészítő workshop jegyzetanyaga,2002 november 12.)

Swidzinski, Jan: Quotations on Contextual Art, Het Apollohuis, Eindhoven (Hollandia), 1989

Teorije razstavljanja / Theories of Display. Tecaj za kustose sodobne umetnosti, Svet Umetnosti / World of Art, SCCA Center for Contemporary Art, Ljubljana, 1997/98

Ulmer, Gregory L.: “A Night at the Text”: Roland Barthes’s Marx Brothers, in: Yale French Studies, Vol. 0., No. 73. / 1- 4., Yale University Press, 1987, pp. 38 - 57.

Watson, Gray: Alastair MacLennan: A Poetic Invitation, in: Alastair MacLennanKnot Naught, Omeau Bath Gallery, Belfast, 2003, pp. 9 -27.

We Are the World, Biennale di Venezia, Dutch Pavilion (cat.), 2003

Wodiczko, Krzysztof: Memorial Projection (1986), The Homeless Projection: A proposal for the City of New York (1986), in: Stiles, Kristine - Peter Selz (eds.): Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists’ Writings, University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London, 1996, pp. 424 - 427.

Zumthor, Peter: Thinking Architecture, Lars Müller Publishers, Baden (Switzerland), 1998


[kutatólap]