Strukturalizmus

Holland művészcsoportosulás az ötvenes évek végétől, melynek tagjai a holland (Mondrian, De Stijl) és a nemzetközi (Bauhaus, Malevics, Albers) konsrtuktivista és szerkezetelvű művészet modell-építő, analitikus-szisztematikus szemléletéből kiindulva a képi rendszerek alapelemeinek és meghatározó viszonylatainak kutatásával foglalkoznak. Egyes képviselői a hatvanas évek végétől a kompjúter-művészet felé kezdtek tájékozódni.

Forrás: Hegyi Lóránd: Utak az avantgárdból, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1989,. 207.o.


Összefoglaló lapok és tanulmányok:

-Zero-grup und "Nouvelle Tendance", text in German / német nyelvű tanulmány


Művészek

holland "Nul" csoport: Armando, H. Peeters, J.J. Schoonhoven, Ad Dekkers, Carl/Carel Visser (1928), Peter Struycken (1939)

svájci "konkretisták": Richard Paul Lohse (1902-1988), Max Bill (1908)

német "Zero Gruppe": Otto Piene (1928), Heinz Mack, Günter Uecker (1930)

francia "nouvelle tendence": Camargo, Garcia-Rossi, François Morellet (1926), Sobrino, Yvaral


[kutatólap]