David Antin (1932)

Amerikai (USA) költő, kritikus, performance-művész. Természettudományi és nyelvészeti tanulmányok után 1955-től foglalkozik költészettel, 1964 óta művészetkritikával, kezdetben az Art Newsban és Artforumban publikált. A hatvanas évek végén négy évig az UCSD (University of California, San Diego) Mandeville Art Gallery igazgatója, 1972-től rendszeresen tanít ugyanezen az egyetemen. Szerkesztőként több vállalkozásban is közreműködött, többek között a Jerome Rothenberg szerkesztette Alcheringa című etnopoétikai folyóiratban is a hetvenes évek első felében.

Magyarul:
Idegen az ajtóban, in Idegen az ajtóban. Újfajta jelölési rendszerek a huszadik század második felének művészetében és irodalmában, szerkesztette, fordította és az előszót írta Koppány Márton, Források a XX. század művészetéhez, Artpool-Balassi Kiadó, Bp., 1999, 11-33.

[kutatólap]