Hans Arp (1886-1966)

Elzászi születésű festő, szobrász és költő. A költőként induló Arp egy párizsi látogatás és a modern művészet hatására kezdte el képzőművészi tanulmányait, s a tízes években megismerkedett az expresszionizmus és a kubizmus jeles képviselőivel. A német hadseregből dezertált, majd Zürichben élt, ahol elkészítette első absztrakt műveit. 1916-ban részt vett a Cabaret Voltaire estjein, egyik alapító tagja volt a zürichi dadának. Ebben az időszakban készítette különböző anyagokból, a véletlen elvet is alkalmazva, első reliefjeit, későbbi művészetére elsősorban az organikus formákhoz való vonzódás a jellemző.

Magyarul:
költeményei költészeti antológiákban jelentek meg,
valamint több költeménye in Herbert Read, Arp, Corvina, Bp., é. n., 152-180;
Műhely (szürrealista különszám), Győr, 1990, 55;
Átváltozások, 7(1996), 65-68; in Dadaizmus antológia, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Beke László, Balassi, Bp., 1998, 48-51.

[kutatólap]