Francis Bacon (1909-1992)

Angol festő. Autodidaktaként kezdett festeni a harmincas években, és csak később, 1950 körül alakította ki egyedülálló figurális festészeti stílusát. Fő motívuma a neutrális térben vagy geometrikus téri "diagramban" elhelyezett emberi alak, emberi vagy állati test, amelynek torz és csonka megjelenítését "szétfestési" technikája által is fokozta. Számos hagyományos képformát (triptichon) és témát (keresztrefeszítés) alkalmazott és dolgozott fel, amelyek szakrális jelentését a mészárszékek nyers húsvilágának közvetlen anyagiságával kapcsolta össze. Képei asszociációs köre bizonyos fokig Herman Nitsch színházának sokkal konkrétabb szimbolikájával érintkezik.

Magyarul:
Sylvester, David, Beszélgetések Francis Baconnel, Enigma, 1995/3, 74-92.

[kutatólap]