Joseph Beuys (1921-1986)

Német művész. 1947-től 1954-ig a düsseldorfi Művészeti Akadémián - ahol később maga is tanított 1961 és 1972 között - szobrászatot tanult. Korai szobrainak és rajzainak szimbolikus, mitologikus motívumvilágát a hatvanas években egy minden részletében végiggondolt anyaghasználatra és jelképességre épülő magánmitológiává fejlesztette, amely tárgymunkáit, environmentjeit és akcióit egyaránt meghatározta. Munkásságának központi témája volt a "plasztika"-ként értelmezett gondolkodás, a társadalmi és az emberi viszonyok átalakításának "képlékeny" eszköze. 1963-ban egy Fluxus-rendezvény keretében lépett fel először, amelyet számos zenei, meditatív, keresztény vagy mitikus elemek köré szerveződő akció követett a hatvanas években. A hetvenes években akcióiban társadalmi, politikai és ökológiai kérdések kerültek előtérbe. Magyarországon 1989-ben a Budapest Galéria rendezett kiállítást rajzaiból és nyomataiból, 1993-ban, halálának hetedik évfordulóján pedig a Bartók 32 Galéria mutatta be a direkt demokráciával kapcsolatos tervezetét.

Magyarul:
Joseph Beuys (1921-1986), szerkesztette Ertsey Attila, in Bercsényi 28-30, 1983-1987, Bp., 1987, 115-158;
három interjú, in Lengyel A. - Tolvaly E. (szerk.): Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény, A & E '93 Kiadó, Budapest, 1995., 127-140.

[kutatólap]