Umberto Boccioni (1882-1916)

Olasz festő, szobrász. 1910-ben csatlakozott a futurista mozgalomhoz, amelynek egyik programadó kiáltványát, A futurista szobrászat manifesztumát (1912) ő írta.

Magyarul:
Boccioni-Carra -Russolo-Balla-Severini, A futurista festők kiáltványa, A futurista festészet technikai kiáltványa, in A futurizmus, válogatta, fordította és bevezetőt írta Szabó György, Gondolat, Bp., 19642, 140-150; valamint in Mario de Micheli, Az avantgardizmus, Képzőművészeti Alap, Bp., 1978, 343-347.

[kutatólap]