David Davidovics Burljuk (1882-1967)

Orosz festő, költő. Festészeti tanulmányai alatt kezdett írni, a moszkvai kubo-futuristák egyik vezéregyénisége volt. A kezdetben magukat "jövősök"-nek vagy "leszistáknak" nevező csoport tagjai 1913-ban nevezték magukat először futuristának. Az 1912-ben Burljuk, Majakovszkij, valamint A. Krucsonih és V. Hlebnyikov által aláírt Pofonütjük a közízlést az orosz futurizmus kiáltványának számít (magyarul in A futurizmus, válogatta, fordította és a bevezetőt írta Szabó György, Gondolat, Bp., 19642, 236-237). Botrányos felolvasóestjeiken és az utcán is testfestéssel, színes és szokatlan öltözékben jelentek meg. Burljuk 1920-ban emigrált, Japánban, majd az USA-ban élt.

[kutatólap]