Guy Debord

Író, filmes, a Lettrista Internacionálé (Lettrist International) tagja, majd az 1957-ben alakult Szituacionista Internacionálé (Situationist International, SI, 1957-1973) saját maga által proklamált, autokrata vezetője.
Legjelentősebb írása: A látványosság társadalma (La société du spectacle,1967) a modern társadalmat szocio-kulturális szempontból elemző és kritizáló elméleti munka. A SI felbomlása után főleg filmeket készített és publikált.
1994-ben öngyilkos lett.


Összefoglaló lapok és online szövegek/ Comprehensive web pages and on-line texts:

Nothingness.org Biography, texts images, further links in english and french languages / Életrajz, írások angol és francia nyelven, képek, további linkek

Notbored.org Bibliography and biographies in english language / Bibliográfia, életrajzok, angol nyelvű

Guy Debord: A proletariátus mint alany és reprezentáció "A látványosság társadalma" IV. fejezetének magyar nyelvű fordítása / Hungarian translation of the 4th paragraph of the Society of the Spectacle

Szituacionizmus kezdőknek rövid összefoglaló magyarul / Short description in hungarian language

"A spektákulum társadalma" - Erhardt Miklós kiállítása a Liget Galériában, (2004 február) / About the exhibition of Miklós Erhardt in Liget Gallery, Budapest (February 2004)

Kotányi Attila: Van-e médiumkritika, ami nem öngyilkos / Attila Kotányi´s text in hungarian

Guy Debord and the Situationists - part of Peter Marshall´s book: Demanding the Impossible. A History of Anarchism (1992) / részlet Peter Marshall könyvéből (1992)

Hussey, Andrew: Situation Abnormal, The Guardian, July 28, 2001 / Andrew Hussey angol nyelvű írása a Guardian 2001 július 28-i számában Guy Debord 1994-es öngyilkosságával kapcsolatban: Forradalmi tett volt-e Debord öngyilkossága?

Len Bracken: A Few Extra Remarks on Guy Debord - Revolutionary - Len Bracken jegyzetei saját "Debord: Revolutionary" c. könyvéhez

Best, Steven - Douglas Kellner: Debord and the Postmodern Turn: New Stages of the Spectacle - angol nyelvű tanulmány

"Luther Blisset": Guy Debord is Really Dead

Clark, T.J.: Foreword to Anselm Jappe´s biography "Guy Debord" (1998) - előszó Anselm Jappe Guy Debord-ról szóló könyvéhez


Ajánlott bibliográfia az Artpool könyvtárából / Recommended bibliography from Artpool´s Library:

Dunn, Lloyd: Report From the Festival of Plagiarism. Glasgow, Scotland, August 4-11, 1989, in: New Observations, No 101.,1994 May-June, pp. 28-30.

Knabb, Ben (ed.): Situationist International Anthology, Bureau of Public Secrets, Berkeley, California,1989

Blisset, Luther: Guy Debord Is Really Dead, in: McCarty, Diana — Pit Schultz — Geert Lovink (eds.): ZKP2.@5Cyberconf, Madrid, June 1996, Madrid, pp. 129-136.

Performance Art, in: Stiles, Kristine — Peter Selz (eds.): Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists´ Writings, University of California Press, Berkeley — Los Angeles — London, 1996, pp. 679-804.

Debord, Guy: Report on the Construction of Situtations and on the International Situationist Tendency´s Conditions of Organization and Action, in: Stiles, Kristine — Peter Selz (eds.): Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists´ Writings, University of California Press, Berkeley — Los Angeles — London,1996, pp. 704-706.

Stiles, Kristine: Concerning Public Art and “Messianic Time”, in: Babias, Marius — Achim Konneke (eds.): Dies Kunst des offentlichen: Projecte, Ideen, Stadtplanungsprozesse im politischen, sozialen, offentlichen Raum, Verlag der Kunst, Dresden,1998, pp. 48-65.

Timár Katalin: Pornó. Obszcenitás és pornográfia a kortárs magyar fotográfiában. / Porn. Obscenity and Pornography in Contemporary Hungarian Photography, in: Andrási Gábor (ed): Erotika és szexualitás a magyar képzőművészetben. Erotics and Sexuality in Hungarian Art, Független Képzőművészeti Műhelyek Ligája, Budapest, 1999, pp.151-68.

Dachy, Marc: Prendre naissance dans la poésie, in: Poésie française contemporaine (del´après-guerre à aujourd´hui), Cent titres à l´usage des biblothécaires, libraires & amateurs1, Centre Internationale de Poésie (CipM), Marseille, 1999, pp. 31-34.

McDonough, Tom (ed.): Guy Debord and the Situationist International. Texts and Documents, October Books, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts — London, England, 2002

Összeállította: Bodor Judit

[kutatólap]