Erdély Miklós (1928-1986)

Magyar író, képzőművész, filmrendező. A hatvanas évek végétől akciószerű felolvasásokkal, konceptuális szövegekkel és tárgyakkal képzőművészeti-költői rendezvényeken és kiállításokon szereplő Erdély munkáiban, később pedig pedagógiai tevékenységében is a mindenkori és elfogadott művészetfogalom és művészetszemlélet újra- és átértelmezésére törekedett. Antropológiai és filozófiai megalapozottságú művészetelméletében a művészet feladatát az emberi létezés és megismerés alapfeltételeire vonatkoztatva fejtette ki, s épp ezért a közvetlen és élményszerű "előadásnak", a tágan értelmezett "performance-nak", művészetében fontos szerepe volt.

Könyvei:
Kollapszus orv, Magyar Műhely, Párizs, 1974, reprint Magyar Műhely, Párizs, Bécs, Bp., 1991;
Második kötet, Magyar Műhely, Párizs, Bécs, Bp., 1991;
Művészeti írások, Válogatott művészeti tanulmányok I., szerkesztette Peternák Miklós, Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1991;
A filmről (Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák), Válogatott írások II., összeállította Peternák Miklós, Balassi-BAE Tartóshullám-Intermedia, Bp., 1995.

[kutatólap]