Robert Filliou (1926-1988)

Francia művész. 1947-ben az USA-ba utazott, ahol közgazdaságtant tanult, 1951-ben francia-amerikai állampolgár lett. Három évet Koreában töltött, részt vett a gazdasági újjáépítésben, majd 1954-1959 között Egyiptomban, Spanyolországban és Dániában élt. 1959-ben visszatért Franciaországba, nemzetiségére nézve költőnek, foglalkozására nézve franciának vallva magát. 1960-tól foglalkozott művészettel, amelyet a társadalom, a világ és a világmindenség részének tekintett, 1962-ben lett a Fluxus tagja. Tevékenységét pár alapvető gondolat köré szervezte, amelyek közül a legfontosabbak a permanens alkotás, az örök hálózat, az eredet keresése és a poétikai ökonómia. 1985-ben egy tibeti buddhista kommunába vonult vissza három évre, három hónapra és három napra, és ez alatt érte a halál. Magyarországon 1976-ban járt, amikor Joachim Pfeuferrel közösen elkészítette a permanens alkotás gondolatán alapuló Poipoidrom elnevezésű közös projektjük egyik reális téridejű változatát az FMK-ban, amelynek rekonstrukcióját 1998-ban mutatta be az Artpool Művészetkutató Központ a P60 Galériában.

Magyarul:
két szövege, in Kortárs szöveggyűjtemény, 1995, 186-188; Poipoi, Artpool-Műcsarnok, Bp., 1998.

[kutatólap]