Vilém Flusser (1920-1991)

Prágai születésű médiafilozófus. Az 1940-es évektől Brazíliában, 1972-től Olaszországban, majd Franciaországban élt. Tudomány- és kommunikációfilozófia előzmények után Európában a nyolcvanas években vált nagy hatású gondolkodóvá. Érdeklődésének előterében az új médiumok és a nagy mennyiségű képtermelés filozófiai kérdései álltak, ezeknek az emberi megismerés lehetőségeit és az önmagunkról való tudásunkat érintő vizsgálata. Magyarországon 1990-ben járt; 1997-ben Budapesten rendezték meg a 6. Nemzetközi Vilém Flusser Szimpóziumot.

Magyarul (válogatás):
A fotográfia filozófiája, Tartóshullám-Belvedere-ELTE BTK, Bp., 1990;
A tiszta ész képei. Gerhard Johann Lischka beszélgetése Vilém Flusserrel, Délután Almanach '92, Pécs, 1992/2-3, 46-49;
Peternák Miklós, Beszélgetés Vilém Flusserrel, Szellemkép, 1992/3, o. n.,
Beke László és Peternák Miklós, Beszélgetés Vilém Flusserrel, Beszélő, 1992. május 23., 42-45;
Az új képzelőerő, Athenaeum, I., k., 4. füzet, 1993, 253-262;
A TV szerepe a román forradalomban, Képeink, in Médiatörténeti szöveggyűjtemény I., összeállította Peternák Miklós, Magyar Képzőművészeti Főiskola-Barabás Ilona Kft., Bp., 1994, 76-78, 44-46;
Az ágy, Teve Könyvek, Kijárat Kiadó, Bp., 1996;
Az írás. Van-e jövője az írásnak?, Balassi-BAE Tartóshullám-Intermedia, Bp., 1997;
Peternák Miklós, Beszélgetés Vilém Flusserrel, in 6. nemzetközi V. F. szimpozion, katalógus, Bp., 1997. március 15-19., o. n.

[kutatólap]