Jochen Gerz (1940)

Német művész, költő. Sinológiát, amerikai és német irodalmat tanult Kölnben, angol nyelvészetet Londonban, régészetet Bázelben. 1966 óta Párizsban él. Pályafutását költőként kezdte, műveivel a vizuális költészethez kapcsolódott, és a nyelv szerepe, majd ezen keresztül fokozatosan a kortárs kultúra jelenségei kezdték foglalkoztatni. 1968 májusában együttműködött a reformokat követelő művészhallgatókkal, az akkori utcai akcióktól számítja performance-tevékenységét. Performance-aiban önmaga képességeinek, kitartásának megtapasztalása és kipróbálása összekapcsolódik kultúrkritikai alapállásával, valamint a művészet funkciójának kritikai vizsgálatával. 1972-ben megalapította a La société civile d'études pratiques de la vie quotidienne-t (Polgári társaság a mindennapi élet gyakorlati tanulmányozására).

Magyarul:
A művészet környezete, Balkon, 1997/10-11, 9-10.

[kutatólap]