Dan Graham (1942)

Amerikai (USA) művész. Rövid ideig folytatott filozófiai tanulmányok után autodidaktaként kezdett művészettel foglalkozni. A hatvanas években művészetkritikákat írt és galéristaként működött, érdeklődése előterében a minimal art képviselői álltak. Önálló munkái konceptuális jellegűek, 1970-től főleg filmmel és videóval dolgozik, videoinstallációkat, videóperformance-okat készít. A videó mint médium érdekli, technikai lehetőségeit használja ki, a nézőt is belevonva komplex térmunkáiba. A tükör és a monitor közötti különbséget hangsúlyozva a videóval rögzített kép sajátosságaira, a képérzékelés időbeliségére, a videofelvétel "performativitására" mutat rá azzal, hogy a nézőkről készült jelen idejű felvételt és a felvétel eltolt idejű lejátszását egyszerre vagy térben is "késleltetve" (egy másik téregységben) közvetíti. A néző a látvány tárgya és érzékelő szubjektuma is egyszerre.

[kutatólap]